EWII skærper forretningerne med ny organisationsstruktur

PRESSEMEDDELSER • jan 24 2018, 11:01

En ændring i organisationsstrukturen skal styrke EWIIs datterselskaber, sikre gennemsigtighed og øget ansvarlighed.

EWIIs nye adm. direktør Lars Bonderup Bjørn gennemfører en ændring i organisationsstrukturen, der vil komme de enkelte forretningsområder til gavn. Helt konkret betyder det, at flere af de hidtidige stabsfunktioner bliver flyttet fra koncernen til datterselskaberne.

”Decentraliseringen og ændringerne i organisationsstrukturen er et element og et nødvendigt skridt i justeringen af vores strategi. Vi skaber en øget synlighed og forståelse for sammenhængen mellem indtægter og omkostninger, og det vil i langt højere grad ansvarliggøre forretningerne i dagligdagen,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Fremover skal udviklingen af de eksisterende datterselskaber først og fremmest foregå med afsæt i de konkrete forretninger, mens koncernudviklingen bliver forankret i direktionen. Omorganiseringen betyder, at en større gruppe medarbejdere bliver flyttet internt, samt at EWII har opsagt otte medarbejdere.

”Ændringerne har desværre konsekvenser for nogle af vores medarbejdere, og det er jeg ked af. Men det er en nødvendig beslutning, der er med til at skærpe vores fokus på kerneforretningen,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Som en del af omstruktureringen i EWII Koncernen, overtager Lars Bonderup Bjørn det daglige ledelsesansvar som direktør i datterselskaberne EWII Mobility A/S og EWII Telecare A/S fra Bettina Eriksen, der fratræder EWII.

”Der er behov for en strategisk justering, og med de udfordringer vi står med i EWII, har jeg behov for at komme tættere på forretningen i nogle af vores selskaber - blandt andet for at finde ud af hvilket ejerskab der vil være bedst for udviklingen af forretningen. Jeg vil gerne takke Bettina Eriksen for indsatsen i en svær periode for selskaberne,” slutter Lars Bonderup Bjørn.