EWII vælger ansvarlig investeringsprofil

PRESSEMEDDELSER • 18-05-2021, 06:05

EWII Koncernen har besluttet at omlægge investeringsstrategien i sit datterselskab, EWII Invest, i retning mod ansvarlighed og bæredygtighed. Konkret er der truffet beslutning om, at eksponeringen mod det børsnoterede aktiemarked fremadrettet skal opnås gennem ESG-screenede fonde.

EWII Koncernen har besluttet at omlægge investeringsstrategien i sit datterselskab, EWII Invest, i retning mod ansvarlighed og bæredygtighed.

Konkret er der truffet beslutning om, at eksponeringen mod det børsnoterede aktiemarked fremadrettet skal opnås gennem ESG-screenede fonde.

Beslutningen medfører, at børsnoterede selskaber skal leve op til en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) for at opnå adgang til de aktiefonde, som EWII har allokeret penge til.

ESG står for ”Environment, Social, Governance” og refererer til de tre klassiske faktorer, når investeringer og virksomheders ansvarlighed, bæredygtighed og samfundspåvirkning skal måles.

”Det er et skridt, vi i EWII Koncernen, har forberedt i noget tid, fordi vi mener, det er den rigtige måde at forvalte det ansvar, der følger med, når man varetager en pengebeholdning på størrelse med vores. Der var nogle ting, der skulle falde på plads – og det er de så nu, så det er glædeligt,” lyder det fra direktør for EWII Invest, Nicolai Grue Nymark, der er ansvarlig for koncernens investeringsprofil.

”Med omlægningen fastholdes eksponering mod det brede verdensmarked – det kan for eksempel være danske, sydamerikanske eller japanske aktier – men der sættes samtidig højere krav til de underliggende selskabers ansvarlighed”, forklarer Nicolai Grue Nymark:

”Set ud fra en investeringsmæssig betragtning, så er det attraktivt at diversificere sin portefølje til andre markeder end blot det danske, så vi ikke er alt for sårbare overfor udviklingen i et enkelt land,” siger Nicolai Grue Nymark, og tilføjer:

”Det er glædeligt, at vi kan bevare vores brede og diversificerede investeringsstrategi og samtidig satse på ansvarlighed og bæredygtighed.”

Også hos topledelsen er der begejstring over koncernens nye aktie-profil:

”Vi skal have pengene ud at arbejde, til gavn for EWII Koncernens kunder og forbrugerne i Trekantområdet. Det er en ting. Og så skal vi selvfølgelig se på, hvorledes vi investerer bedst og mest ansvarligt. Her mener vi, at det helt rigtige er at sørge for, at vores investeringer i det børsnoterede aktiemarked er ESG-certificeret,” siger administrerende direktør for EWII Koncernen, Lars Bonderup Bjørn.