Fibernet-ejer: Regulering af fibernettet betyder ikke store pris-hop for kunderne

PRESSEMEDDELSER • Apr 08 2021, 05:58

Efterhånden som fibernettet vinder frem som dominerende teknologi er der stigende behov for regulering af markedet. Det arbejde er Erhvervsstyrelsen i fuld gang med. Men det betyder ikke store prisstigninger for forbrugeren, lyder det fra EWII Koncernen, der ejer fibernettet i Trekantområdet.

Efterhånden som fibernettet vinder frem som dominerende teknologi er der stigende behov for regulering af markedet. Det arbejde er Erhvervsstyrelsen i fuld gang med.

Og i Kolding følger den ene af fibernet-ejerne, EWII Koncernen, godt med i diskussionen:

”Vi har et ansvar for at sikre et stabilt, konkurrencedygtigt marked på fibernet-området”, lyder det fra koncernens administrerende direktør, Lars Bonderup Bjørn.

EWII Koncernen ejer fibernettet i Trekantområdet, og har siden juni 2019 været i gang med projektet ”Fiber i alt til alle” – her er ambitionen at rulle fibernet ud helt ind i væggen til samtlige adresser i området.

For at passe på forbrugeren er det nødvendigt med en række nye tiltag i markedet.

Blandt andet er et af Erhvervsstyrelsens tiltag en højere max-grænse for, hvad en fibernet-ejer må tage for at stille fibernettet til rådighed. Modsat intentionen har det afstedkommet bekymringer om prisstigninger hos de udbydere, der benytter sig af fibernettet.

EWII Fibernet, der håndterer koncernens fiberforretning, har i dag ni forskellige udbydere, herunder Telia og YouSee.

”Erhvervsstyrelsens regulering bliver udlagt som en sikker prisstigning i forbrugerens ende, men det er ikke sådan, det forholder sig. De nuværende kommercielle forhandlede aftaler med de forskellige udbydere indeholder en maksimal årlig prisstigning – eller et prisfald – på fem procent, afhængig af udviklingen,” forklarer direktøren.

Han peger på, at selskabet siden åbningen af fibernettet, har arbejdet for et fair og frit marked med transparens, adgang for alle, ikke-diskriminerende forretningsførelse og ikke mindst en fair og rimelig prissætning, nøjagtig som Erhvervsstyrelsen har anbefalet:

”Det er de værdier, vi står på mål for. Det gælder både i forhold til tilgængelighed, hvor vi mener, at fibernettet skal være gratis og tilgængeligt for alle borgere, og for prissætningen for de udbydere, der vil sætte deres produkter til salg via EWIIs fibernet,” siger han.

At reguleringen lægger et loft højt over EWIIs gennemsnitspris, er kun naturligt, mener direktøren.

”Den regulerede maksimale engrosgennemsnitspris er 21 procent højere end EWII Fibernets nuværende gennemsnitsengrospris,” forklarer han og uddyber:

”Derudover kan fremadrettede årlige regulerede prisstigninger kun udgøre maksimalt to procent af gennemsnitsprisen. Det er et velfungerende marked, hvor reguleringen blot vil bidrage til større fleksibilitet,” lyder det fra direktøren.

For forbrugeren er virkeligheden ikke prisstigninger – faktisk forholder det sig lige omvendt, lyder budskabet fra fibernet-ejeren:

”Konkurrencen mellem infrastrukturejerne og mellem udbyderne har i dag resulteret i, at beboerne i Trekantområdet har nogle af landets billigste fiberbredbåndspriser. Det er en sund konkurrence, som i sig selv forhindrer, at en eventuel regulering vil forårsage synderligt store prishop,” lyder det.