Forskning skal sikre billigere bæredygtig energi

PRESSEMEDDELSER • apr 10 2019, 05:05

Det fireårige forskningsprojekt Flexible Energy Denmark (FED) har modtaget 30 mio. kr. fra Innovationsfonden, og etablerer sig på Center Danmark, så snart infrastrukturen på stedet er på plads.

Den danske forsyningssektor står over for massive investeringer i etableringen af fremtidens infrastruktur. Elbiler, datacentre, køling og øget elektrificering af varmesektoren stiller krav om milliardinvesteringer i elnettet, og udgangspunktet er derfor, at energiregningen kommer til at vokse betydeligt i de kommende år. De fire danske tekniske universiteter DTU, Aalborg Universitet, SDU og Aarhus Universitet er gået sammen med forsyningssektoren anført af EWII om udviklingen af systemer, der ved hjælp af kunstig intelligens, big data og model-baserede teknikker kan fjerne væsentlige dele af investeringsbehovet.

”Vi står lige nu med den meget store – og meget vigtige – opgave at omstille vores nuværende forsyning til fremtidens grønne energiforsyning. I den omstilling er det afgørende, at vi udnytter vores energiforsyning mest optimalt og dermed reducerer behovet for investeringer i ny infrastruktur. Og netop her vil FED-projektet spille en afgørende rolle ved at skabe ny viden og nye løsninger med hjælp fra fx digitale data om elforbruget i en række sektorer,” siger Peter Høngaard Andersen, der er direktør for Innovationsfonden.

EWIIs administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn forklarer, at besparelsespotentialet på landsplan er på den gode side af én milliard kroner, måske endda væsentligt mere. ”Vi kan spare bekostelige udbygninger af el-nettet, og investeringer i produktionsapparatet. Jo mere effektivt vi udnytter den strøm, der allerede i dag produceres af vedvarende energi, jo mindre bliver udbygningsbehovet. Mere produktion baseret på sol og vind er godt, når vi sammenligner med fossile alternativer. Flexible Energy Denmark sigter mod en bedre distribution af den vedvarende energi, og dermed et behov for færre investeringer i vedvarende energi, end det ellers ville være nødvendigt for at sikre en grøn fremtid.”

Et mere bæredygtigt energisystem
Energisektoren er udfordret af, at de grønne energiformer som eksempelvis vind og sol er vejrafhængige og derfor kun undtagelsesvis sikrer produktionen samtidigt med forbruget. Produktionssiden kommer derfor til at investere i betydelig overkapacitet, hvis der ikke udvikles løsninger til et bedre match mellem udbud og efterspørgsel. FED sigter mod at integrere forskellige produktionssteder og laboratorier med forbrugssteder, der kan lagre energien – eller anvende energien mere fleksibelt end ellers.

”Hvis vi ikke kan finde ud af at håndtere denne balance, kommer vi i Danmark til at skulle investere rigtig mange milliarder i om- og udbygning af energisystemet. Med FED-projektet får vi mulighed for at forske i den problemstilling. Blandt andet ved at bruge data som baggrund for udvikling af produkter og finde sammenhænge og mønstre – altså at få indsigt i forbrugeradfærd og brugerfleksibilitet. Center Danmark er et ’living lab’, der kommer til at fungere som forpost til universiteternes forskning,” siger Henrik Madsen, professor og centerleder for DTU Compute, der er Danmarks største universitetsmiljø indenfor matematik, statistik, computerscience og ingeniørvidenskab.

Mindre adfærdsafhængighed
Et af svarene på ubalancen mellem produktion og forbrug er, at forbrugere af energi bliver aktive i deres stillingtagen til købstidspunktet. FED sigter mod at fritage forbrugerne for denne stillingtagen ved at bringe kunstig intelligens, big data og model-baserede teknikker i anvendelse og dermed i videst muligt omfang muliggøre, at energisystemet selv sikrer en udjævning af forbrug og produktion. Dermed reduceres investeringsbehovet og fremtidige prisstigninger i energisystemet.

Adm. direktør i EWII Lars Bonderup Bjørn forklarer, at projektet tager hånd om flere strategiske mål for EWII:

“Ikke alene adresserer vi elektrificeringen af samfundet, minimerer store investeringer og sikrer lavere elpriser i fremtiden. Vi muliggør også, at forbrugerne fortsat kan have en ubesværet hverdag i deres forhold til energisystemet. Det er vigtigt, at vi står som forudsætningsskaber for andre dele af samfundet.”

Unikt samarbejde i regi af Center Danmark
FED er et nationalt projekt, der bygger på et samarbejde på tværs af de fire tekniske universiteter DTU, SDU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, forsyningsbranchen, kommuner og kommercielle produktionsvirksomheder – i alt 28 forskellige interessenter.

FED bliver det første større projekt, der får hjemsted i Center Danmark, der er et unikt samarbejde mellem de fire universiteter, EWII og Energinet. Center Danmark er en perfekt ramme for et forskningsprojekt som FED, der med i alt syv forskellige forskningsspor er meget omfattende. Et af dem er at bygge en ’data lake’, hvor anonymiserede forbrugerdata bruges til at løse problemstillinger og få indsigt.

”Det bliver en national digitaliseringshub, hvor vi kan få flere og mangeartede data. Datagrundlaget fra Center Danmark er meget interessant, da det er både skalerbart og repræsentativt for det danske samfund, og dermed har vi mulighed for at prøve forskellige energitankegange og -systemer af i forbindelse med FED,” siger Henrik Madsen.