Grøn erhvervsgruppe: Indfør tilslutningspligt nu

PRESSEMEDDELSER • 27-10-2021, 05:00

Danmark fyrer for gråspurvene, når industrien mange steder lader overskudsvarme forsvinde op i luften i stedet for at udnytte den – og trods stigende energipriser og ambitioner om grøn omstilling, så går udviklingen imod et endnu større varmespild. Det kan stoppes nu og her, lyder det fra en bred erhvervsgruppe, der i går udgav et katalog over 10 hastetiltag med klimagevinster på den korte bane.

Gruppen, der består af virksomhederne LOGSTOR, Jyske Bank, 3F – Den Grønne Gruppe, KMD, Bornholms Energi & Forsyning, TREFOR Infrastruktur og EWII Koncernen, har fokus på initiativer, der kan igangsættes lige nu. Effekten af tiltagene vil kunne måles allerede fra 2023.

”Anvendelse af alle former for overskudsvarme fra industrien er af overskudsvarme er at plukke lavthængende frugter øjeblikkeligt. Hvis vi ville, kunne vi være meget mere grønne i morgen,” lyder det fra administrerende direktør i LOGSTOR, Kim Christensen. Han forklarer:  

Spildet opstår på fabrikker, i mejerier, produktionshaller, jernstøberier – alle steder, hvor der produceres varme. Og der er en særlig problematik omkring de datacentre, der opbevarer data for tech-giganter som Facebook og Google, forklarer han.

”Vi ved, der kommer flere af dem, og større produktion af spildvarme. Det er en del af debatten allerede, men der er generelt for lidt opmærksomhed på at al den spildvarme kan anvendes til opvarmning af boliger og derved erstatte fossile brændsler,” siger han, ”Datacentrene bidrager til at øge problematikken lige nu, fordi de udleder meget varme, der ikke bliver anvendt.”

Derfor foreslår han og gruppen, at overskudsvarmen skal gøres til energi med høj prioritet i fjernvarmesystemet, så behovet for opvarmning med fossile brændstoffer og biomasse reduceres nu og her.

”Vi foreslår, at der etableres tilslutningspligt for leverandøren af overskudsvarme over et minimum antal MWh. Og samtidig foreslår vi, at fjernvarmeselskaberne pålægges modtagerpligt, hvis der er en klimamæssig fordel ved konverteringen,” siger Kim Christensen.

Det handler om ansvar, mener en af de andre deltagere i arbejdet med kataloget, administrerende direktør for den jysk-fynske energikoncern EWII, Lars Bonderup Bjørn:

”Politikernes manglende forståelse kommer af, at vi i Danmark undlader at vedstå os ansvaret for CO2 udledninger fra biomasse. Det undlader vi, fordi FN-standarden er, at der skal henregnes CO2-effekter til det land, hvor træerne fældes - ikke det land, hvor træerne brændes af. Det betyder, at nettobidraget fra overskudsvarme i det danske regnskab bliver nul CO2 effekt, men globalt bidrager det meget væsentligt,” siger Lars Bonderup Bjørn.

”En af vores helt store satsninger i den grønne omstilling er, at vi er stærke på knowhow indenfor grøn omstilling og derfor vil eksportere vores gode løsninger til udlandet. Vi hører ofte vores politikere sige, vi er et foregangsland. Det bør vi så også praktisere,” lyder kritikken.