Grøn varmeforsyning uden for det centrale fjernvarmeområde

PRESSEMEDDELSER • okt 24 2018, 08:00

De større byer i Danmark, herunder Trekantområdet, oplever stor befolkningstilvækst og dermed øget behov for boligudbygning.

Da alle boliger ikke kan opføres i bykerne, er der behov for udbygning i oplandet, hvor der ikke er umiddelbar mulighed for tilkobling til det centrale fjernvarmesystem.

Det gør sig blandt andet gældende I Eltang lige nord for Kolding, hvor håndværkere i øjeblikket er i fuld gang med at opføre huse i en helt ny udstykning, der tæller 60 grunde.

Lige i starten af den kommende villavej ligger der en diskret firkant med et par lave skorstene. Bygningen gør ikke det store væsen af sig, men den har en afgørende betydning for de fremtidige beboere på vejen. Bag den hvide facade gemmer der sig nemlig en fleksibel fjernvarmecentral, hvor tre kedler sørger for at omdanne træpiller til varme.

Fjernvarmecentralen er designet, så TREFOR Varme kan flytte den til en ny udstykning, når Eltangudstykningen er udbygget, og det derved bliver rentabelt at tilslutte udstykningen til det centrale fjernvarmesystem.

Eltang er et af fire steder i selskabets forsyningsområde, hvor denne fleksible løsning er valgt.

”Vi vil gerne levere fjernvarme til nye kunder, men det er altafgørende, at sådan en investering er rentabel, så den ikke lægger vores nuværende kunder til last,” siger Helge Schlott Hansen, varmeforsyningschef i TREFOR Varme, og uddyber:

”En mobil fjernvarmecentral kan derfor være en midlertidig løsning, hvor vi på sigt ved øget tilslutning i området kan retfærdiggøre at anlægge en hovedledning fra Nørre Bjert.”

Der er solgt 26 grunde i udstykningen, som alle er på vej til at blive forsynet med fjernvarme, mens de resterende grunde løbende kan komme på. Kedlerne i fjernvarmecentralen er nemlig dimensioneret til 60 boliger, men det er muligt at booste kapaciteten, hvis det bliver nødvendigt.

Fakta

Fjernvarmecentralen i Eltang leverer grøn varme baseret på træpiller og døgnovervåges fra TREFORs døgnvagt.

Træpillerne er CO2-neutral biobrændsel, så løsningen er også miljøvenlig.