Kamp om pladserne til repræsentantskabsvalg

PRESSEMEDDELSER • 20-10-2022, 11:00

Opstillingsperioden i koncernen er slut, og det kan nu offentliggøres, at hele 203 kandidater er på valg til at få en af de 120 pladser i EWIIs repræsentantskab.

Der bliver kampvalg til EWIIs repræsentantskabsvalg i samtlige seks valgkredse - Kolding, Vejle, Fredericia, Vejen, Middelfart og Bornholm.

Opstillingsperioden i koncernen er slut, og det kan nu offentliggøres, at hele 203 kandidater er på valg til at få en plads i EWIIs repræsentantskab.

”Det er et meget tilfredsstillende resultat, og vi er glade for den store interesse for at repræsentere EWII,” lyder reaktionen fra bestyrelsesformand Anders Skovdal.

Repræsentantskabet er EWII Koncernens øverste myndighed, og består af 120 medlemmer fordelt på seks kredse i de kommuner, som koncernen forsyner med el, vand og varme. Derudover er der to medarbejderrepræsentanter.

Ifølge formanden kan de kommende medlemmer af repræsentantskabet godt glæde sig til arbejdet:

”Repræsentantskabet er forbrugerens mulighed for at få indflydelse i EWII, og netop nu er et historisk spændende tidspunkt at være involveret i energibranchen på. Jeg glæder mig meget til valget,” siger Anders Skovdal.

Der er mulighed for at stemme i perioden 1. november – 15. november. Hver husstand med en el, vand eller varme-måler hos EWII kan stemme til valget. Stemmeafgivelsen sker digitalt på ewii.dk/valg, hvor man stemmer enten med NemID eller med sin unikke stemmekode. EWII Koncernen sender stemmekode pr brev til alle stemmeberettigede husstande i uge 43.

De valgte repræsentantskabsmedlemmer indtræder officielt i repræsentantskabet d. 1. januar 2023, hvorefter de er valgt for en periode på fire år.

Listen med de opstillede kandidater kan findes her: ewii.dk/valg, og fordelingen af kandidater i kredsene ser således ud:

KREDS

ANTAL PLADSER

ANTAL KANDIDATER

Kolding

34

51

Fredericia

20

46

Vejle

33

44

Bornholm

18

41

Middelfart

9

13

Vejen

6

8