Navnestrid afgjort i Vestre Landsret

PRESSEMEDDELSER • sep 28 2017, 10:26

Vestre Landsret har afsagt kendelse i navnestriden mellem de to energikoncerner EWII og eniig.

Kendelsen er entydig og giver eniig ret til fortsat at bruge navnet eniig, webdomænet eniig.dk samt koncernens logo. EWII havde anlagt sagen, da koncernen mente, at eniig krænkede EWIIs navn, såvel lydligt, som i relation til logo. Men kendelsen er klar og betyder, at selskaberne fortsætter praksis som hidtil.

”Det er vi naturligvis ærgerlige over. Vi har gentagne gange registreret, at kunder har forvekslet de to selskabers navn og logo, at pressen og offentligheden har taget fejl, samt at kendskabsgraden til vores navn er blevet udfordret. Men vi respekterer naturligvis kendelsen og vil lægge os endnu hårdere i selen med at fortælle markedet om forskellene på de to selskaber,” siger Jens Christian Sørensen, konstitueret adm. direktør for EWII Koncernen.

Sagen har været særlig principiel, da den har omhandlet to store selskaber i samme branche, der sælger de samme ydelser i et stærkt konkurrencepræget marked.

Sagen kort

Tilbage i april 2016 annoncerede EWII i en pressemeddelelse, at koncernen ville ændre navn fra det hidtidige TREFOR til det fremtidige EWII, og samtidig blev navnet anmeldt til Erhvervsstyrelsen. I august 2016 tilkendegav en pressemeddelelse, at fusionen mellem Himmerland Elforsyning og Energi Midt fremover skulle have navnet eniig.

Efter en række eksempler på kunders og offentlighedens problemer med at kende forskel på de to selskabers navne, anlagde EWII sag om krænkelse af varemærkeloven ved Sø- og Handelsretten. Herfra kom der i januar 2017 en kendelse, der gav eniig ret til at beholde navnet.

Men de tre dommere i Sø- og Handelsretten var uenige, og det sammenlagt med en fortsat forvirring hos kunderne i et kommercielt og stærkt konkurrencepræget marked gjorde, at EWII kærede kendelsen til Vestre Landsret.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Jens Christian Sørensen, konst. adm. direktør i EWII                  mob. 26 88 33 10