Nyt nationalt forskningscenter bliver centrum for den grønne omstilling

PRESSEMEDDELSER • okt 09 2018, 12:08

Center Danmark er navnet på det nye nationale forsknings- og testcenter for omstillingen til fremtidens grønne energiforsyning. Centret skal tænke på tværs af alle forsyningsarter og forskningen skal bygge på big data og kunstig intelligens.

Center Danmark bliver etableret på et 30 hektar stort område ved Gudsø mellem Fredericia og Kolding ud til Kolding Fjord, og forskningscentret bliver bygget op som det virkelige samfund med bygninger, beboere, klimatiske, biologiske og geologiske forhold for at få de bedst mulige real-life konditioner. Alle data indsamles for at høste synergier gennem dataintelligens og integrerede energiløsninger. Sådan lyder planerne fra DTU, Henrik Thorsen og EWII. Centrets virkeliggørelse på den valgte lokation forudsætter en dispensation fra planloven.

Tankerne med forskningscentret har været på vej gennem en håndfuld år, og Henrik Thorsen, der er initiativtager og idémand bag Center Danmark, glæder sig over den store opbakning.

”Centret skal være samlingssted for al viden, der kan fremme den grønne omstilling. Vi har allerede et godt stykke tid haft et rigtig godt samarbejde med universiteter og forskningsmiljøer, ligesom vores lokale energikoncern EWII og andre virksomheder har spillet meget konstruktivt med. Det omkringliggende samfund er engageret, og der er nedsat arbejdsgrupper indenfor forskellige områder, så alle kan få mulighed for at komme med input til centrets udvikling,” siger Henrik Thorsen og fortsætter:

”Vi har for øje, at de tekniske tiltag, der bliver nødvendige at lave for fremtidens energiforsyning også har en positiv indflydelse på vores adfærd, vores natur og dyrelivet. Alt omkring centret bliver grønt og bæredygtigt med hensyn til naturen og dyrelivet.”

Udfordringer med energibalancen
Med Danmarks erklærede mål om en fossilfri fremtid vil energiproduktionen i fremtiden komme fra sol og vind. Energiproduktionen vil dog sjældent passe sammen med forbruget, og det giver udfordringer, som forskerne allerede gennem mange år har interesseret sig for.

”Vi skal kunne balancere energisystemet, så forbruget følger produktionen. Det betyder, at vi skal have et meget fleksibelt energisystem, og der kommer Center Danmark til at spille en nøglerolle. Man kan ikke deduktivt beregne sig frem til, hvordan man får den ønskede fleksibilitet i energisystemet. Det kan man kun gøre induktivt ved hjælp af data, ” siger Henrik Madsen, professor og centerleder for DTU Compute, der er Danmarks største universitetsmiljø indenfor matematik, statistik, computerscience og ingeniørvidenskab.

”Det intelligente hus, skal tale sammen med det intelligente elnet og med DSO’en – eltransportøren. I Center Danmark får vi skabt grundlaget for et dataintelligent og integreret energisystem, og datagrundlaget for Center Danmark er meget interessant, da det er repræsentativt for det danske samfund. Derved kommer Center Danmark formentlig til at spille en nøglerolle i implementeringen af det nyligt indgåede energiforlig, både i relation til dynamiske afgifter, markedsstruktur og nye rammebetingelser,” understreger Henrik Madsen.

Et projekt i verdensklasse
Med placeringen midt i Trekantområdet vil Center Danmark understrege områdets centrale position i den danske energiforsyning. I forvejen holder Energinet, EWII, Ørsted og en række andre betydelige og innovative energivirksomheder til i Trekantområdet, og både Fredericia og Kolding kommuner har markante ambitioner på den grønne omstilling.

”Center Danmark er et projekt, der sætter overliggeren meget højt. Det er et projekt i verdensklasse, og det er helt i tråd med, hvad vi vil i Trekantområdet og med Kolding kommunes klimastrategi, ligesom det fuldstændig matcher ambitionerne for Naturpark Lillebælt,” siger Jørn Petersen (V) borgmester i Kolding kommune.

Også borgmesterkollegaen i Fredericia Jacob Bjerregaard (S) glæder sig over projektet.

”Fredericia er stærkt optaget af den grønne omstilling og fremtidens energiformer. Derfor bakker vi helhjertet op om Center Danmark og vil gøre alt, hvad vi kan for at få projektet realiseret,” pointerer Jacob Bjerregaard.

Energiforskningen bliver samlet
En af hovedinvestorerne i etableringen af Center Danmark er energikoncernen EWII, der netop har lanceret en ny strategi med fokus på multiforsyning, energilagring, digitalisering og fibernet som et fjerde forsyningsben. Her roser EWIIs administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn Henrik Thorsen for visionerne bag centret og DTU og universitetsmiljøet for et meget konstruktivt samarbejde om at forene forskning og erhvervsliv.

EWIIs bestyrelse har givet økonomisk opbakning til Center Danmark, og Lars Bonderup Bjørn er begejstret:

”Vi får samlet energiforskningen i Danmark og sat de fremmeste virksomheder inden for innovative energisystemer sammen med nogle af de bedste forskere i verden. I EWII har vi været involveret i arbejdet med Center Danmark gennem et godt stykke tid, og vi har oplevet en enorm stærk faglighed og dedikation fra såvel universitetsmiljøet som Henrik Thorsen, hvilket er med til at understrege den store vigtighed af et åbent og involverende samarbejde mellem forskere, erhvervsliv og innovative entreprenører. Vi får sat en helt ny dagsorden i forhold til at integrere forsyningsarterne på tværs og bruge kunstig intelligens til optimering af energi.”

”Tankerne bag Center Danmark spiller fuldstændig sammen med EWIIs nye strategi om at være én digitalt integreret multiforsyning, og centret vil betyde rigtig meget for strategiopfyldelsen,” lyder forventningen fra Lars Bonderup Bjørn.

Dataintelligent overbygning
Danmark har i mange år haft en stærk tradition for og store spillere på markedet for innovation inden for energiteknologiske løsninger. Med Center Danmark bliver der en endnu tættere relation mellem forskningen og produktionen.

”Vi kan facilitere den grønne omstilling. Der er masser af grøn innovation i det danske samfund og dansk erhvervsliv. Det har masser af danske virksomheder komponentløsninger klar til. De mangler ofte den dataintelligente overbygning. Den kan Center Danmark give,” siger Henrik Madsen og understreger vigtigheden af at have visionære virksomheder med i projektet.

”EWIIs nye strategi med fokus på multiforsyning og digitalisering og datadeling er meget interessant. EWII er en frontrunner i den multiforsyningstankegang, der ligger i projektet Center Danmark, og det er rigtig vigtigt, at de er markant med. Ligeledes er det guld værd, at Energinet er med. Det betyder meget for tyngden af projektet,” påpeger Henrik Madsen.