Problemer med kapacitet i el-nettet: EWIIs svar er fokus på forskning

PRESSEMEDDELSER • maj 23 2019, 12:03

I dag udkom en analyse fra Dansk Energi, der konkluderer, at det eksisterende el-net i Danmark ikke har kapacitet til den grønne omstilling, samfundet står overfor. Det er derfor nødvendigt med en handlingsplan fra politikerne, der sikrer, at vores el-net ikke bliver overbelastet – for eksempel af de mange el-biler, vi forventer, der vil komme på vejene i fremtiden.

Hos EWII bakker vi Dansk Energi op. Og derfor har vi længe været i gang med at facilitere og initiere forskning på området:

”Vi hilser den her diskussion velkommen. Hos EWII har vi valgt at investere penge og medarbejdere i at finde grønne løsninger, fordi vi er helt enige med Dansk Energi i, at elnettets kapacitet er en problemstilling, vi ikke kommer uden om,” siger Lars Bonderup Bjørn, administrerende direktør i EWII.

”Vi har blandt andet et grønt forskningscenter, Center Danmark, der faciliterer forskning i løsninger på området, og vi har en række projekter, der koncentrerer sig om netop udfordringen med el-nettets kapacitet,” siger han.

Det drejer sig blandt andet om Flexible Energy Danmark (FED), der er et stort forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden. Projektet har til formål at udvikle grønne løsninger ved brug af data og kunstig intelligens, og på den måde søge at udnytte den grønne energi på bedst mulig vis, så der ikke opstår spidsbelastninger på elnettet i ”myldretiden” – altså, der hvor alle gerne vil lave mad, vaske tøj og lade deres el-bil op samtidig.

”Det er helt nødvendigt at prioritere forskning, der understøtter den grønne omstilling, samtidig med at vi sikrer, at vores infrastruktur kan bære forandringerne,” siger Lars Bonderup Bjørn, der også er formand for styregruppen i Flexible Energy Danmark.

En af de forskere, der er med i Flexible Energy Danmark er professor ved DTU Compute og centerleder for Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities, Henrik Madsen.

”Med FED-projektet får vi mulighed for at forske i en bedre udnyttelse af grøn energi. Hidtil har el-systemerne overvejende været designet således, at produktionen følger forbruget. Men i fremtiden, hvor sol og vindenergi vil være dominerende, vil der være behov for el-systemer som er designet sådan, at forbruget i fremtiden skal følge produktionen. FED-projektet kommer til at bidrage til en reduktion i klimabelastningen, bedre økonomi, samt større forsyningssikkerhed i el-nettet. Projektet vil lede til et mere effektivt energisystem, hvor investeringer i el-net, vindmøller, solenergiproduktion, mv. vil være bedre udnyttet, og nøglen til det er at udnytte multiforsyningssystemernes store fleksibilitetspotentiale gennem nye digitaliseringsløsninger - eksempelvis ved at lagre overskudsvindmølleenergi i fjernvarmesystemer.” siger Henrik Madsen

 

For yderligere information kontakt venligst:

Lars Bonderup Bjørn, formand for Flexible Energy Danmark og adm. direktør i EWII på tlf. 23 73 71 18

Henrik Madsen, professor ved DTU Compute og centerleder for Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities på tlf 20 83 43 04.