Strukturændringer i EWII på plads

PRESSEMEDDELSER • feb 05 2018, 14:30

Det har været undervejs et stykke tid, og nu ligger strukturen for fremtidens EWII klar. Koncernen bliver opdelt i to søjler: TREFOR Infrastruktur og EWII Business.

Opdelingen sker for at skabe forretningsmæssigt logisk sammenhængende enheder, og med virkning fra årsskiftet 2017/18 bliver holdingselskabet EWII A/S derfor delt op i tre selskaber:

  • TREFOR Infrastruktur A/S, som et holdingselskab for infrastrukturselskaberne
  • EWII Business A/S, som holdingselskab for de kommercielle aktiviteter
  • EWII A/S, som et fælles administrationsselskab

Samtidig styrker koncernen de to søjler ved at opdele det nuværende EWII Teknik A/S, så aktiviteterne indpasses under hver søjle i de to selskaber TREFOR Teknik A/S og EWII Teknik A/S.

Samlet set betyder strukturændringerne, at de lovmæssige krav om, at elnet-, vand- og varmeselskaberne skal have deres egen særskilte identitet, opfyldes. Dermed sikres en gennemsigtig, funktionel adskillelse.

”Udover at vi går foran med at følge de politiske intentioner, så ønsker vi samtidig at styrke alle koncernens forretningsområder,” siger Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør i EWII.

En konsekvens af opsplitningen af EWII Teknik A/S er, at grundlaget for en forretningsdirektør forsvinder. Derfor fratræder Jette Post sin stilling pr. 9. februar.

”Jette kender om nogen vores koncern og har taget en virkelig stor tørn i de forskellige turnarounds, EWII har haft gennem de senere år. Jeg vil gerne sige Jette en meget stor tak for indsatsen,” siger Lars Bonderup Bjørn, og slutter:

”Vi vil fremadrettet fortsat have øjnene rettet på løbende optimering af de enkelte forretningsområder med fokus på både omkostninger og indtjening.”