Virksomheder snyder sig selv for økonomisk gevinst

PRESSEMEDDELSER • aug 28 2018, 07:00

Mange virksomheder er ikke opmærksomme på, hvilken økonomisk gevinst der kan være ved at dokumentere, hvor meget af energiforbruget der går til henholdsvis komfort og proces.

Alle virksomheder betaler en energiafgift på 91,4 øre/kWh, men langt størstedelen af de momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse hos SKAT på hele 91 øre/kWh, hvis energien er brugt til procesformål, og 65,7 øre/kWh, hvis det er komfortkøling eller rumvarme.

Det kræver dog særlige afregningsgodkendte bimålere for at opgøre, hvor mange kWh der går til hvad, da en normal hovedmåler ikke kan skelne mellem komfort- og procesforbrug.

Har man ikke installeret den slags målere, udregner SKAT ens afgifter ud fra nogle standardmetoder – og det er sjældent en god forretning for virksomhederne.

”Virksomhederne må gøre op med sig selv, om det kan betale sig at investere i de her målere, men gør man det hele efter bogen, kan det typisk aldrig betale sig at bruge SKAT’s standardmetode i stedet for selv at have målere. Det kan man faktisk miste en del penge på,” siger Jens Petersen, seniorchefkonsulent i energi- og klimapolitik hos Dansk Industri.

Bimålerne er nemlig ikke nødvendigvis kun med til at sikre en økonomisk gevinst fremadrettet.

”Hvis man installerer en måler i dag, kan man bruge de nye målinger til at få godtgørelse i op til tre år tilbage i tiden. Det er meget sjældent, at den regel vil resultere i, at man skal tilbagebetale penge, netop fordi SKAT’s standardmetode er så lidt fordelagtig for virksomhederne,” forklarer Jens Petersen fra Dansk Industri, der påpeger, at det er individuelt fra virksomhed til virksomhed, om der er penge at hente ved at investere i bimålerne, da det afhænger meget af energiforbruget.

Potentielt skattesmæk
På trods af en mulig økonomiske gulerod er det ikke ensbetydende med, at alle virksomheder går lige meget op i at dokumentere energiforbruget ned til mindste detalje.

”Vi ser, at mange virksomheder har vanskeligt ved at dokumentere deres energiforbrug. Jeg vil tro, at det kun er én ud af ti virksomheder, der er helt strømlinet, mens resten i større eller mindre grad overser noget. Nogle snyder sig selv for anseelige beløb i godtgørelse, mens andre omvendt ender med at trække alt fra som procesenergi og glemmer komfort, hvilket kan koste en efterbetaling til SKAT,” siger Kent Christensen, afdelingschef for energirådgivningen i EWII Energi, der sammen med Deloitte dokumenterer og kortlægger energiforbruget hos virksomheder.