Grønne investeringer hjælper vores mission

Hos EWII har vi besluttet, at vores bæredygtige investeringer kun kommer fra ESG-screenede fonde.

Kun bæredygtige investeringer

Som energiselskab er en af vores helt store missioner at bidrage til et 100 % klimagasfrit energisystem – og derfor er grøn omstilling og grønne tiltag en naturlig del af vores hverdag, så her sætter vi alle sejl til.

Det gælder også den måde, vi investerer vores formue og forvalter vores portefølje af værdipapirer.

I EWIIs investeringsselskab har vi gjort en stor indsats for at tage et samfundsansvar – det vil vi nemlig også gerne gøre igennem vores investeringer.

Der er mange måder at definere ’bæredygtige investeringer’ på, men hos EWII har vi truffet en beslutning om, at vi alene køber børsnoterede aktier gennem såkaldte ESG-screenede fonde.

 

Hvad betyder ESG?

E er Environment - altså miljø

Her kigger vi på, hvordan selskaber påvirker klimaet - og særligt i forhold til forbrug af råmaterialer, vand, energi og CO2-udledning. Derudover handler det om, hvordan selskaberne håndterer affald, giftudledning og indflydelse på biodiversitet.

S er Social - altså sociale forhold

Her kigger vi på relationerne i selskaberne, der investeres i. Lever de op til fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerretigheder, herunder også sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen. 

G er Governance - altså god selskabsledelse

Her handler det om selskabernes gennemsighedhed og åbenthed i direktioner, ledelser og bestyrelser. Desuden kigger vi på, hvordan selskaberne forholder sig til korruption, bestikkelse og tvivlsomme skattekonstruktioner. 

 

Investeringer med fokus på energiinfrastruktur

Foruden beslutningen om kun at investere i børsnoterede aktier gennem ESG-screenede fonde, er der andre eksempler på, hvordan EWII har fokus på den grønne omstilling.

Eksempelvis er vi kommet med et tilsagn til en ny, dansk investeringsfond med fokus på grøn energiinfrastruktur. Fonden er rejst af Copenhagen Infrastructure Partners, som på forhånd er et velkendt navn inden for investering i grøn energiinfrastruktur.

Fondens fokus er global energiinfrastruktur og grøn omstilling i konkrete tiltag som moderne power plants og waste-to-energy produktion, hvor affald bliver omdannet til energi.

Fonden er endnu på sit tidlige stadie, men over tid vil vi kunne følge udviklingen af vores investeringer i de konkrete tiltag.

En grøn tråd...

Det er i grøn tråd med EWIIs lokale opgave i Trekantområdet om stabil, forsyningssikker infrastruktur af el, vand, varme og fibernet. For selvom du bor i Trekantområdet, så har du også globale interesser, når du rejser ud i verden og køber globalt - og her får du vished om en grøn agenda på den anden side af grænsen.

Vi vil have pengene ud at arbejde til gavn for vores kunder og forbrugere i Trekantområdet. Og det skal være på den mest ansvarlige måde - nemlig i grønne ESG-investeringsfonde.

Nicolai Grue Nymark

Direktør for investering og finansiering i EWII Invest
Hjerte på rude

Grøn forretning i sig selv

EWII er organiseret som en selvejende institution. Derfor har vi ingen ejere, og man kan ikke købe EWII-aktier eller investere direkte i EWIIs grønne forretninger.

EWIIs datterskaber, som arbejder med energiinfrastruktur og løsninger for grøn omstilling, bliver dog ofte betragtet som ’grøn forretning’. Derfor bliver EWII tilbudt såkaldte grønne realkreditlån hos bankerne, som igen giver koncernen gunstige muligheder for at investere i den grønne omstilling.

Attraktiv partner i samarbejde eller partnerskab

Det gør samtidigt EWII til en attraktiv partner at investere sammen med eller indgå partnerskab med. På den måde kan vores samarbejdspartnere investere i den grønne omstilling sammen med EWII.

Mand snakker i mobil sat til et kålhoved. Han lytter til podcasten "Jagten på nysgerrigheden" - en ny podcast fra EWII.

Penge til det grønne…

Men hvor kommer pengene så fra til vores grønne investeringer, tænker du måske?

Du skal se vores investeringsselskab som EWIIs egen pensionsopsparing. I princippet som din egen private pension.

Pensionsopsparingen kan vi ikke bruge til hvad som helst. Den er øremærket til et særligt formål – grøn omstilling. Det er vores ansvar, at vores ’opsparingspenge’ går til at fremme grønne initiativer globalt.

Pengene, som vi investerer, er opsparede fra koncernens kommercielle overskud og egenkapital. De lander altså ikke i lommerne på en række aktionærer.

Dine egne grønne investeringer

Hvis du også – ligesom os – vil sætte fokus på grønne investeringer, så er der flere dele, du kan tage fat i. Du kan tage fat i investeringer i din erhvervsejendom, private bolig, opvarmningskilde og sikre klimavenlige investeringer ad den vej. Du kan også lægge fokus på dine aktieinvesteringer og sikre, at dine investeringer er med til at fremme grønne virksomheder, fonde og partnerskaber. Få her tre veje til din grønne investering:

  1. Kun ESG-fonde

    Gå benhårdt efter investering i ESG-screenede fonde, hvis du vil have din egen private aktieportefølje.
  2. Forventningsafstem

    Hav et særligt fokus på at fondene lever op til FNs Verdensmål.
  3. Stil krav

    Stil krav til at din private pensionsopsparing bliver investeret i ESG-screenede fonde – spørg din pensionsrådgiver om vejledning.