Selskabsstruktur i EWII

Koncernen er både kommerciel og lovreguleret

EWII er både kommercielle og lovregulerede infrastrukturselskaber.

De kommercielle selskaber har aktiviteter under navnet EWII og opererer på markedsvilkår og i konkurrence med andre danske og internationale selskaber.

De regulerede selskaber opererer under navnet TREFOR. Det er infrastrukturselskaber omfattet af elforsyningsloven, vandforsyningsloven og varmeforsyningsloven.

Se koncernoversigt (i pdf) 

 

Vores formål

§ 4.1 i vedtægterne: "Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for infrastruktur (el, vand, varme, energi og kommunikation) og dertil relaterede kommercielle ydelser for derigennem at skabe værdi for Trekantområdet (defineret som kommunerne Kolding, Vejen, Middelfart, Fredericia og Vejle)."

§ 4.2 i vedtægterne: "Virksomheden udøver dens aktiviteter i ind- og udland. Aktiviteterne kan ske gennem datterselskaber og ved deltagelse i andre selskaber og fællesskaber. Al virksomhed udøves under iagttagelse af kommercielle, økonomisk effektive, leveringssikre, etiske og miljømæssigt forsvarlige principper, der under behørig hensyntagen til virksomhedens forhold tillige tilstræber at give kunderne de mest optimale vilkår."

Hent EWIIs vedtægter

Brune efterårsblade i skovbunden

Valgregler for EWII Koncernen

Tænker du på at blive en del af EWIIs repræsentantskab eller bestyrelse, kan du her finde valgregler for at blive valgt ind i koncernen.

Hent valgregler

Mennesker i dialog. Vedtægter for EWII Koncernen.

Vedtægter for datterselskab

I koncernens vedtægter kan du finde meget mere om regler for, hvordan selskabet bliver drevet. Den finder du i linket herover.

Der er desuden særlige vedtægter for koncernens datterselskab TREFOR Vand.

Vedtægter for TREFOR Vand