Bestyrelsen i EWII Koncernen

Bestyrelsesformand Anders Skovdal
EWIIs bestyrelse er tiltrådt 1. januar 2019 og består af 17 medlemmer, som du kan se herunder. For at se bestyrelsesmedlemmernes kompetencer kan du klikke på krydset ud for navnet.

Bestyrelsens kompetencer

 • Jeg er uddannet agraøkonom, derudover har jeg taget en akademimerkonom i økonomi- og ressourcestyring.

 • Siden jeg kom i TREFOR/EWIIs bestyrelse i 2015, har jeg deltaget i adskillige konferencer inden for energibranchen, som har givet mig en dybere indsigt i forsyningsområdet.

 • Jeg arbejder til dagligt med ledelse, strategi og strategiimplementering i min egen virksomhed.

 • I kraft af mine uddannelser har jeg regnskabsmæssig og økonomisk indsigt og forståelse.

 • Jeg har altid været engageret i samfundsmæssige forhold og mener at være opdateret på og have indsigt heri.

 • Strategisk planlægning er en naturlig del af mit virke, og de senere år har jeg arbejdet hårdt med at få større indsigt og kendskab til forsyningssektoren, herunder el, vand, varme og fiber. 

 • Jeg mener at kunne sætte mig ind i større og komplicerede forhold og opgaver og har en lang og god erfaring med at løse sådanne ting.

 • Når jeg stilles overfor en opgave, mener jeg at have ressourcer til at fordybe mig i problemstillingen og blive på sagen indtil en løsning foreligger.

 • Gennem mit arbejde i Middelfart Sparekasse og Fiskernes forsikring er jeg i besiddelse af god indsigt og økonomisk forståelse til at kunne bidrage til bestyrelsesarbejdet. 

 • Den samfundsmæssige indsigt kommer fra arbejdet med erhvervslivet og ikke mindst arbejdet i byrådet gennem mange år.

 • Jeg har gennem mit medlemskab i EWIIs repræsentantskab gennem mange år fået en vis indsigt, men de sidste 15 måneder i bestyrelsen har selvfølgelig givet mig en mere indgående viden om branchen. 

 • Af øvrige relevante kompetencer besidder jeg evnerne til at formidle, samle og udvise ordentlighed.

 • Har altid interesseret mig for og involveret mig i samfundsmæssige forhold og livet omkring mig.
 • Via mit arbejdsliv har jeg oparbejdet stor regnskabsmæssig indsigt og besidder bred økonomisk forståelse.
 • Er uddannet revisor og har hele mit arbejdsliv beskæftiget mig med administration, økonomi, ledelse og rådgivning.
 • Har siddet 20 år i Vejen Byråd, heraf 16 år som udvalgsformand for skoler og børn. 
 • Er formand for Vejen Gymnasium og næstformand i VUC Vest. Har tidligere været næstformand i Vejen Forsyning A/S og formand for St. Andst Efterskole.
 • Mange års deltagelse i bestyrelsesarbejde i idrætsforeninger og andre frivillige organisationer.

 • Mine kompetencer er regnskab og økonomi.

 • Jeg er uddannet HD(r) og cand. merc. aud. (uden hovedopgave).

 • Medarbejdervalgt-bestyrelsesmedlem i EWIIs koncernbestyrelsen (genvalgt)
 • Medlem af Samarbejdsudvalg i EWII
 • HK-tillidsrepræsentant for Industriens Funktionær Overenskomst på EWII
 • Medlem af Industriens Kompetence udvalg (IKUF)
 • IT-konsulent med mere end 25 års erhvervserfaring i it-branchen
 • Regnskabsmæssig indsigt gennem arbejdet i EWIIs koncernbestyrelse og flere foreningsbestyrelser.
 • Godt kendskab til energibranchen gennem arbejdet i EWII
 • Generelt interesse i samfundsmæssige forhold, specielt energipolitik.

 • Efter endt læretid var jeg bogholder i 10 år i bilforretning med 20 ansatte.
 • Efterfølgende blev jeg salgschef, og siden direktør og medejer af Helle Auto, hvor vi havde 25 ansatte. Dette var jeg fra 1988 til 2012.
 • Fra 2010 samtidig direktør og medejer i et ejendomsselskab, hvor vi bygger og udlejer større butikker og kontorer.
 • Altid involveret mig i samfundsmæssige opgaver, og har været politisk aktiv i mange år, både som formand og nu næstformand i Venstre. Har siden ungdommen også været i forskellige bestyrelser indenfor idrætslivet.

 • Indgående kendskab til energimarkedet, gennem 10 års beskæftigelse i branchen, heraf 4 år med ansvar for energihandel både i timemarkedet og i forwardmarkedet.
 • Uddannet som Civilingeniør i 1996, økonomisk overbygning, EBA i 2002.

 • Politisk bestyrelsesarbejde. Formand for Venstre i Vejle kommune og Vejle by i mere end 6 år. Stort kendskab til det politiske arbejde og beslutningsprocesser i Trekantområdet.
 • Strategi og forandringsledelse. Jeg har gennemført strategiudvikling i flere små og mellemstore virksomheder.
 • Ledelse og drift optimering. Jeg har været chef/direktør i flere danske- og internationale virksomheder i mere end 25 år.
 • Bestyrelsesarbejde. Mere end 5 års erfaring fra professionelle bestyrelser i danske virksomheder.
 • Administration og økonomistyring. Jeg har haft det fulde P/L ansvar i flere virksomheder med rapportering direkte til bestyrelsen.

 • Jeg er administrativ uddannet hos Monberg & Thorsen.
 • Drevet en El installationsforretning med 15 ansatte i 2 år.
 • Var med til at opbygge EL-PRO i Jylland.
 • Office manager on site, 2000 ansatte Irak 2 år.
 • Var med til at stifte Borgergruppen, Fredericia hvor vi udarbejdede en plan for Fredericia.
 • Ansat som forretningsfører/direktør i Papir Kompagniet, Fredericia.
 • Min tilgang til energiområdet er: Åbenhed, ærlighed og sund fornuft.

 • Jeg er analytisk og kreativ tænkende.
 • Desuden indsigt i samfundsmæssige forhold qua mit uddannelses- og arbejdsområde og generel interesse.

 • Regnskabsmæssig indsigt gennem virksomhedsbestyrelser, foreningsbestyrelser og kommunalbestyrelsen.
 • Samfundsmæssig indsigt gennem mit mangeårige kommunalpolitiske virke - herunder i høj grad planlægning og opfølgning.
 • Kendskab til energibranchen gennem mine poster som kommunal repræsentant i forskellige energirelaterede fora.
 • Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg som repræsentant for de danske kommuner.

 • Med baggrund i min uddannelse som revisor har jeg et godt indblik i regnskaber og økonomi.
 • Jeg arbejder til daglig med strategisk udvikling af boligorganisationer, der blandt andet indebærer arbejde med mål og visioner, herunder opfølgning på handlingsplaner.
 • Gennem mit arbejde er jeg tillige i tæt dialog med kommuner og embedsfolk, og er således vant til at arbejde under politiske systemer, hvilket EWII jo ligeledes arbejder med.

 • IT – Lang videregående uddannelse indenfor IT og 15 års professionel erfaring. Herunder udvikling, projektstyring, indkøb, udbud, salg og drift.
 • El-markedet- Indgående og professionel erfaring indenfor el-markedet, herunder styring på nationalt plan.  
 • Business intelligence – har 10+ års erfaring med ledelsesinformationssystemer, økonomistyring og rapportering.
 • Bestyrelsesarbejde – har 10+ års erfaring med bestyrelsesarbejde.

 • 33 års erfaring som iværksætter og virksomhedsudvikler – herunder spidskompetence indenfor operationel drift, strømlining, vækstorganisationer – og styring heraf, ledelses- og bestyrelseserfaring med gennemførelse af omkring 70 virksomhedsopkøb/fusioner og salg.
 • Virksomhedsudvikling
 • By, boligudvikling & ejendomsinvesteringer 
 • Erhverv- boligudlejning
 • Virksomhedsopkøb/fusion og salg
 • Operationel ledelse- og bestyrelses poster
 • Strategi og udvikling
 • Kædedrift, strømlining og procesoptimering
 • Budget og økonomi
 • Struktureret
 • Forhandlingsvant – herunder i forhold til offentlige myndigheder

 • Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem genvalgt for 4. periode.
 • Tillidsrepræsentant for Teknisk Landsforbund for funktionæransatte, indenfor Industriens Funktionæroverenskomst ansat i EWII.
 • Næstformand i EWIIs samarbejdsudvalg, der omhandler samtlige ansatte.
 • El-installatør i TREFOR El- Net, med mere end 30 års anciennitet
 • Organisationsindsigt.
 • Regnskabsforståelse.
 • Mange årig branche indsigt.
 • Interesse og viden indenfor for energipolitik.

 • Indsigt i samfundsmæssige forhold
 • Regnskabsmæssig indsigt
 • Økonomisk forståelse
 • Energioptimering - proces og implementering
 • IT og hjemmesider
 • Digital kommunikation på flere platforme
 • Udarbejdelse af ledelsesstrategi og værktøjer
 • Ledelse og medarbejderudvikling
 • Jura - herunder specielt boligjura
Brune efterårsblade i skovbunden

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer

Her kan du finde en oversigt over de vederlag, der årligt bliver udbetalt til bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i betyrelsen.

Hent vederlag

Mere om bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet - og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Så første skridt på vejen til at blive en del af bestyrelsen er, at du stiller op til repræsentantskabsvalget.

Når du er valgt ind i repræsentantskabet, kan du stille op til bestyrelsesvalget og til formandsposten.

Bestyrelsen har 15 medlemmer, som er valgt fra repræsentantskabet og to medarbejdervalgte medlemmer.

De 15 medlemmer er fordelt med fire medlemmer fra Kolding, fire medlemmer fra Vejle, tre medlemmer fra Fredericia, to medlemmer fra Bornholm, et medlem fra Vejen og et medlem fra Middelfart.

Som medlem af EWIIs bestyrelse har du også mulighed for at blive valgt til bestyrelsen i koncernens infrastrukturselskaber for el-net, vand og varme, som forbrugerrepræsentant.

Som medlem af EWIIs bestyrelse har du mulighed for at blive valgt til Revisionsrådet eller Investeringskomitéen.

Revisionsrådet mødes 4 gange årligt.

Investeringskomitéen mødes, når der er behov for at behandle investeringssager.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til Revisionsrådet og Investeringskomitéen blandt EWII bestyrelsens medlemmer. Udvælgelsen sker på baggrund af kompetencer, erfaring og interesse.

Der afholdes seks ordinære bestyrelsesmøder om året. Møderne starter typisk kl. 8.15 og varer indtil ca. kl. 12.

Møderne finder sted hos EWII på Kokbjerg 30 i Kolding.