EWIIs bestyrelse

Brune efterårsblade i skovbunden
EWIIs bestyrelse består af 17 medlemmer med bestyrelsesformand Anders Skovdal i spidsen.

Koncernbestyrelsen i EWII

Bestyrelsen i EWII er valgt blandt repræsentantskabets medlemmer og udgør 17 medlemmer, hvoraf to er medarbejdervalgte. Bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode.

Bestyrelsesformand er Anders Skovdal og næstformand er Morten Hansen.

Møde. Bestyrelse i EWII Koncernen.

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer

Her kan du finde en oversigt over de vederlag, der årligt bliver udbetalt til bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i betyrelsen.

Hent vederlag

Mere om EWIIs bestyrelse

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet - og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Så første skridt på vejen til at blive en del af bestyrelsen er, at du stiller op til repræsentantskabsvalget.

Når du er valgt ind i repræsentantskabet, kan du stille op til bestyrelsesvalget og til formandsposten.

Bestyrelsen har 15 medlemmer, som er valgt fra repræsentantskabet og to medarbejdervalgte medlemmer.

De 15 medlemmer er fordelt med fire medlemmer fra Kolding-kredsen, fire medlemmer fra Vejle-kredsen, tre medlemmer fra Fredericia-kredsen, to medlemmer fra Bornholm og øvrige kredse, et medlem fra Vejen-kredsen og et medlem fra Middelfart-kredsen.

Som medlem af EWIIs bestyrelse har du også mulighed for at blive valgt til bestyrelsen i koncernens infrastrukturselskaber for el-net, vand og varme, som forbrugerrepræsentant.

Som medlem af EWIIs bestyrelse har du mulighed for at blive valgt til Revisionsrådet eller Investeringskomitéen.

Revisionsrådet mødes 4 gange årligt.

Investeringskomitéen mødes, når der er behov for at behandle investeringssager.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til Revisionsrådet og Investeringskomitéen blandt EWII bestyrelsens medlemmer. Udvælgelsen sker på baggrund af kompetencer, erfaring og interesse.

Er du valgt ind som medlem i repræsentantskabet, kan du opstille til bestyrelsesvalget og formandsvalget.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges inden for hver valgkreds, dvs. repræsentantskabsmedlemmer i den pågældende valgkreds stemmer på de opstillede bestyrelseskandidater i den pågældende kreds.

På et konstituerende repræsentantskabsmøde går hver valgkreds ud i sit eget mødelokale, hvor valg af bestyrelsesmedlemmer i den pågældende kreds finder sted.

Repræsentantskabet vælger ved direkte valg bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer.

Ved opstilling til bestyrelsesvalget kan kandidaterne samtidig stille op til posten som bestyrelsesformand.