Mød EWIIs bestyrelse

Dyk ned i kompetencebeskrivelsen for EWIIs bestyrelse.

Bestyrelsen har igangsat en proces, hvor bestyrelsens kompetencer kortlægges samlet og sættes i forhold til selskabets behov.

Nedenstående er medlemmernes egen kompetenceangivelse i forbindelse med bestyrelsesvalget i december 2022.

Per Bødker Andersen
Bestyrelsesmedlem

  • Gennem mine forskellige tillidshverv har jeg søgt øget indsigt i energisektoren - dels gennem kurser og aktivt arbejde i udvalg og bestyrelser.

  • Erfaring fra formandskaber i affalds- og restprodukthåndtering, hvor min hovedindsats har været bestyrelsesarbejde med henblik på økonomisk og bæredygtig ansvarlighed. Især miljøindsatsen har haft fokus - både i det nationale og i det internationale arbejde. Korrekt håndtering af produktion og håndtering af affaldsstofferne er afgørende for at sikre naturressourcerne til fremtiden.

  • Et godt eksempel er beskyttelse af grundvandet, som kræver endog større opmærksomhed, når vi vil sikre forbrugerne rent, naturligt, kemikaliefrit vand i hanerne.

  • Gennem mit borgmesterhverv i 24 år tør jeg påstå en betydelig økonomisk indsigt og forståelse. Ledelsen af en kommune kræver ligeledes forståelse for strategisk ledelse. Risikostyringen er helt afgørende - kommuner er smækfyldt med kritisk infrastruktur.