Repræ­sentant­skabet i EWII

Den øverste myndighed i EWII Koncernen er repræsentantskabet, der består af 120 medlemmer.
 • 120 medlemmer fra Vejle, Kolding, Fredericia, Vejen, Middelfart & Bornholm

 • Netværk, indflydelse og indblik

 • Medlemmerne vælger EWIIs bestyrelse

Et repræsentantskab med noget på hjerte

I repræsentantskabet er der rum til ny energi. Til nysgerrighed. Uenighed og fyrværkeri. Plads til fremtidens generationer og til at stille de helt store spørgsmål. Eller åbne op for de små bekymringer.

Repræsentantskabet er EWIIs øverste myndighed, og én af de helt store opgaver er at vælge koncernens bestyrelse.

 

Repræsentantskabet 2023-2026

Repræsentantskabet er valgt for en 4-årig periode og består af 120 forbrugervalgte medlemmer og 2 medarbejderrepræsentanter.

Ud af de samlede 122 medlemmer er der i den nuværende valgperiode 80 pct. mænd og 20 pct. kvinder. Og hvorfor er denne fordeling interessant?

Det er den fordi, at danske virksomheder er underlagt lovgivning om at sikre en balanceret kønsmæssig sammensætning i deres bestyrelser og repræsentantskaber. I forbindelse med vores repræsentantskabsvalg arbejder for at opnå en ligelig kønrepræsentation, og i EWIIs årsrapport rapporterer vi på hvordan sammensætningen for den øverste myndighed ser ud. 

Repræsentantskabet består af 6 valgkredse:

 • Kolding Kommune
 • Vejen Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Vejle Kommune
 • Bornholms Kommune

Se medlemmer

 

Mange tror, at repræsentantskabet er en samling af gamle, sure mænd. Jeg skal ikke afvise, at et enkelt medlem har fået grå hår og det gale ben ud af sengen, men det er undtagelsen.

Lars Bonderup Bjørn

Adm. direktør i EWII Koncernen
EWII logo på bygning

EWIIs valgregler 

Valgreglerne danner rammen for repræsentantskabet.

I valgreglerne finder du grundlaget for, hvordan EWIIs repræsentantskab vælges, information om repræsentantskabets sammensætning på tværs af valgkredse, og øvrige regler som følges i forbindelse med valg hvert fjerde år.

Hent valgregler

EWIIs vedtægter

Mens det er valgreglerne, der danner grundlaget for valg af repræsentantskabet, er det EWIIs vedtægter, der rummer bestemmelserne for koncernens formål, og repræsentantskabets og bestyrelsens arbejde.

Hent vedtægter

EWIIs bestyrelse 

Det er repræsentantskabets opgave at vælge EWIIs bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

På lige fod med repræsentantskabet vælges bestyrelsen også for en 4-årig periode.

Se mere om EWIIs bestyrelse

Et stærkt udgangspunkt

Repræsentantskabsmedlemmer hos EWII får et stærkt udgangspunkt til både deres personlige og faglige profil.

 1. Netværk med andre

  Medlemmerne kan få erfaring fra arbejdet i repræsentantskabet på CV'et og udvide deres netværk med kollegaer i repræsentantskabet.
 2. Stor indflydelse

  Som repræsentantskabsmedlem kan man få indflydelse på hvilke emner der drøftes, rejse forslag og gøre en forskel, for der er nemlig direkte adgang til EWIIs ledelse.
 3. Indblik i koncernen

  I repræsentantskabet får man et stor indblik i hele koncernen og der er rig mulighed for at få svar på sine spørgsmål, dele bekymringer - og kort sagt få stillet nysgerrigheden.

Ofte stillede spørgsmål om repræsentantskabet

Et repræsentantskab er den øverste myndighed og en demokratisk tænketank. Et repræsentantskab er forbrugernes stemme i alt det, der vedrører selskabets aktiviteter.

Og sådan er det også hos EWII.

Repræsentantskabet er bygget op af 6 valgkredse – i Vejen, Vejle, Fredericia, Kolding, Middelfart og Bornholm. I hver kreds er der valgt forbrugerrepræsentanter, som varetager vores fælles interesser.

I EWIIs repræsentantskab er der plads til at vende og dreje både store, samfundskritiske udfordringer, som for eksempel den grønne omstilling – lige som der også bliver drøftet mere nære emner, som eksempelvis anlægningen af et nyt vandværk.

I princippet kan alle, der er tilsluttet EWIIs distributionsnet med en el-, vand- eller varmemåler, stille op, når der er valg til EWIIs repræsentantskab. Du behøver ikke en have en faglig eller teknisk viden inden for energiforsyning.

Som almindelig forbruger af EWIIs forsyningsarter er du nemlig allerede kvalificeret. Det er vigtigt, at repræsentantskabet afspejler vores forbrugere og deres forbrugsmønstre – og derfor kan alle være kandidat til repræsentantskabet.

Som medlem af repræsentantskabet vil du bl.a. få indflydelse på, hvem der bliver valgt ind i EWIIs overordnede koncernbestyrelse. Det er nemlig medlemmerne af repræsentantskabet, der vælger medlemmerne af koncernbestyrelsen iblandt sig – og som udpeger bestyrelsesformanden.

Bestyrelsen har desuden indflydelse på koncernens kommercielle selskaber under EWII A/S og infrastrukturselskaber under TREFOR Infrastruktur A/S.

Det betyder, at der vil være rig mulighed for at skubbe til den grønne omstilling – både på lovregulerede områder, hvor det handler om at påvirke regeringen i omstillingen til mere grøn energi, men også have indflydelse på kommercielle selskaber hvor de grønne produkter bliver solgt.

Repræsentantskabet kan rejse forslag og stille spørgsmål på repræsentantskabsmøderne og har mulighed for at få et dybt kendskab til EWII og et direkte talerør til EWIIs øverste ledelse og direktion.

Undersøg mere om repræsentantskabets rolle i vores vedtægter. 

Hent vedtægter

For at være medlem af EWIIs repræsentantskab kræves der ikke en særlig teknisk eller faglig baggrund – det vigtigste er, at du er repræsentant for forbrugerne i dit lokalområde.

’Adgangsbilletten’ for at blive en del af repræsentantskabet er, at du har en el-, vand eller varmemåler, som er tilknyttet EWIIs distributionsnet. Den tekniske eller faglige viden du måtte få brug for som medlem, sørger vi for at give dig – samtidig med at du også vil tilegne dig den, imens du er medlem.

Med andre ord er din baggrund, titel eller hvilket arbejde du har i din hverdag ikke det vigtigste for at være en del af repræsentantskabet.

Der er afholdt repræsentantskabsvalg i EWII i 2022 - og et nyt repræsentantskab er tiltrådt for en 4-årig periode den 1. januar 2023. Det vil sige frem til 2026.

I efteråret 2025 vil der være valg igen, og her har du en ny mulighed for at blive en del af EWIIs repræsentantskab.

Ja, repræsentantskabsmedlemmerne vil få et mødehonorar for hvert repræsentantskabsmøde, de deltager i.

Se mødehonorar

Møder for repræsentantskabet

Der er tre ordinære repræsentantskabsmøder om året. Første møde afholdes i april og sidste møde i november.


Det tredje repræsentantskabsmøde kan gennemføres som et temamøde, som en studietur eller et såkaldt 'besigtigelsesarrangement' og vil typisk være i september måned.

Møderne starter typisk kl. 15.30.

Repræsentantskabsmøderne holdes som udgangspunkt hos EWII på Kokbjerg 30 i Kolding.