Repræ­sentant­skabet i EWII

Hjerte på rude
Den øverste myndighed i EWII Koncernen er repræsentantskabet, der består af 120 medlemmer.
 • 120 medlemmer

 • Vejle, Kolding, Fredericia, Vejen, Middelfart & Bornholm

 • Medlemmerne vælger EWIIs bestyrelse

Repræsentantskabet bliver valgt for 4 år ad gangen

Repræsentantskabet bliver valgt for en 4-årig periode og er den øverste myndighed i EWII Koncernen. Der er 120 medlemmer og 2 medarbejderrepræsentanter.

I efteråret 2022 er der repræsentantskabsvalg og det nye repræsentantskab tiltræder 1. januar 2023.

Ud af de 120 medlemmer er der i den nuværende valgperiode 83 pct. mænd og 17 pct. kvinder. Og hvorfor er det så interessant?

Det er det fordi, at alle danske selskaber er underlagt lovgivning om at sikre en balanceret kønsmæssig sammensætning i deres bestyrelser og repræsentantskaber. Hvert år fortæller vi derfor om, hvor mange mænd og kvinder, der er medlem – og lige nu er fordelingen ikke ligelig. 

Koncernens overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, som vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabet består af 6 valgkredse:

 • Kolding Kommune
 • Vejen Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Vejle Kommune
 • Bornholms Kommune

Se medlemmer

 

Mange tror, at repræsentantskabet er en samling af gamle, sure mænd, der skælder ud. Jeg skal ikke afvise, at et enkelt medlem har fået grå hår og det gale ben ud af sengen, men det er undtagelsen.

Lars Bonderup Bjørn

Adm. direktør
Møde. Bestyrelse i EWII Koncernen.

Bestyrelsen tiltrådte 1. januar 2019

EWIIs repræsentantskab valgte den siddende bestyrelse og valgte Anders Skovdal som bestyrelsesformand og Morten Hansen som næstformand. 

Repræsentantskab og bestyrelse tiltrådte 1. januar 2019 - og er siddende frem til 2022.

Se mere om EWIIs bestyrelse

Kvinder nyder solen på en bænk

Hvordan er valgreglerne?

Hvis du gerne vil være en del af EWIIs repræsentantskab, kan du blive klogere på valget i vores valgregler.

Hent valgregler

Ofte stillede spørgsmål

Et repræsentantskab er den øverste myndighed og en demokratisk tænketank. Et repræsentantskab er forbrugernes stemme i alt det, der vedrører selskabets aktiviteter.

Og sådan er det også hos EWII.

Repræsentantskabet er bygget op af 6 valgkredse – i Vejen, Vejle, Fredericia, Kolding, Middelfart og Bornholm. I hver kreds er der valgt forbrugerrepræsentanter som varetager vores fælles interesser.

I EWIIs repræsentantskab er der plads til at vende og dreje både store, samfundskritiske udfordringer, som for eksempel den grønne omstilling – lige som der også bliver drøftet mere nære emner som eksempelvis anlægningen af et nyt vandværk.

Repræsentantskabet består af 120 medlemmer fordelt på 6 valgkredse. Fordelingen af medlemmer ændres ved hver valgperiode i forhold til antal stemme- og opstillingsberettigede kunder. Den præcise fordeling fastlægges efter 1. september 2022.

Den forventede fordeling af medlemmer pr. kreds er:

 • Kolding kredsen: ca. 34 medlemmer
 • Vejen kredsen: ca. 6 medlemmer
 • Middelfart kredsen: ca. 8 medlemmer
 • Fredericia kredsen: ca. 20 medlemmer
 • Vejle kredsen: ca. 33 medlemmer
 • Bornholm kredsen: ca. 19 medlemmer

Du kan stille op i perioden 6. september til 29. september 2022.

Fra 1. november til 15. november kan alle myndige personer med en el-, vand- eller varmeinstallation, som er tilknyttet EWIIs distributionsnet stemme på den kandidat de ønsker.

Valgresultatet bliver offentliggjort den 18. november 2022 her på ewii.dk.

Ja, repræsentantskabsmedlemmerne vil få et mødehonorar for hvert repræsentantskabsmøde, de deltager i.

For at stille op som kandidat kræver det ikke en særlig teknisk eller faglig baggrund – det vigtigste er, at du stiller op som repræsentant for forbrugerne i dit lokalområde. Din ’adgangsbillet’ for at blive en del af repræsentantskabet er, at du har en el-, vand eller varmemåler, som er tilknyttet EWIIs distributionsnet. Den tekniske eller faglige viden du måtte få brug for som medlem, sørger vi for at give dig – samtidig med at du også vil tilegne dig den, imens du er medlem.

Med andre ord er din baggrund, titel eller hvilket arbejde du har i din hverdag ikke det vigtigste for dit medlemskab.

Du kan blive medlem ved at stille op som kandidat og blive valgt i den pågældende kreds. Du kan stille op, når opstillingsperioden begynder den 6. september. .

Her udfylder du en beskrivelse (en profil) af dig selv som kandidat. Den skal indeholde:

 • Dit navn
 • Din nuværende stillingsbetegnelse eller dit tidligere virke
 • Adressen som installationen er tilknyttet
 • Installationsnummer
 • Et vellignende foto af dig
 • En præsentation af dig selv (max 700 tegn)
 • Hvilken valgkreds stiller du op for (Kolding, Fredericia, Vejle, Vejen, Middelfart eller Bornholm)

Jo bedre du beskriver dig selv i præsentationen, desto større er muligheden for, at DU bliver valgt.

Alle, der kan stemme, vil nemlig kunne se din præsentation. Den vil blive offentlig her på ewii.dk i den periode, hvor der kan stemmes.

Læs mere om kravene, som du skal opfylde for at kunne stille op som kandidat her i valgreglerne.

I princippet kan alle der er tilsluttet EWIIs distributionsnet med en el-, vand- eller varmemåler stille op som kandidat til repræsentantskabet. Du behøver ikke en have en faglig eller teknisk viden inden for energiforsyning.

Som almindelig forbruger af EWIIs forsyningsarter er du nemlig allerede kvalificeret. Det er vigtigt, at repræsentantskabet afspejler vores forbrugere og deres forbrugsmønstre – og derfor kan alle være kandidat til repræsentantskabet.

Du skal dog være opmærksom på, at det kræver et installationsnummer fra en el-, vand eller varmemåler – og er du ikke installationsejer, skal du have tilladelse fra installationens ejer.

Som medlem af repræsentantskab vil du bl.a. få indflydelse på, hvem der bliver valgt ind i EWII Koncernens bestyrelse. Det er nemlig medlemmerne af repræsentantskabet, der vælger medlemmerne af koncernbestyrelsen iblandt sig – og som udpeger bestyrelsesformanden.

Bestyrelsen har indflydelse på koncernens kommercielle selskaber under EWII A/S og infrastrukturselskaber under TREFOR Infrastruktur A/S.

Det betyder, at der vil være rig mulighed for at skubbe til den grønne omstilling – både på lovregulerede områder, hvor det handler om at påvirke regeringen i omstillingen til mere grøn energi. Men også have indflydelse på kommercielle selskaber hvor de grønne produkter bliver solgt.


Repræsentantskabet kan rejse forslag og stille spørgsmål på repræsentantskabsmøderne og har mulighed for at få et dybt kendskab til EWII og et direkte talerør til EWIIs øverste ledelse og direktion.

Undersøg mere om repræsentantskabets rolle i vores vedtægter.

Hent vedtægter

Efterårsblade der flyder på vandet

Når repræsentantskabet mødes

Hos EWII vægter vi åbenthed højt, og derfor kan du som medlem af vores repræsentantskab eller kunde her finde overskrifterne fra de seneste møder i repræsentantskabet: