EWII og FNs verdensmål

Pin der viser de 17 verdensmål, hvor EWII har fokus på nr 6 rent vand og sanitet, 7 bæredygtig energi, 11 bæredygtige byer og lokalsamfund og 12 ansvarligt forbrug og produktion.
Vi støtter op om FNs verdensmål, og vil drive bæredygtig forretning i tråd med verdensmålene. Vi har viden og kapacitet til at sætte høje standarder for bæredygtig udvikling, og stiller vores løsninger, viden og indsigt til rådighed for verden. Vores fokusområder er:
  • Rent drikkevand og beskyttelse af vores grundvand

  • Den grønne omstilling og et bæredygtigt energisystem

  • Infrastruktur og reducering af eget klimaaftryk

Pige drikker vand fra vandhanen

FNs verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Vi arbejder målrettet på at sikre vores kunders adgang til rent drikkevand både nu og i fremtiden.

Derfor er grundvandsbeskyttelse, bæredygtig indvinding og reducering af vandtab et stort fokus for os. Vi arbejder med certificerede processer, høje kvalitetskrav og et højt kompetenceniveau inden for drikkevand.

Dit drikkevand

Efterår i skoven

FNs verdensmål 7: Bæredygtig energi

Den grønne omstilling er et centralt tema for os, da energisystemet hovedsageligt skal være mere elbaseret og 100 % grønt.

Herunder kan du høre en af vores rådgivere fortælle, hvordan vi bruger vores viden om bæredygtige energiløsninger til at hjælpe vores kunder til grønnere profiler.

Samtidig tager vi også del i grøn forskning via Center Danmark og støtter Flexible Energy Denmark for at fremme fleksibilitet i energiforbruget.

Vi bidrager til FNs verdensmål og har fokus på en grøn og bæredygtig fremtid.

Video

Hør Martin fortælle om arbejdet med bæredygtig energi

Kenneth undersøger varme

FNs verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Infrastruktur er forudsætningen for fremtidens samfund, og derfor anser vi også fibernet som infrastruktur på niveau med el, vand og varme.

Vi udvikler og udbygger elnettet i takt med, at samfundet elektrificeres. Også varmeinfrastrukturen udvikles og udbygges i takt med øget produktion af overskudsvarme og lavere temperaturer, ligesom vi udvikler og udbygger vandinfrastrukturen i takt med øget efterspørgsel og skærpede krav til drikkevand.

Frost på landskab

FNs verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

EWII har fokus på at reducere sit eget CO2-aftryk, og hvordan og hvornår vi kan blive CO2-neutrale.

Vi reducerer negative påvirkninger på miljø og klima fra vores aktiviteter. Måden, vi gør det på, er ved at effektivisere vores energianvendelse, reducere tab i vores forsyningsnet og øge bæredygtig og vedvarende energi i vores kerneaktiviteter.

Og det er skam ikke bare varm luft, når vi siger det. Helt konkret har vi nemlig implementeret en varmepumpeløsning på vores kontorbygning.