Tiltag for at fremme biodiversitet

I EWII Koncernen ønsker vi at fremme biodiversitet på egne arealer. Som leverandør af drikkevand baseret på rent grundvand ønsker EWII at være en foregangsvirksomhed i den grønne omstilling. Det er også en af vores målsætninger at bidrage til et stabilt klima og velfungerende naturlige økosystemer, der er grundlaget for, at samfund og mennesker kan trives.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet defineres som mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen inden for og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer. Med andre ord er biodiversitet al liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

Desværre er biodiversiteten under pres. Måden, vi udnytter arealer på, ændrer sig blandt andet på grund af intensivering af landbruget og urbanisering, overudnyttelse, forurening, klimaændringer og introducerede arter, som konkurrerer med den oprindelige flora og fauna. Og det skader de naturlige økosystemer. Når de først er ødelagt, er det ofte dyrt og nogle gange umuligt at genoprette dem.

Blomstereng og vilde haver trender lige nu.

Hvordan vil EWII gøre en forskel for biodiversiteten?

Vi vil skabe en positiv indvirkning på biodiversiteten ved at samarbejde med naturen i stedet for at modarbejde den. Derfor er det afgørende for os at vedligeholde vores arealer i overensstemmelse med principper, der fremmer sunde livsmiljøer for både planter og dyr, herunder de vilde bestøvere som f.eks. bier, hvepse og sommerfugle. Vi vil sikre, at der er plads til naturens processer og kredsløb, samtidig med at vi tager hensyn til områdets produktionsformål.

Vi vil derfor arbejde målrettet på at øge det økologiske rum og beskytte biodiversiteten, så vi kan opnå en mere bæredygtig fremtid for os selv og kommende generationer.

På EWII Koncernens arealer forsøger vi altid at:

  • bevare og styrke eksisterende naturkvaliteter
  • genoprette naturlige levesteder og kredsløbsprocesser
  • søge sammenhæng til nærliggende områder
  • tage hensyn til biodiversitet på nye arealer

Video

Biodiversitet ved Kongsted Vandværk

Samfundsansvar for klima og natur

I lighed med klimaudfordringen skal vores udfordringer inden for biodiversitet løftes i fællesskab. EWII ser det som en del af sit samfundsmæssige ansvar at bidrage til en grønnere omstilling og bæredygtig fremtid. EWII vil være en foregangsvirksomhed for et bedre klima, øget biodiversitet og natur med velfungerende økosystemer – herunder et bedre vandmiljø. Og vi begynder på vores egne arealer.

Få inspiration til hvad du kan gøre for biodiversitet

Vi støtter også dit grønne initiativ

Hos EWII støtter vi alle grønne initiativer, som har til formål at sætte skub i den grønne omstilling, og som gavner mange i lokalområdet. Det gør vi via en sponsorpulje, vi kalder for "Grønne initiativer".

Grønne initiativer kan f.eks. være klimaforbedrende tiltag, energirenoveringer i fællesskaber, temadage, konferencer og foredrag, undervisningsmateriale eller projekter, der oser af biodiversitet. Der kan være mange måder, de grønne initiativer kan udføres på.

Sidder du med et grønt projekt, så send os en ansøgning. Du kan læse mere om ansøgningskrav på linket nedenfor. 

Læs om grønne initiativer

Dit forbrug

Hvad er grundvand?

Under jorden finder du det fineste grundvand. Og det er her vores drikkevand i Danmark kommer fra. Men hvad er grundvand egentligt? Og hvad er en grundvandsmagasin? Det kan du dykke ned i her.