Charlotte og Lasse undersøger, hvordan vand kommer op fra grundvandsmagasinerne. Hvad er grundvand? Hvordan renser man vand? Vandets rejse fra havvand til grundvand til drikkevand - rent drikkevand.

Hvad er grundvand?

Under jorden finder du det fineste grundvand. Og det er her vores drikkevand i Danmark kommer fra.

Grundvand bliver til drikkevand

Grundvand er vand, der ligger i sand og grus magasiner i jorden – i undergrunden faktisk. Det er her navnet ’grundvand’ kommer fra. Det er indkapslet i lerlag, som sikrer, at det bliver på det det pågældende sted.

Flere steder i Danmark er grundvandet velegnet til drikkevand. Det er det, fordi det bliver filtreret og renset på dets rejse igennem jordens mange lag.

Når det regner, plejer vi at sige, at der er ’vareindlevering’.

Det er fordi meget af vores grundvand i Danmark stammer fra regnskyl og anden nedbør som sne og slud, som siver ned i undergrunden igennem rigtig mange år. Meget af det grundvand, som bliver indvundet i dag, er er mere end 30 år – ja, helt op til 360 år gammelt.


Du kan nemlig sammenligne vores jord med en badesvamp med masser af huller i.

Når det regner, løber vandet ind i alle hullerne og igennem svampens (- altså jordens) mange lag.

Charlotte og Lasse undersøger vand

Grundvandsspejl – hvad er nu det?

Vand kan jo som sagt komme ind i alle sprækker og revner. Og det synker ned i jorden, indtil det møder fast modstand. Det kan for eksempel være et tykt lag fed ler eller et lag bestående af kalk.

Her danner der sig et vandfyldt hulrum bestående af sand og grus og helt uden luft. Sandkornenes udformning gør at der er hulrum som fyldes med vand og er det store sandkorn (grus) er vandtransporten stor og kan blive til et grundvandsmagasin. Der opstår det geologer og eksperter i vand kalder et ’vandspejl’ - en vandoverflade under jorden.

Når der er rigeligt med vand i ’lommen’, fremstår det som et grundvandsmagasin.

Dreng hopper i vandpyt

Og hvad er et grundvandsmagasin så egentlig?

Det er ’vandlomme’ af sand og grus eller et slags depot, som indeholder vandmængder så store, at de kan bruges til at pumpe vand op fra – det der sidenhen bliver til dit drikkevand.

Når nedbøren rammer jordoverfladen, siver den lodret ned i en blanding af luft og vand. Den rejse foregår med tyngdekraften ind til den rammer den vandmættet zone, hvor der ingen ilt er til stede. Det er grundvandspejlet - en grænse mellem en umættet og mættet vandzone.

Herfra bevæger vandet så videre efter områder, hvor grundvandspejlet er lavere. Vand løber altid den nemmest vej (ned ad bakke). Grundvandspejlet kan både gå op og ned ad - og nogle steder bliver der dannet små lokale grundvandsmagasiner hen over de store magasiner, som kun er adskilt af et tæt lerlag.

Grundvandsmagasiner kan være forskellige i størrelse og form – men størrelsen er helt afgørende for, hvor meget vand forsyningsselskaberne kan pumpe op til vandværkerne.

Pige der står med et glas vand i hænderne og smiler uden bekymring for, om der er nok rent drikkevand i fremtiden. Læs om rent drikkevand i Danmark og rent drikkevand i verden.

Hvad gør forurening ved grundvandet?

Det gode, rene drikkevand, som du kan tappe direkte fra hanen i dag, er truet. Det er det, fordi grundvandet er truet af forskellige stoffer, der kan forurene det. Det kan for eksempel være havvand (som er saltet vand), naturlige stoffer i jorden eller nedsivende forurening.

Det er den nedsivende forurening, som kommer fra stoffer, der enten er spildt eller sprøjtet direkte på jordoverfladen, der er den største trussel mod grundvandet.

Gødning af nitrat eller sprøjtegifte (også kaldet pesticider) bliver ofte spredt ud på store arealer for at fremme vækst af planter og bekæmpe ukrudt og skadedyr. Men desværre er de også begge med til at forurene og sive ned i grundvandet, hvis ikke de bliver nedbrudt på jordoverfladen.

Også miljøfremmede stoffer fra benzin fra maskinstationer og tankstationer,  og opløsningsmidler fra for eksempel maling og bondemandens vaskepladser, hvor han skylder sine tanke, kan sive ned i grundvandet.

I Danmark er der strenge krav til grundvandets kvalitet – og grundvandet bliver derfor overvåget konstant.

I Danmark er der strenge krav til grundvandets kvalitet – og grundvandet bliver derfor overvåget konstant. Det har også konsekvenser for danske vandboringer - hvert år bliver der lukket vandboringer på grund af forurening eller pesticider i grundvand.

Du kan også selv gøre noget – dyk ned i hvordan du undgår sprøjtegifte til at bekæmpe ukrudt i din egen have.

Bekæmp ukrudt uden sprøjtemidler

 

 

Dryp i vand. Sådan tjekker du dit vandforbrug.

Problemer med grundvand

Kombinationen af klimamæssige udfordringer, store regnmængder og mere vand i verdenshavene har stor indflydelse på stigende grundvand. Og forhøjet grundvand kan give husejerne problemer med vand i kældere, oversvømmede græsplæner, marker og veje.

Det er utrolig svært for grundejerne at gøre noget ved det stigende grundvand, og ofte er det lokalt eller i forbindelse med enorme regnskyl, at problemet er størst.

Grundvand i Danmark - kort

Tjek, om du bor i et område, hvor grundvandet vil stige (meget eller lidt) i fremtiden. 

Se grundvandskort

Hvor er der mest grundvand i Danmark?

Der er ikke lige meget grundvand over alt i Danmark. Det er meget afhængigt af både klima og geologien. For eksempel sneer og regner det mere i Jylland end det gør på Fyn og Sjælland. I Jylland har vi mere sandede aflejringer, som betyder at dannelsen af grundvand er større end i det østlige Danmark. Her er jordoverfladen meget leret, så nedbøren strømmer i stedet for til vandløb og i havet.

Men hvor langt ned i jorden ligger grundvandet?

Da det er forskelligt, hvor meget grundvandet, der bliver dannet i de forskellige områder af Danmark, er det også forskelligt, hvor langt ned i jorden grundvandet skal findes og hvor meget grundvandsmagasinerne kan udnyttes.

Men som udgangspunkt bliver vandet pumpet op fra 30 meter under jordens overflade til mere end 200 meter under.

Udnyttelsen af grundvandet er størst i hovedstadsområdet og mindst i Vestjylland. Det er lige omvendt i forhold til ressourcernes størrelse.

Hænder der samler æbler i spand

Podcast

Sammenlign dit æble med grundvandet

Hvor mange pesticider er der på et almindeligt æble sammenlignet med grundvandet? Det svar får du her. Lyt med, når vanddetektiven Ida fortæller om den konstante jagt efter, det der truer vores vandkvalitet, pesticider i grundvandet og DNA-analyser.