Rent drikkevand - fra havet til hanen

Hvor kommer dit drikkevand egentlig fra - og hvordan når det frem til din vandhane?

Vi er privilegeret. Vi kan altid lukke op for vandhanen og få fyldt glasset op med velsmagende drikkevand på et splitsekund. For et par hundrede år siden hentede man enten vand i en å, et vandhul eller måske en beskidt brønd. Derfor kunne vandet i gamle dage bære grimme sygdomme som kolera med sig.

I dag har vi heldigvis helt styr på vandforsyningen. Men vidste du, at dit drikkevand faktisk kan være faldet som nedbør for flere hundrede år siden?

Starten går på havet

Dit drikkevands rejse starter på havet. Når solen skinner, fordamper noget af havvandet og samles i en sky.

Skyerne driver ofte ind over land og nogle gange giver det regnvejr. Når dråberne rammer overfladen, så siver noget af vandet ned gennem jordlagene. Her ender det måske som grundvand i kæmpemæssige grundvandsmagasiner dybt nede under jorden.

Derfor har jordforholdene meget at gøre med, hvordan vandet smager.

Smagen af vand

Charlotte og Lasse undersøger, hvordan vand kommer op fra grundvandsmagasinerne. Hvad er grundvand? Hvordan renser man vand? Vandets rejse fra havvand til grundvand til drikkevand - rent drikkevand.

Årgangsvand fra Christian 4.s tid

Herhjemme gør flere vandselskaber meget ud af at aldersdatere grundvandet. Hvor vildt er det, at noget af det vand, som vi indvinder, sandsynligvis er faldet som nedbør tilbage på Christian 4.s tid?

Aldersdatering af grundvandet sker ved hjælp at nogle avancerede metoder. Og det er en vigtig opgave, at datere vandet. Det er med til, at vi kan vurdere:

  • Hvor robust grundvandet er overfor forureninger
  • Hvordan vi beskytter grundvandet bedst

Dateringen gennemføres også, så vi kan samle så meget viden om vandets kvaliteter som muligt.

Det er frem for alt vigtigt at overvåge kvaliteten af grundvandet, og kende årsagerne til, at eksempelvis miljøfremmede stoffer spredes til grundvandet.

I sidste ende handler det om, at vi passer så godt på vandet, som vi kan.

Vandets vej igennem vandværket

I dag pumper vi vand op fra grundvandsmagasinerne, som ligger langt nede under jorden. Ved hjælp af rør og pumper henter vi råvand op, som ledes ind til vandværker, hvor det bliver iltet og filtreret.

Iltningsprocessen er til for at fjerne svovlgas og methan fra vandet.

Næste skridt er at filtrere vandet gennem sandfiltre. Filtreringen fjerner jernmineraler, og medvirker til at give vandet en bedre smag. Anden gang vandet filtreres, sker det for at fjerne mangan fra vandet. Og nu er vandet klar til at blive pumpet ud til forbrugerne.

Vandet bliver måske pumpet ud til et vandtårn. Tårnets funktion er at opretholde trykket, så alle kan få vand, når de har brug for det.

I dag bliver der ofte sat pumper på ledningssystemet. Derfor er der flere og flere vandtårne, som enten bliver revet ned eller brugt til noget andet. 

Simpel og avanceret vandbehandling

Vi er heldige, at vi har grundvandsmagasinerne i Danmark. Det gør nemlig, at vi kan nøjes med det, der kaldes simpel vandbehandling. 

I Sverige og Norge bruger de en metode, som kaldes avanceret vandbehandling, hvor vandet skal renses for bakterier, virus, dyr og planter inden vandet er rent nok til at blive drikkevand. 

Avanceret vandbehandling bruges i de lande, hvor man ikke har tilstrækkelige mængder grundvand, der kan bruges til drikkevand. Eller i lande, hvor vandforsyningstraditionen er anderledes end i Danmark. Derfor bruger man overfladevand fra f.eks. søer og floder. 

Bliv klogere på dit drikkevand

Du drikker vand hver dag. Sikkert uden at tænke ret meget over det. Men ved du hvor stor betydning vandet har for din kolde fredagsøl eller varme morgenkaffe? 

Dit drikkevand

Charlotte og Lasse undersøger, hvordan vand kommer op fra grundvandsmagasinerne. Hvad er grundvand? Hvordan renser man vand? Vandets rejse fra havvand til grundvand til drikkevand - rent drikkevand.

Video

Sådan finder vandet vej til din vandhane

Din sundhed

Er der drikkevand nok i fremtiden?

Hvordan står det til med drikkevandet i Danmark? Det kan du dykke lidt længere ned i her.