Sponsorater fra EWII

Sådan bruger vi dine personlige data

EWII A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er: EWII A/S, CVR. 28297947, Tlf. 70505050, e-mail ewii@ewii.com. Kontaktoplysninger databeskyttelsesrådgiver: E-mail: persondata@ewii.dk.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger sker med henblik på administration og tildeling af EWIIs sponsorater. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.b (aftale mellem dig og EWII) og 6.1.f (en konkret interesseafvejning i forhold til hensynet til den registrerede og behandlingens formål).

Har du sagt ja tak til at modtage nyhedsbreve fra EWII, behandles oplysningerne på baggrund af dit samtykke efter persondataforordningens artikel 6.1.a med henblik på markedsføringsmæssige formål. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at give EWII besked herom.

Personoplysningerne vil blive opbevaret fortroligt, og vil ikke blive videregivet til tredjepart. EWII A/S kan dog ved nærmere instruks overlade dele af behandlingen til databehandlere.

Vi opbevarer oplysningerne i op til 12 måneder efter sponsoratets tildeling de afgivne personoplysningerne blive slettet. Det gør vi med henblik på statistik og dokumentation.

Du har som registreret ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, samt ret til berigtigelse af forkerte eller ikke-fyldestgørende oplysninger. Du kan til en hver tid gøre indsigelse mod behandlingen, samt anmode om udlevering af de oplyste personoplysninger. 

Klage over EWII A/S’ behandling af persondata kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 33193200 eller via mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om EWIIs behandling af personoplysninger henvises til EWIIs til enhver tid gældende persondatapolitik.