Find flere svar om valget

Her kan du dykke endnu mere ned i valget - og finde svar på de spørgsmål, som ofte bliver stillet til repræsentantskabsvalget.

Når du skal stemme...

Du kan stemme på de kandidater, der stiller op som repræsentant i dit lokalområde (valgkreds).

Alle myndige og juridiske personer, der er registreret hos os med en fysisk tilslutning til EWII Koncernens distributionsnet af elnet, vand eller fjernvarme og har en elmåler, kan stemme.
 
Du har én stemme pr. installationsadresse. Læs mere i valgreglerne.

Kandidatlisten offentliggøres den 24. oktober 2022 – og du kan stemme fra 1.-15. november.

Du har én stemme pr. installationsadresse.

Ja - men som privatkunde.

Hvis du er privatkunde, så kan du også afgive din stemme ved at logge ind med NemID. Bemærk, at du kun kan afgive én stemme med NemID. Har du flere installationsadresser og dermed flere stemmer, så skal de afgive de øvrige stemmer ved at indtaste din stemmekode. Den finder du på det brev, du har modtaget fra os.

Ja. Afstemningen foregår kun digitalt.

Har du ikke adgang til en computer, opfordrer vi til, at du stemmer fra dit lokale bibliotek, hvor der er offentlig internetadgang. Husk at medbringe din stemmekode, som du har modtaget i et brev fra os.

Nej, du kan desværre ikke sende din stemme retur i et brev til os. Afstemningen foregår udelukkende digitalt af sikkerhedsmæssige årsager.

Du modtager din personlige stemmekode med posten i et brev. Det lander i din postkasse omkring 1. november – og stemmeperioden er fra 1. -15. november 2022.

Du kan kun stemme digitalt her på ewii.dk/valg.

Hvis du er privatkunde, så kan du også afgive din stemme ved at logge ind med NemID. Bemærk, at du kun kan afgive én stemme med NemID. Har du flere installationsadresser og dermed flere stemmer, så skal de afgive de øvrige stemmer ved at indtaste din stemmekode. Den finder du på det brev, du har modtaget fra os.

Har du ikke modtaget din stemmekode via brev inden 7. november 2022, skal du kontakte vores valgsupport på telefon 26 12 25 20 eller på mail til valgsupport+ewii@assemblyvoting.com

Hvis du er privatkunde, så kan du også afgive din stemme ved at logge ind med NemID. Bemærk, at du kun kan afgive én stemme med NemID. Har du flere installationsadresser og dermed flere stemmer, så skal de afgive de øvrige stemmer ved at indtaste din stemmekode. Den finder du på det brev, du har modtaget fra os.

Møderne, du bliver en del af...

Det første repræsentantskabsmøde for det nyvalgte repræsentantskab er et konstituerende møde, som holdes den 19. december 2022 kl. 15.30.

Her er der valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af bestyrelsesformand. Det er vigtigt at deltage i dette møde, så du kan få indflydelse på, hvem der skal være den øverste myndighed i EWII i de kommende 4 år.

Hvis du bliver valgt ind i repræsentantskabet - og du er forhindret i at deltage fysisk i det første møde, skal du kontakte direktionssekretariatet hos EWII.

Det første møde er et konstituerende møde, hvor der skal vælges bestyrelse og bestyrelsesformand. Her er det muligt at afgive stemme via fuldmagt.

Ved øvrige beslutninger, der bliver truffet på det første møde, er der ikke mulighed for at bruge fuldmagt.

Læs mere om brug af fuldmagt her 

 

Der er tre ordinære repræsentantskabsmøder om året. Første møde afholdes i april og sidste møde i november.


Det tredje repræsentantskabsmøde kan gennemføres som et temamøde, som en studietur eller et såkaldt 'besigtigelsesarrangement' og vil typisk være i september måned.

Møderne starter typisk kl. 15.30 og varer indtil ca. kl. 18.

Repræsentantskabsmøderne holdes som udgangspunkt hos EWII på Kokbjerg 30 i Kolding.

 

Alle repræsentantskabsmøder afholdes som udgangspunkt som fysiske møder. Det er vores erfaring, at møderne fungerer bedst, når alle mødes i samme lokale, så man kan tage aktiv del i debatterne og se hinanden.

Som udgangspunkt vil der derfor ikke være digital adgang til repræsentantskabsmøderne.

Fra 2023 har vi en valgkreds på Bornholm, og vi vil lægge os i selen for at holde fysiske repræsentantskabsmøder i Kolding, hvor de bornholmske repræsentantskabsmedlemmer også deltager.

Din vej til bestyrelsen...

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet - og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Så første skridt på vejen til at blive en del af bestyrelsen er, at du stiller op til repræsentantskabsvalget.

Når du er valgt ind i repræsentantskabet, kan du stille op til bestyrelsesvalget og til formandsposten.

Bestyrelsen har 15 medlemmer, som er valgt fra repræsentantskabet og to medarbejdervalgte medlemmer.

De 15 medlemmer er fordelt med fire medlemmer fra Kolding, fire medlemmer fra Vejle, tre medlemmer fra Fredericia, to medlemmer fra Bornholm, et medlem fra Vejen og et medlem fra Middelfart.

Som medlem af EWIIs bestyrelse har du også mulighed for at blive valgt til bestyrelsen i koncernens infrastrukturselskaber for el-net, vand og varme, som forbrugerrepræsentant.

Der afholdes seks ordinære bestyrelsesmøder om året. Møderne starter typisk kl. 8.15 og varer indtil ca. kl. 12.

Møderne finder sted hos EWII på Kokbjerg 30 i Kolding.

Som medlem af EWIIs bestyrelse har du mulighed for at blive valgt til Revisionsrådet eller Investeringskomitéen.

Revisionsrådet mødes 4 gange årligt.

Investeringskomitéen mødes, når der er behov for at behandle investeringssager.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til Revisionsrådet og Investeringskomitéen blandt EWII bestyrelsens medlemmer. Udvælgelsen sker på baggrund af kompetencer, erfaring og interesse.

Har du også meget på hjerte? 

Vil du stille op som kandidat til repræsentantskabet - eller vil du læse mere om valget, så kan du gøre det her.

Gå tilbage til valgsiden