Nyt repræsentantskab med noget på hjertet

Valg 2022: Stemmerne er talt op, og her har du det nye repræsentantskab, som er EWIIs øverste myndighed fra 1. januar 2023 og fire år frem.

Her er det nye repræsentantskab

I repræsentantskabet er der plads til ny energi. Til nysgerrighed. Uenighed og fyrværkeri. Plads til fremtidens generationer og til at stille de helt store spørgsmål. Eller åbne op for de små bekymringer.

120 nye medlemmer har meget på hjerte og er valgt ind i EWIIs repræsentantskab fra 1. januar 2023 og fire år frem. Her bliver de EWIIs øverste myndighed – og deres første store opgave er at vælge koncernens bestyrelse.


Kampvalg i alle kredse

200 kandidater kæmpede om de 120 pladser og udløste kampvalg i alle seks valgkredse, og stemmeprocenten blev 12 procent.

Kolding-kredsen Antal stemmer
Jørn Pedersen 903
Morten Hansen 497
Tobias Kristian Jensen Jørgensen  293
Carl Erik Madsen 286
Claus Askjær 276
Birgitte Munk Grunnet 232
Per Vinding Nielsen 227
Knud Åge Skøtt 206
Gitte Carlsson 185
Vibeke Boisen Brandhof 178
Leif Winum 177
John Folmer Thomsen 175
Per Bødker Andersen 164
Helle Thrane Pagh 163
Filip Bekic Bladt 158
Hans Ole Gammelgaard 153
Maria Marqard Radoor 145
Peter Ricardo Poulsen 144
Poul Fremmelev 132
Anni Damgård 130
Lennarth Hansen 125
Hans Andersen 123
Gitte Riis 117
Jette Duesberg 117
Claus Eland 114
Gunner Nielsen 110
Poul Ugilt Thomsen 106
Christian Haar Krag 104
Jørn Dohrmann 99
Mogens Mejer Hinrichsen 99
Mikkel Lysgaard 95
Michael Pirol 95
Michael Jensen 90
Poul Herlev Lorentzen 86
Vejen-kredsen Antal stemmer
Bent Jørgensen 151
Tina Langhoff Mogensen 99
Peter Simoni 69
Ove Bende Jepsen 39
Mads Erik Langhoff 36
Jens Steensgaard 30
Middelfart-kredsen Antal stemmer
Ole Johannes Høyer 324
Allan Buch 261
Randi Skot Hagensen 118
Jørgen Olsen 113
Poul Andersen 109
Hanne Lauritsen 106
Ulla Sørensen 105
Agnete Damkjær 94
Clement Tofterup 75
Fredericia-kredsen Antal stemmer
Hans-Jørgen Jagd 306
Carl Johan Sørensen 261
Dennis Nielsen 224
Nanna Nørholm 217
Thomas Gordon Vølund 206
Søren Pedersen 203
Kurt Kinggod 199
Finn Aage Østergaard 192
Søren Porse 179
Christian Bro 177
Kurt Dahl-Petersen 176
Henning Due Lorentzen 171
Jakob Ladingkær 170
Kenny Bruun Olsen 167
Peder Tind 164
Jens Christian Lybecker 158
Peder Hvejsel 157
Finn Muus 152
Tommy Rachlitz Nielsen 152
Henrik Hyre-Sandfeld 139
Vejle-kredsen Antal stemmer
Eva Lund 312
Anders Skovdal 269
Søren Peschardt 244
Tom Skovgaard 234
Karin Mortensen 227
Jens Schmidt 212
Anne Kathrine From Pedersen 169
Martin Holmer Lund 142
Lotte Vestergaard 135
Thyge Havgaard Bjerring 130
Michael Hansen Kjerkegaard 130
Per T. Henriksen 128
Jacob Bogh Nielsen 116
Kim Lassen 108
Hans Ole Egeberg Olesen 104
Helge Andersen 104
Benny Jensen 101
Claus Martin Nielsen 101
Jens-Anker Gjelstrup 97
Martin Pedersen 96
Leif Nygaard Jensen 83
Michael Petterson 83
John Kaare 78
Svend Erik Madsen 76
Jean Mølris 74
Morten Harboe 70
Søren Vittarp 69
Bent Lune Nielsen    (B. L. Nielsen) 69
Jesper From 67
Kostas Panayotis 61
René Jensen-Iversen 59
Steen Dall-Hansen 57
Morten Sidelmann Schlünzen 49
Bornholm-kredsen Antal stemmer
Laila Larsen Kildesgaard 626
Erik Munch Hansen 270
Poul Sonne-Pedersen 267
Maja Felicia Bendtsen 205
Hans Jørgen Jensen 201
Christa Lodahl 201
Rune Holm 161
Poul Bloch 151
Jørgen Hammer 137
Hanne Nimskov 134
Angelo Michael Prahl Parente  97
Jan Nielsen 82
Kim Kettner 67
Mikael Harild 60
Anders Pihl Thorup 57
Mads Plesner Leck Larsen  53
Trine Møller Dorow  52
Tony Lykke Lorentzen 46

Hvilken rolle har et medlem af repræsentantskabet?

Medlemmerne repræsenterer den almene forbruger og kan bidrage med nysgerrighed i koncernen og stille spørgsmål til det, de interesserer sig for.

Det er desuden repræsentantskabet, der vælger EWIIs bestyrelse og bestyrelsesformand, ligesom de også godkender årsregnskabet og disponering af resultatet.

Undersøg mere om repræsentantskabet

Få svar på de ofte stillede spørgsmål

Er du valgt ind som medlem i repræsentantskabet, kan du opstille til bestyrelsesvalget og formandsvalget.

I den mail du har fået fra EWII om dit valgresultat, finder du link til kandidatopstilling samt din personlig login-kode.

Opstillingen til bestyrelses- og formandsvalget foregår fra 18.-28. november 2022.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand finder sted på det konstituerende repræsentantskabsmøde den 19. december 2022.

De valgte repræsentantskabsmedlemmer modtager mødeindkaldelse og nærmere information pr. mail inden mødet.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges inden for hver valgkreds, dvs. repræsentantskabsmedlemmer i den pågældende valgkreds stemmer på de opstillede bestyrelseskandidater i den pågældende kreds.

Der skal vælges 15 bestyrelsesmedlemmer, som er fordelt med fire medlemmer fra Koldingkredsen, fire medlemmer fra Vejlekredsen, tre medlemmer fra Fredericiakredsen, to medlemmer fra Bornholmkredsen, et medlem fra Vejenkredsen og et medlem fra Middelfartkredsen.

På det konstituerende repræsentantskabsmøde den 19. december 2022 går hver valgkreds ud i sit eget mødelokale, hvor valg af bestyrelsesmedlemmer i den pågældende kreds finder sted.

Repræsentantskabet vælger ved direkte valg bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer.

Ved opstilling til bestyrelsesvalget kan kandidaterne samtidig stille op til posten som bestyrelsesformand.

Hvis ingen kandidat meddeler sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand i forbindelse med opstilling til bestyrelsen, eller hvis ingen valgte bestyrelsesmedlemmer har meddelt sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand, sker opstillingen til formandsposten i umiddelbar forlængelse af valget af bestyrelsesmedlemmer.

Som medlem af EWIIs bestyrelse har du også mulighed for at blive valgt til bestyrelsen i koncernens infrastrukturselskaber for el-net, vand og varme, som forbrugerrepræsentant.

Som medlem af EWIIs bestyrelse har du mulighed for at blive valgt til Revisionsrådet eller Investeringskomitéen.

Revisionsrådet mødes 4 gange årligt.

Investeringskomitéen mødes, når der er behov for at behandle investeringssager.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til Revisionsrådet og Investeringskomitéen blandt EWII bestyrelsens medlemmer. Udvælgelsen sker på baggrund af kompetencer, erfaring og interesse.

Der afholdes seks ordinære bestyrelsesmøder om året. Møderne starter typisk kl. 8.15 og varer indtil ca. kl. 12.

Møderne finder sted hos EWII på Kokbjerg 30 i Kolding.

Bestyrelsen har 15 medlemmer, som er valgt fra repræsentantskabet og to medarbejdervalgte medlemmer.

De 15 medlemmer er fordelt med fire medlemmer fra Kolding, fire medlemmer fra Vejle, tre medlemmer fra Fredericia, to medlemmer fra Bornholm, et medlem fra Vejen og et medlem fra Middelfart.

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet - og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Så første skridt på vejen til at blive en del af bestyrelsen er, at du stiller op til repræsentantskabsvalget.

Når du er valgt ind i repræsentantskabet, kan du stille op til bestyrelsesvalget og til formandsposten.

VIDEO

Nye medlemmer med meget på hjerte