Tvister og klager

Ønsker du at klage, har du en række muligheder.

I tilfælde af tvist mellem abonnenten og EWII om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan abonnenten klage til EWII, der herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse vil træffe en afgørelse

Kunden kan oprette en klage på via formularen Kontakt os, alternativt sende en e-mail til kunde@ewii.dk - eller sende et brev til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3 sal th.
1609 København V
www.teleanke.dk

eller (for så vidt angår TV tjenesten):

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby
www.forbrug.dk

Tvister skal i videst muligt omfang forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe tvisten for de danske domstole. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold der udspringer af denne abonnementsaftale

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: kunde@ewii.dk