Ofte stillede spørgsmål om varme

Har du spørgsmål vedrørende varmepumper, fjernvarme eller generelt varme, kan du måske finde svarene herunder. Du er også altid velkommen til at kontakte kundeservice på 70 55 55 55 eller sende en mail på ewii@ewii.dk

Når du vælger EWIIs varmepumpeløsning

EWII giver dig 10 års tryghed med din varmepumpe på abonnement. Du er altså sikret fuld tryghed og kan slippe for at bekymre dig om noget i hele aftalens periode.

Din tryghed:

 • Du kender dine udgifter hver måned
 • Du skal ikke finde penge til udbetaling – det koster dig 0 kr. i udbetaling
 • Du slipper for ansvaret og omkostningerne ved vedligeholdelse, lovpligtig service og eventuelle reparationer

Når de 10 år er gået, kan du købe varmepumpen for 100 kr., eller du kan nemt indgå en ny aftale med en ny varmepumpe fra EWII.

Hos EWII får du en varmepumpe på abonnement til 0 kr. i udbetaling. Du slipper for at sætte dig ind i, hvilken varmepumpe du skal vælge, du kender dine udgifter hver måned, og du skal ikke bekymre dig om drift, service og vedligeholdelse. 

Du slipper kort sagt for bøvlet – vi klarer alt for dig:

 • Vi afkobler dit gamle fyr
 • Vi installerer og monterer din varmepumpe
 • Vi søger om tilskud
 • Vi sørger for lovpligtig service hvert år
 • Vi overvåger og sikrer, at varmepumpen virker
 • Vi klarer løbende vedligeholdelse og sørger for eventuelle reparationer

Bør jeg vælge en varmepumpe

En varmepumpe er et varmeanlæg, der tager energien i luften og omdanner den til varme. Det er en meget miljøvenlig varmekilde til at opvarme din bolig med, fordi den netop bruger energi, der allerede findes i luften. Samtidigt udleder en varmepumpe væsentligt mindre CO2, end et varmeanlæg der er baseret på fossile brændstoffer, eksempelvis et oliefyr eller gasfyr.

Der findes tre typer varmepumper; luft til vand varmepumpe, luft til luft varmepumpe og jordvarme.

En luft til vand varmepumpe giver både varme og varmt vand i boligen, hvorimod en luft til luft varmepumpe blot blæser varm luft ud i rummet.

En luft til luft varmepumpe bruges derfor primært til sommerhuse, eller som supplement til anden varmekilde i helårsboliger, hvor den kan varme enkelte rum op. En luft til vand varmepumpe kan derimod levere både varme og varmt vand til helårsboliger – også når der er frostgrader udenfor.

En varmepumpe bruger noget så simpelt som luft til at opvarme din bolig. I en luft til vand varmepumpe er det luftens energi, der udnyttes til at producere varme og varmt vand til din bolig.

Varmepumpen består af to dele: En udedel og en indedel. Udedelen placeres ude foran huset og fungerer som en omvendt ventilator, der ved hjælp af lidt strøm suger luften ind i varmepumpen.

Indedelen placeres ofte i et bryggers. Den omsætter luften til et højere temperaturniveau, der kan anvendes til opvarmning af boligen. Det sker via et lukket kredssystem med et kølemiddel og en kompressor. Nøjagtig ligesom når du presser en cykelpumpe sammen og spidsen hermed bliver varm.

Forskellen er blot, at ved cykelpumpen er du selv energikilden, hvorimod varmepumpen kræver strøm til at drive kompressoren.

Klik dig videre til, hvordan virker en varmepumpe

Der findes tre forskellige slags varmepumper, som er de mest almindelige typer:

 1. Luft til vand varmepumpe - helårsbolig
 2. Luft til luft varmepumpe - sommerhus
 3. Jordvarme – helårsbolig – også kaldet væske til vand varmepumpe

Hvilken varmepumpe du skal vælge, afhænger af hvad du skal bruge varmepumpen til. 

Skal varmepumpen bruges til at opvarme en helårsbolig, bør du vælge en luft til vand varmepumpe eller jordvarme.

En luft til luft varmepumpe egner sig bedst til et sommerhus, eller som en supplerende varmekilde til helårsboligen, der enten har oliefyr, gasfyr eller elvarme.

Hos EWII tilbyder vi kun en luft til vand varmepumpe.

Dyk mere ned i en luft til vand varmepumpe

Om du skal købe din egen varmepumpe eller få en varmepumpe på abonnement hos EWII afhænger af dit behov.

Her er der nogle overvejelser: 

 • Hvor meget tryghed har du behov for?
 • Hvor meget er du villig til selv at stå for?
 • Hvor økonomisk sårbar er du over for uforudsete omkostninger?
 • Hvilken økonomi har du til at investere for?

Hos EWII tilbyder vi kun en varmepumpe på abonnement. 

Kig nærmere på fordele og ulemper ved varmepumpe køb og abonnement

Hjælp til bestilling

* * På grund af leveringsudfordringer med varmepumper har vi desværre midlertidigt lukket for nye bestillinger på en varmepumpe hos EWII. * *

 

*** Bemærk, på grund af leveringsudfordringer med varmepumper har vi desværre midlertidigt lukket for nye bestillinger på en varmepumpe hos EWII. ***

 

Her kan du få overblik over, hvad der normalt kommer til at ske, når du bestiller en varmepumpe på abonnement hos EWII.  

 1. Tilbud - Du får sendt et tilbud ud fra dine oplysninger om boligen.
 2. Installatørbesøg - Vores installatør kommer, efter aftale, forbi og kigger på din bolig, og vurderer muligheder og eventuelle forbehold med en varmepumpe hos dig.
 3. Kontrakt - Du og EWII godkender og underskriver kontrakten.
 4. Levering og installering – Vores installatør leverer og installerer varmepumpen hos dig, efter aftale.
 5. Service og vedligeholdelse – Efterfølgende sørger EWII for drift, service, vedligeholdelse og eventuelle reparationer de næste 10 år.

Priser på en varmepumpe

Skifter du dit gamle olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe på abonnement hos EWII, slipper du for at lægge et engangsbeløb i udbetaling. Det vil altså sige 0 kr. i udbetaling.

I stedet betaler du et månedligt abonnement fra 500 kr. og dit varmeforbrug. Prisen pr. kWh varme fastsættes ud fra dit estimerede forbrug og afregnes aconto hver måned. Når året er omme, laver vi en årsafregning baseret på dit faktiske forbrug. Minimumsforbruget er 12.000 kWh varme årligt.

Den samlede omkostning for et gennemsnitshus på 130 m2 udgør 2.413,33 kr. pr. md. ved 18.100 kWh varme årligt ved skift fra olie- eller gasfyr.

Med en abonnementsordning leverer vi varmepumpen, og vi installerer den også for dig. Vi har samlet alle processer og ydelser i én pakke, så du kun skal tænke på det månedlige abonnement.

Med en abonnementsordning klarer EWII det hele:

 • Vi afkobler dit gamle fyr og installerer den nye varmepumpe både inde og ude
 • Vi sørger for al lovpligtig service og eventuelle reparationer af varmepumpen i hele aftaleperioden på 10 år
 • Vi tager os af al koordinering
 • Via dit månedlige abonnement får du grønnere varme i din bolig
 • Når aftalen udløber efter 10 år, kan du let indgå en ny abonnementsaftale på en ny varmepumpe eller købe den eksisterende varmepumpe til 100 kr.

Et abonnement på en luft til vand varmepumpe hos EWII løber i en periode på 10 år.

Det betyder, at du får 10 års tryghed, hvor du ikke skal bekymre dig om service eller reparationer.

Når aftalen udløber, har du mulighed for at indgå en ny abonnementsaftale om en ny varmepumpe eller købe den eksisterende varmepumpe til en pris på 100 kr.

Når du skifter fra oliefyr eller gasfyr til varmepumpe på abonnement fra EWII, har du mulighed for at få tilskud. Det tilskud sørger EWII for at søge om, som gør, at vi kan give dig en billigere pris på abonnement. 

En varmepumpe på abonnement fra EWII koster dig 500 kr. om måneden plus dit varmeforbrug, når du skifter fra enten oliefyr eller gasfyr til en varmepumpe. 

Du betaler samtidigt 0 kr. i udbetaling af varmepumpen. 

Din pris per kWh varme bliver fastsat ud fra dit estimerede varmeforbrug og afregnes aconto hver måned. Når året er omme, laver vi en årsafregning baseret på dit faktiske varmeforbrug. 

Med en varmepumpe på abonnement hos EWII slipper du for uforudsete udgifter til reparation og service, og du skal ikke selv stå for ansvaret for vedligeholdese - alt det klarer EWII for dig.

Selvom du har træpillefyr, kan du stadig benytte dig af tilbuddet om en varmepumpe på abonnement fra EWII.

Du slipper for at lægge en engangsbetaling, dvs. 0 kr. i udbetaling. Til gengæld betaler du et fast, månedligt abonnement på 650 kr. plus dit varmeforbrug.

Prisen pr. kWh varme fastsættes ud fra dit estimerede forbrug og afregnes aconto hver måned (min. 12.000 kWh varme årligt). Når året er omme, laver vi en årsafregning baseret på dit faktiske forbrug. 

Abonnementet er lidt højere end hvis du skiftede fra olie- eller gasfyr, da der ikke er tilskud til udskiftning af træpillefyr med en varmepumpe.

Men du kan glæde dig over ingen uforudsete udgifter til reparation eller service, og du skal ikke længere bruge tid på bestilling af træpiller eller huske at fylde dit fyr op. Det er nemt og bekvemt!

Forbrug på en varmepumpe

Når du har en varmepumpe på abonnement hos EWII, bliver dit varmeforbrug afregnet aconto hver måned. Din pris per kWh varme bliver fastsat ud fra dit estimerede forbrug på varme (minimum 12.000 kWh varme årligt). Når året er gået, laver EWII en årsafregning ud fra dit faktiske varmeforbrug.

Hvis du eksempelvis har et varmeforbrug på 18.100 kWh varme om året, betaler du 1,60 kr. per kWh varme. Det vil sige, dit forbrug på varme koster dig ca. 2.413,33 kr. per måned aconto.  

Hvor mange kWh strøm en varmepumpe bruger, afhænger af dit forbrug. Du skal kende varmepumpens SCOP-værdi for at vide, hvor meget strøm varmepumpen bruger.

SCOP står for ’seasonal coefficient of performance’ – altså hvor effektiv varmepumpen er til at levere varme set over et helt år.

Du beregner strømforbruget ved at dividere dit årlige varmeforbrug med varmepumpens SCOP-værdi.

Lad os tage et eksempel på det.

Hvis SCOP-værdien på varmepumpen er 2,5, og du har et varmeforbrug på 18.000 kWh per år, så vil strømforbruget på varmepumpen være ca. 7.200 kWh strøm.

SCOP står for ’seasonal coefficient of performance’ og bruges til at angive varmepumpens effektivitet over et helt år.

SCOP-værdien fortæller forholdet mellem den mængde varme, du får fra varmepumpen, og den mængde strøm varmepumpen bruger – set over et helt år. Jo højere SCOP-værdi varmepumpen har, jo mere effektiv er den. 

Når det drejer sig om varmepumper, så snakker man både om varmeforbrug og strømforbrug.

Begge dele angives i kWh (kilowatt timer).

 • kWh varme - varmeforbruget, som varmepumpen generer
 • kWh el - strømforbruget, som varmepumpen bruger for at køre rundt

Begrebet kWh er altså en måleenhed for energi generelt. Man kan derfor ikke sammenligne kWh varme med kWh el – det vil være det samme som at sammenligne æbler og bananer.

Hvis du eksempelvis har et varmeforbrug på 18.100 kWh varme per år, så vil strømforbruget på varmepumpen være ca. 7.240 kWh el per år. Beregningen tager udgangspunkt i, at varmepumpen har en SCOP-værdi på ca. 2,5.

Installation, montering og service

Når du har en varmepumpe på abonnement hos EWII, sørger vi for installation og montering af varmepumpen. Det er inkluderet i din abonnementsaftale.

Du skal derfor hverken bekymre dig om bestilling af autoriseret installatør, installation af varmepumpe, pris eller planlægning.

Dyk mere ned i processen om installation, montering og service her

Det er lovpligtigt, at en varmepumpe skal have et serviceeftersyn mindst én gang om året.

Når du har en varmepumpe på abonnement hos EWII, er serviceeftersynet inkluderet i din aftale. Vi sørger for, at dette eftersyn bliver lavet på din varmepumpe - du behøver derfor ikke at bekymre dig om det.

EWII samarbejder med Panasonic - de kontakter dig og aftaler et nærmere tidspunkt for, hvornår de kommer forbi til serviceeftersyn af din varmepumpe.

Nej, der er ikke inkluderet i prisen at få fjernet hverken oliefyr eller olietank.

Men du har mulighed for at få et tilbud fra os på:

 • Tømning og bortskaffelse af oliefyr
 • Demontering og tømning af olietank

Ønsker du at udskifte dit gasfyr til en varmepumpe, vil der være et gebyr på frakobling fra gassystemet på anslået 8.000 kr., som går til EVIDA, der er ansvarlig for det danske gasnet.

Per marts 2021 startede en midlertidig ordning, Afkoblingsordningen, som giver private husholdninger mulighed for at få dækket dette gebyr. Der er tale om først-til-mølle princippet.

Læs mere om den nye afkoblingsordning her

Når du skal flytte eller ønsker at opsige

Hvis du flytter fra din bolig, inden din varmepumpes abonnementsperiode på de 10 år er udløbet, har du to muligheder.  

 1. Den nye ejer kan overtage abonnementet på varmepumpen hos EWII og fortsætte abonnementet på de gældende vilkår. Det kræver et ejerskifte, som EWII skal orienteres omkring. EWII kan dog ved ejerskiftet kræve, at den nye ejer giver oplysninger om sine økonomiske forhold og ikke giver anledning til bemærkninger. 

 2. Du kan også vælge at opsige aftalen hos EWII. Du er i så fald forpligtet til at betale et anført opsigelsesgebyr, som fremgår af de gældende vilkår. EWII vil hermed demontere varmepumpen på husstanden. Den nye ejer skal dog være opmærksom på at finde anden opvarmningskilde til boligen. 

Du kan finde mere om ejerskifte og opsigelse i EWII Varmepumpers vilkår.  

Ja, du kan godt komme ud af abonnementsaftalen, før aftaleperioden udløber.

Det koster 8.000 kr. i opsigelsesgebyr. Herefter kommer EWII og afmonterer varmepumpen.

Regning

Skifter du dit gamle olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe på abonnement hos EWII, slipper du for at lægge et engangsbeløb i udbetaling. Det vil altså sige 0 kr. i udbetaling.

I stedet betaler du et månedligt abonnement fra 500 kr. plus dit varmeforbrug. Prisen pr. kWh varme fastsættes ud fra dit estimerede forbrug (min. 12.000 kWh varme årligt) og afregnes aconto hver måned. Når året er omme, laver vi en årsafregning baseret på dit faktiske forbrug, for året der er gået.

Teknisk support

Hvis der sker noget med din EWII varmepumpe, så ring til EWII på tlf. 73 63 31 10. Så sørger vi for at få en tekniker til at komme ud og se på den.

Når du har en varmepumpe på abonnement hos EWII er vedligeholdelse og eventuelle reparationer af varmepumpen nemlig inkluderet i dit abonnement.

Det er lovpligtigt, at en varmepumpe skal have et serviceeftersyn mindst én gang om året.

Når du har en varmepumpe på abonnement hos EWII, er serviceeftersynet inkluderet i din aftale. Vi sørger for, at dette eftersyn bliver lavet på din varmepumpe - du behøver derfor ikke at bekymre dig om det.

EWII samarbejder med Panasonic - de kontakter dig og aftaler et nærmere tidspunkt for, hvornår de kommer forbi til serviceeftersyn af din varmepumpe.

Andre spørgsmål og svar om varme

Hvis du hører klukke- eller rislelyde fra din radiator er der måske luft i den. Det kan du sagtens selv gøre noget ved. 

Sådan gør du

Du kan beregne din afkøling med hjælp fra denne formel:

(Forbrug MWh divideret med forbrug m³) x 860

Læs mere om hvordan afkøling beregnes

Prisen på fjernvarme afhænger af flere faktorer. Bor du i Trekantområdet kan du se detaljerede priser på fjernvarme her.

Har du spørgsmål om fjernvarme, kan du kontakte TREFOR på 79 33 33 33

Vi har kun forsyningspligt til dit fjernvarmeanlæg. Det vil sige, at hvis du skal have hjælp til dit fjernvarmeanlæg, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør.

Hvis der er en driftforstyrrelse nær dig, kan du se det her (for Trekantområdet).

Du kan dog selv tjekke om evt. er gennemstrømning på dit anlæg eller om termostaten fungerer som den skal.

Sådan finder jeg fejl i mit varmeanlæg

Bor du i Trekantområdet, og har du behov for yderligere hjælp, kan du kontakte TREFOR varme på 70 33 33 33.

Afkøling er forskellen i temperaturen på det fjernvarmevand du modtager, og det, der sendes retur. Det betyder, at det vand du sender ud fra din bolig, skal være koldere end når det kommer ind.

Afkølingen skal i gennemsnit pr. år være over 25 grader. Er det ikke tilfældet, opkræves der et gebyr for manglende afkøling på årets sidste afregning.

Læs mere om afkøling

Flere nyttige informationer

Du kan altid se den aktuelle driftinformation.

Du kan også via vores selvbetjening tilmelde dig driftinfo under 'Min profil'. Så får du automatisk en sms, hvis der er større arbejder på ledningsnettet eller nedbrud. 

Som kunde hos EWII, kan du på din Selvbetjening tilmelde dig forbrugsovervågning der giver dig besked hvis dit forbrug ligger udenfor dit oplyste minimum og maksimum forbrug.

Gå til Selvbetjening

Hvis vi ikke modtager data fra din måler, laver vi en aconto regning ud fra dit forventede forbrug. Det markerer vi ved at sætte en * ud for aflæsningen.

Dit hjem

Luk langsomt for varmen

Når foråret melder sig, bør du skrue langsomt ned for varmen. Det tager kun fem minutter at mindske din varmeregning.

Hænder varmer sig på radiator

Dit hjem

Sådan sparer du på varmen

Vi har samlet en række nemme råd, så du hurtigt kan gå i gang med at spare på varmen derhjemme.