El-markedet er et slaraffenland for plattenslagere

Bragt i Børsen 20. juni 2020

Da den statslige prisregulering blev afskaffet i maj 2017, blev el-markedet endelig liberaliseret.

Hensigten var at skabe en dynamik og konkurrence, som skulle være til gavn og glæde for de forbrugere, der nu forventeligt kunne få tilbud fra el-handlere af forskellig art: Nogle ville måske satse på lave priser, andre på god service. Det var hensigten.

Virkeligheden er blevet noget mere broget:

El-salgsmarkedet er i dag et slaraffenland for plattenslagere. Senest har man i Børsen kunnet læse om, at aggressive sælgere systematisk ringer op, og fortæller usandheder, for eksempel om en anden virksomheds fiktive konkurs, og med den præmis prakker kunden el-produkter på. Det er kun fantasien, der sætter grænser for antallet af varianter: Hos EWII får vi jævnligt opkald fra kunder, der fortæller os, at et andet selskab har ringet og fortalt, at de har overtaget administrationen af vores elsalg, og at man bare lige skal bruge nogle oplysninger og så vil man få en ny kontrakt.

Forbrugerombudsmanden kæmper en brav kamp for at komme plattenslageriet til livs, men hun har trange kår. Kunderne skal selv anmelde opkaldene til Forbrugerombudsmanden, men det er kun de færreste, der gør det. Bøderne er for få og for små.

Og her ligger problemet: Det er slet og ret en forretningsmodel at manipulere andre med løgne.

I disse dage kører EWII annoncer i aviser og andre steder for at gøre opmærksom på problemet. Vi vil ikke acceptere det og råber derfor op. Men det hjælper kun, hvis forbrugerne bliver klædt på til at håndtere opkaldene.

Vi foreslår, at der etableres en særlov for el-salg - ganske lige som der findes en særlov for finansielle produkter. Kunderne skal have en slags ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent), som vi kender den fra finanssektoren. Et standardmål til sammenligning af el-prisen og nogle kendte grundparametre at spørge ind til.

Og så skal plattenslagerne udstilles på et museum for plattenslageri. Noget, vi kigger tilbage på og lærte af. Vi skal udvikle samfundet til det bedre – også inden for elsalgs-markedet!