Sådan arbejder EWII med bæredygtighed

Rådgivning erhverv
Siden 1990 har EWII sparet 95 % af den klimagas, vi selv udleder. Når vi gerne vil have, at vores kunder tænker grønt, så skal vi også selv gøre det.
  • Energisyn

  • Varmepumper

  • Grønne tiltag

Vi har sparet 95 % - men vi er ikke i mål endnu

Vi vil skabe bæredygtig udvikling inden for vores forretninger. Og vores målsætning er, at vi skal reducere vores udledning af CO2 med 90 %. Faktisk har EWII siden 1990 sparet hele 95 % af den klimagas, vi selv udleder.

Jamen, er I så ikke tilfredse, spørger du måske? Ikke helt. For vi kan stadig gøre noget bedre. Det ligger dybt forankret i os, at vi hele tiden skal forbedre os. At vi skal gøre mere for at udlede endnu mindre CO2, hvis det er muligt. 

Vejen mod at blive blandt Danmarks grønneste energiselskaber kræver fortsat en masse arbejde. Og vi er kommet godt fra land - men vi er ikke færdige.

Energisyn viser vejen til besparelser

Ifølge Energistyrelsen kommer udledningen af drivhusgasser i Danmark særligt fra energiproduktion, landbrug og transport. Nogle af de helt store poster i klimaregnskabet kommer fra afbrænding af fossile brændsler som gas, olie og kul. 

Da regeringen vedtog den danske klimalov i 2020, udførte EWII et energisyn. Det gav os indikationer på, hvor vi kunne nedbringe vores egen CO2-udledning yderligere.

Vores fokus har været at effektivisere den måde, vi selv bruger energi ved at reducere tabet i ledningsnettet og anvende en større mængde vedvarende energi.

Vigtigt for os har dog også været, at finde den eller de sten i skoen, som vi kan gøre bedre. Og ikke mindst arbejde med dem.

varmepumpe til erhverv

Mindre gas og mere luft

Vi har installeret tre luft til vand varmepumper på koncernens hovedkontor i Kolding. Det er et supplement til vores gasfyr - en ikke 100 % klimaneutral løsning.

At vi stadig supplerer med gas, er der en forklaring på. Den er dog lidt kompliceret.  

Forklaringen handler om to ting: kapacitet og økonomi. En ren varmepumpeløsning kan kun opvarme EWIIs hovedkontor, hvis vi installerer yderligere tre varmepumper. Men de ’nye’ varmepumper ville kun være i drift halvdelen af tiden.

I varme perioder kan de tre eksisterende varmepumper sagtens levere den ønskede volumen – mens de tre nye varmepumper vil stå stille. I de kolde perioder ville alle pumper være i drift. Det er på godt jysk ’ret træls’, når man har økonomi-brillerne på, fordi vi ikke udnytter den fulde kapacitet.

Og når vi nu taler økonomi, så er det den anden årsag til, at EWII ikke er gået all-in på varmepumper. Yderligere varmepumper ville betyde, at koncernen skulle opgradere både sin stikledning og sin eltavle. Det kræver en større investering. Da de to ting blev vurderet over for hinanden - altså gas i kombination med varmepumpe eller en løsning med 100 % varmepumpe - ja, så vandt hybridløsningen altså. For nu.

Et skridt ad gangen

Det, der er værd at bide mærke i, er, at selvom gas ikke er fuldstændig udfaset, så har besparelsen på CO2-udledning alligevel ramt 95 % for koncernen. Vi har haft samme overvejelser, som du har i forhold til f.eks. at renovere boligen. Vi vurderer, hvor det er mest økonomisk og fordelagtigt at begynde.

Vi er begyndt med tre varmepumper. Og i takt med tiden vil vi gøre endnu mere for at blive grønnere.

Med en varmepumpe har EWII reduceret koncernens CO2-udledning med 175 tons årligt

Grøn el og nye varmekilder

Hovedårsagerne til det flotte resultat på 95 % er:

  • at produktion og indkøb af el udleder markant mindre CO2.
  • at der grundet nye grønne investeringer ikke er mange fossile energikilder tilbage

Vores energisyn indeholder i alt 11 forslag til forbedringer, hvis vi skal de sidste 5 % i mål. Vi har forholdt os til dem alle, og handlet på de fleste. Især det sidste forslag ville fjerne nogle procenter. Under tabellen kan du læse, hvorfor vi endnu ikke kan rykke på det.

Forslag i Energisyn 2020 Pris Handling og status
Etablering af varmepumper luft/luft (komfort varme) på net-stationer med el-varme 328.500

 

Der etableres varmepumper på 15 stationer i 2022. Potentiel besparelse er små 180 kWh. I forbindelse med renovationen af øvrige net-stationer, vil der opsættes varmepumper. Den renovation forventes gennemført løbende de næste 3 år. Der vil dog være få stationer tilbage, der vil bibeholde nuværende velfungerende elektriske varmekilde. Dette skyldes, at kWh besparelserne ved udskiftning er så små, at tilbagebetalingstiden på investeringen bliver meget lang.

 

Follerup, Kongsted, Sdr. Vejle Vandværker - Returskyl af for-filtre 800.000

 

Projektet for frekvensen for returskyl for forfiltre er delvis gennemført. Dog har dette projekt ikke umiddelbart medført en større energibesparelse.

 

Follerup Vandværk - Hydraulik optimering 180.000

 

Råvandspumper i boringerne på Kildeplads 1 er skiftet til mere effektive pumper. Da der er energimæssige besparelser ved at erstatte eksisterende iltningsblæsere med nye, foretages dette.

 

Udskiftning af 30 stk. pumper (0,253 kW) med delstrømsfiltre 801.510

 

Udskiftning sker løbende i takt med, at filtrene går i stykker. Filtrene holder typisk 20-30 år.

 

Teknisk isolering på
dampcentralen
15.000

 

Da CO2-besparelserne er meget lave, udskiftes isolering ved eventuel renovation eller ved andre hensyn.

 

Supplering med varmepumper på decentrale værker med biokedler: Hovergård VP nr. 2 2.200.000


Det undersøges om området kan kobles på TVIS varmen, hvorved en varmepumpe til området bliver overflødig.
Der arbejdes på en luft til vand varmepumpe som supplement til en biokedel i Eltang.

 

Udskiftning af loftbelysning
i kontor- og gangarealer
1.814.190
En fløj er udskiftet. Udskiftning vil ske løbende over en periode. Dog ikke senere end 2030.

Udskiftning af
facadevinduer
1.168.900

 

Indledende undersøgelser viser, at udskiftningen bliver dyrere. Den samlede CO2-besparelse er relativ lav, men en udskiftning vil forbedre arbejdsmiljøet. Facadevinduer vil derfor skiftes i nær fremtid. Dog ikke senere end 2030.

 

Optimering af VP SCOP - Udskiftning af HSM styring til ECL 25.000

 

De indledende undersøgelser viste, at konfigureringen af ECL styring ville tage længere tid end forventet. Siden undersøgelsen er efterspørgslen på varmepumper på abonnement steget markant, hvorfor udskiftningen er sat på hold for at imødekomme markedet.

 

Personbiler - udskiftning til elbiler frem mod 2024 eller 2030.

 

Beslutningen er fremrykket, da teknologien til privatbiler er klar. Således er alle benzin- eller dieselpersonbiler udskiftet ved udgangen af 2023 i forbindelse med nuværende leasingaftalers udløb.

 

Varebiler - udskiftning til el- og brintbiler fra 2024 til 2030.

 

EWII har indarbejdet krav til bilernes klimamæssige belastning i sine udbudsbetingelser. Første gennemførte udbud viste imidlertid, at det ikke var muligt at finde biler, der lever op til andre driftskriterier som eksempelvis praktisk afvikling af dagens arbejde, arbejdsmiljø, og økonomi.

 

Ladestik i elbil. Hvad koster det at køre elbil? Få svar på, hvad koster det at lade en elbil hjemme her.

Elbilerne er på vej

Der har vi dem. Størstedelen af de sidste 5 %. Transportområdet. Vores benzin og dieseldrevne varebiler. Dem vil vi gerne skifte ud. 

Det gør vi i takt med med, at teknologien forbedres. For eksempel skal medarbejdere med firmabil vælge en hybrid- eller elbil, når deres nuværende bilaftale skal fornys. Så den beslutning har vi fremrykket i kraft af, at rækkevidden på et elbilbatteri på få år er blevet langt bedre.

Men skulle hele vores bilpark omlægges til el, ville vi være teknologisk udfordret grundet vareelbilernes begrænsede rækkevidde, lastkapacitet og trækkraft. Det ville hindre os i at kunne udføre det vi er her for. 

Varebilerne bliver udskiftet senere, men ikke senere, end at vi senest i 2030 kan kalde os 100 % klimagasneutrale.

Og gerne før.

Læs i rapporten mere om det vi har gjort - og mere vigtigt - det vi har tilbage at gøre

Vi er ikke så forskellige

Måske har du som privatperson overvejet at købe en elbil. Men hvis du ikke har købt den endnu, hvorfor har du så ikke det? Handler det om økonomi? Eller er du blandt dem, som venter på at se, hvordan udviklingen er om et år. Eller om to? Måske er vi slet ikke så forskellige, for de overvejelser går vi også med.

Hos EWII gør vi ikke noget halvt - det kan nemlig ende med at blive dyrere i sidste ende. Derfor læner vi os op ad, hvad energisynet har vist os. Hvor vi kan sætte ind nu for at minimere CO2 udledningen mest – og hvordan vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden.

Vi tror på fuld gennemsigtighed, når de grønne beslutninger skal træffes. Også når det gælder bevidste fravalg. Derfor har vi valgt at offentliggøre vores energisyn og opfordrer flere virksomheder til at gøre det samme. 

At gøre det bedste for miljøet er også et spørgsmål om sund fornuft. For os er det at bruge pengene på grøn omstilling, når de gør størst gavn.

Tænk på klimaet - det er sund fornuft

Få el fra elselskab med månedlig betaling

Fokus på bæredygtige investeringer

EWII gør en stor indsats for at udvise samfundsansvar. Derfor investerer vi i global energiinfrastruktur og ESG-screenede fonde, som har fokus på miljø, sociale forhold og gennemsigtigt lederskab.

Grøn investering