Indefrysnings­ordning for elkunder

Har du som elkunde hos EWII svært ved at gennemskue, hvad regeringens indefrysningsmodel - også kaldet vinterpakken - betyder for dig? Læs mere og ansøg her.

Hvad er indefrysningsordningen?

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el kan blive i en periode. Det er en midlertidig og frivillig indefrysningsordning.

Det betyder, at du som elkunde får mulighed for midlertidigt at indefryse en del af elregningen og afdrage lånet til dit elselskab over en periode på fire år. Du kan indefryse den del af din regning på el, der er højere end prisen i samme periode sidste år. 

Det er kun muligt at udskyde betalingen for den såkaldte rå elpris. Altså ikke skatter og afgifter, transport (også kaldet nettarif) eller moms på el. 

Udskydelsen af betalingen er muligt i perioden 1. november 2022 - 31. oktober 2023. Fra 1. november 2024 og frem til 31. oktober 2028 skal beløbet betales af enten på én gang eller over alle fire år.

Hvis du ønsker at benytte dig af ordningen, har du selv ansvaret for at tilmelde dig ordningen på vegne af din husstand eller virksomhed.

Bemærk: Ordningen udløb den 31. oktober 2023

Det er ikke længere muligt at søge om indefrysning af din elregning.

Ansøgningsproces

Muligheden for indfrysning tilbydes alle elkunder hos EWII, men det står dig frit for at gøre brug af ordningen.

Inden du ansøger er her en kort opsummering af ordningen, som vi beder dig læse. Du kan her finde vilkår og betingelser.

 • Det er en midlertidig og frivillig ordning, der fungerer som et lån, som du afdrager til dit energiselskab med rente fastsat af Staten.
 • Den del af regningen, du indefryser, er beregnet ud fra et fastlagt prisloft for el på 0,80 kr. pr. kWh.
 • Det koster 200,00 kr. at tilmelde sig ordningen. Derudover er der et administrationsgebyr på 10,00 kr., som du skal betale én gang om måneden i de sidste 4 afdragsår. Gebyrerne er momsfritaget.
 • Her kan du se to eksempler på, hvad det betyder for din elregning. Eksempel 1: månedligt forbrug på 350 kWh. Eksempel 2: månedligt forbrug på 1000 kWh
 • Ved tilmelding skal du foruden MitID bruge dit kundenummer og aftagenummer. Du finder disse øverst i højre hjørne på din seneste elregning. Se et eksempel på en regning her, og find din seneste regning ved at logge ind i selvbetjeningen.
 • Dit navn skal stå på elregningen, ellers kan du ikke tilmelde dig ordningen.

*Vi har valgt en tilmeldingsløsning via mit.dk, fordi det er en sikker løsning, som passer godt på dine personlige oplysninger. Mit.dk er en portal i stil med e-Boks. Det er her, du finder post fra det offentlige – fx indkaldelse til sygehus eller børnetandlægen. Du kan downloade mit.dk appen i App Store eller Google Play. Bemærk, hvis du allerede har mit.dk appen, så skal du huske at opdatere denne.

Tidslinje for indefrysning

Få et nemt overblik over, hvad der sker hvornår.

 1. Indefrysning: 1. nov. 2022 - 31. okt. 2023

  Du har mulighed for at udskyde betalingen på en del af dine elregninger.
 2. Afdragsfrihed: 1. nov. 2023 - 31. okt. 2024

  Du har et års afdragsfrihed inden afbetalingen starter.
 3. Afdragsperiode: 1. nov. 2024 - 31. okt. 2028

  Du betaler beløbet af løbende over fire år eller på én gang.

Spørgsmål og svar om indefrysningsordningen

Vi tager forbehold for ændringer og opdaterer løbende.

Indefrysning

Alle private elkunder hos EWII har mulighed for at gøre brug af ordningen.

Hvis du bor i en boligforening, hvor foreningen er kunde hos EWII, er det foreningen, der får adgang til ordningen, og ikke den enkelte ejer/lejer.

Du kan læse mere om ordningen på Borger.dk

Alle erhvervskunder med en elaftale hos EWII, har mulighed for at gøre brug af ordningen. Det omfatter virksomheder samt kultur- og foreningsliv, der er registreret ved CVR-nummer. Fuldt offentligt ejede institutioner kan ikke benytte ordningen.

Erhvervskunder kan læse mere på Virksomhedsguiden.dk.

Det er frivilligt, om du ønsker at gøre brug af ordningen.

Når prisen på el kommer over et niveau, der svarer til prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen.

Prisloftet for el sættes for elprisen før tariffer, afgifter og moms, som udgør:

 • El til 0,8 kr. pr. kWh der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 2,18 kr. pr. kWh

Bemærk, at forbrugerpriserne er opgjort før den kommende nedsættelse af elafgiften i de første 6 måneder af 2023.

Ja, vi tager følgende gebyrer for håndtering af indefrysning:

 • Tilmeldingsgebyr: 200,00 kr. 
 • Håndteringsgebyr i afdragsperioden: 10,00 kr. pr. måned

Gebyrerne er momsfritaget.

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt. Du skal derfor fortsat betale den del af regningen, der er under prisloftet.

Så ja - du skal stadig betale den del af din elregning, som ikke indefryses.

Vær opmærksom på, at du ikke skal afmelde evt. betalingsmetoder (BS, korttræk eller MobilePay), da du fortsat skal betale den del af din regning, som ikke er indefrosset

Tilmelding

Du kan søge om indefrysning af dine energiudgifter i perioden fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Du tilmelder dig på mit.dk, som er en digital løsning fra offentlige myndigheder og private virksomheder. Før du kan tilmelde dig, skal du oprette en profil på mit.dk.

Ved tilmeldingen skal vi bruge følgende oplysninger:

 • Navn, aktuel adresse samt CPR nr. eller CVR nr.
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer og mailadresse
 • Kundenummer og aftagenummer (18 cifre). Hvis dit aftagenummer kun består af 11 cifre på din elregning, så skal du tilføje 5713131 foran de 11 cifre.

Efter du har sendt en anmodning om tilmelding, modtager du en bekræftelsesmail i din profil på mit.dk.

Nej, hvis du tilmelder dig ordningen, så gælder din tilmelding alle regninger i indefrysningsperioden, medmindre du selv afmelder dig ordningen.

Hvis du skal have førstkommende regning med i indefrysningsordningen, så skal du tilmelde dig senest den 14. i måneden. Hvis du tilmelder dig efter den 15. i måneden, så gælder den først fra næste måneds regning.

Vær opmærksom på, at du ikke skal afmelde evt. betalingsmetoder (BS, korttræk eller MobilePay), da du fortsat skal betale den del af din regning, som ikke er indefrosset.

Læs vilkår og betingelser

Hvis du har modtaget en elregning, som du ikke har mulighed for at betale, og du gerne vil tilmeldes indefrysningsordningen, så skal du ringe til os.

Det er ikke nok, at du tilmelder dig ordningen, da det ikke betaler den elregning, du allerede har modtaget.

Du kan kontakte os mandag til torsdag fra kl. 09:00 - 13:00 på 70 21 11 03 eller sende en mail til indefrysning@service.ewii.com.

Oplever du udfordringer i forbindelse med din tilmelding, er du velkommen til at kontakte os mandag til torsdag fra kl. 09:00 - 13:00 på 70 21 11 03 eller sende en mail til indefrysning@service.ewii.com. Så vender vi retur hurtigst muligt.

Spørgsmål og svar om indefrysningsordningen finder du her på siden eller på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er fritaget for offentlig digital post, så kan du kontakte os på 70 21 11 03 mandag til torsdag fra kl. 09:00 – 13:00. Inden du ringer, så skal du kunne dokumentere og indsende dokumentation på, at du er fritaget digital post. Herefter fremsender vi med posten en tilmelding, der kræver din accept af vilkårene for aftalen med din underskrift. Denne returneres til os i en vedlagt svarkuvert.

Din kvittering for tilmelding vil blive sendt med posten.

Afmelding, fraflytning og leverandørskifte

Ja, du kan til enhver tid afmelde dig ordningen for fremtidige regninger. Ved afmelding skal du beslutte, om du vil tilbagebetale hele det indefrosne beløb eller afdrage gælden over 4 år.

Du kan anmode os om at blive afmeldt ordningen ved at sende en mail til indefrysning@service.ewii.com.

Du kan senere i indefrysningsperioden tilmelde dig igen.

Ja, det kan du godt. Hvis du har afmeldt dig ordningen, kan du inden for indefrysningsperioden fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023 sende en ny anmodning om indefrysning.

Hvis du skifter elselskab, vil du modtage en opgørelse over din samlede indefrysning. Du skal ved leverandørskifte beslutte, om du vil afdrage over en 4-årig periode eller betale med det samme.

Du skal sende en ny anmodning om indefrysning hos dit nye elselskab, hvis du fortsat ønsker at benytte indefrysningsordningen.

Ved fraflytning ophører din indefrysning, og du modtager en opgørelse over din samlede indefrysning. Du skal ved fraflytning beslutte, om du vil afdrage over en 4-årig periode eller betale med det samme.

Du skal sende en ny anmodning om indefrysning, hvis du ønsker at benytte ordningen på din nye adresse.

Afbetaling

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter på det indefrosne beløb.

Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Du skal én måned før det afdragsfrie år udløber, tilkendegive hvordan du vil betale. Hvis vi ikke modtager et svar inden fristen på en måned, vil du automatisk blive tilmeldt en afdragsordning.

Ja, det indefrosne beløb forrentes med 2 % for private elkunder og 4,4 % for erhvervskunder.

Hvis du ikke rettidigt betaler det indefrosne beløb eller et afdrag på det indefrosne beløb, så igangsættes vores almindelige rykkerprocedure. Hvis de heller ikke bliver betalt, vil Erhvervsstyrelsen overtage gælden fra os med henblik på statslig inddrivelse.

Betalingskort og mobil i hænderne

Anbefalingen til vores kunder

Hos EWII anbefaler vi, at du så vidt mulig undgår at gøre brug af indefrysningsordningen på el.

Vi hilser alle initiativer, der kommer vores kunder til gavn, velkommen. Men med meget få undtagelser bliver du som kunde i EWII faktureret bagudrettet hver måned for dit faktiske forbrug, og ikke som hos mange andre energiselskaber med forudbetaling for hvert kvartal. Det betyder, at dine årlige udgifter til el bliver fordelt på 12 regninger, i stedet for kun 4. Og at udgiften baserer sig på din reelle pris - ikke på elselskabets estimater.

Samtidig tager en acontoopgørelse ikke hensyn til, om du har foretaget energibesparende tiltag siden samme tid sidste år.

Som kunde hos EWII slipper du altså for at skulle punge ud for noget, som du endnu ikke har brugt. Uanset vilkårene er en afdragsordning et lån, der skal betales tilbage på et tidspunkt.

Læs hvorfor vi synes, at forudbetalt el burde afskaffes

Mand kigger på sin elregning i sit køkken, og undre sig over hvorfor den er blevet så høj.

Nej til aconto - slut med forudbetaling

Det er bøvlet. Du lægger ud. Du forudbetaler el for flere måneder i forvejen. Listen med ulemper ved en acontobetaling for dig som kunde er så lang, at vi har valgt at fakturere vores kunder fremadrettet for det faktiske forbrug. Og det på månedsbasis. Det synes vi kun er fair.