Det viser en energimærkerapport

Få en forklaring på energimærkningsrapporten og få et indblik i energiforbruget i din bolig.

En energimærkning synliggør boligens energiforbrug og kan betragtes som en form for varedeklaration. Derudover giver den dig også et indblik i de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre.

Det er et krav, at boliger der skal sælges, er energimærket.

Energimærkeskalaen fra A til G

Energimærket viser din boligs placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering. Energimærke A er delt op i A2020, A2015 og A2010. 

Rækkefølgen for de forskellige energimærker ser således ud:

 • Energimærke A2020
 • Energimærke A2015
 • Energimærke A2010
 • Energimærke B
 • Energimærke C
 • Energimærke D
 • Energimærke E
 • Energimærke F
 • Energimærke G

Mærkerne refererer til energikravene i bygningsreglementet.

En energimærkerapport giver en forklaring på din boligs energimærke fra A til G. Brug en energimærkningsrapport til boligforbedringer.

Boliger med energimærke A2020 har det laveste energiforbrug, hvor boliger med energimærke G har det højest. Kun de bedste lavenergibygniger kan få A2015 og A2020. Med den nuværende skala er der en tydelig sammenhæng mellem bygningsreglementets krav for nyopførte bygninger og energimærkningsskalaen. Er bygningen bygningsklasse 2020, vil energimærket være A2020, mens A2015 og A2010 modsvarer hhv. 2015- og 2010-niveau. De nye A'er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

energimærket er baseret på beregnet forbrug

Faktisk eller beregnet forbrug i energimærkerapport

Energimærket er baseret på et beregnet forbrug, som er en indikator for boligens energimæssige kvalitet. Ved en energimærkning måler en energikonsulent boligen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes boligens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Selve varmeforbruget i en bolig er afhængigt af adfærd og en række konkrete forhold. I nogle hjem sparer man på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Derfor vil det faktiske forbrug altid være afhængigt af boligens beboer. Energimærket er derfor baseret på et standardiseret, beregnet forbrug, som fortæller noget om boligens kvalitet – og ikke måden den bruges på.

En energimærkerapport viser vejen til effektive forbedringer

Energistyrelsen indførte nye rapporter til energimærket den 1. september 2021. Energimærkningsrapporten har fået et nyt format, og er blevet endnu lettere at anvende end den gamle. Hvis du gerne vil vide, hvordan du kan energiforbedre din bolig, så er der god hjælp at hente med den nye energimærkningsrapport.

Hvad er nyt i energimærkerapporten?

Det bliver nu mere tydeligt, hvor det kan være mest relevant at energiforbedre, hvad der er gevinsterne for økonomi og klima, og hvordan det konkret kan gøres.

Det gælder ikke mindst de to første sider af rapporten, hvor de vigtigste informationer om bygningen og energiforbedringerne er samlet.

Se eksempel på en energimærkerapport

Fokus på energipotentialet

Den nye energimærkerapport har fokus på energikonsulentens bedste forslag til energiforbedringer – hvis der er rentable forbedringer. Det gør det let at se, hvor det er mest relevant at gennemføre energiforbedringer.

Hvis boligen har en dårlig energitilstand, vil rapporten vise vejen til at skabe energiforbedringer. På den måde kan rapporten vise potentialerne i boligen.

Anbefalingerne til de bedste energiforbedringer, og rapporten i sin helhed, gør det lettere og mere overskueligt for dig at komme i gang. Hvad enten det handler om udskiftning af vinduer, installation af varmepumpe eller noget helt tredje.

Få en forklaring på energimærket

Et hus med energimærke A2020 er det mest energieffektive hus. Det er ofte kendetegnet ved:

 • Huset er helt tæt
 • Vinduer og døre har energimærke A efter nyeste standard og vinduer må maksimal optage 22 m2 pr. 100m2
 • Boligen har supplerende varmekilde i form af solvarme, varmepumpe eller et stort solcelleanlæg på f.eks. 40 m2
 • Min. 500 mm isolering ved gulv
 • Isolering i ydervæg i alt: 410 mm
 • 500 mm isolering ved loft/tag
 • Maksimal tilladt transmissionstab/m2 (varmetab): 5-7 %

Kun få boliger har et bedre energimærke end b, og det er typisk nybyggede boliger. Energimærke b svarer til kravene fra Bygningsreglementet 2008 eller bedre.

Jo nyere boligen er, des højere er energimærket typisk, og de fleste boliger i dag ligger på trin c-g, hvis de ikke er blevet energirenoveret eller er nyopførte.

Ifølge Energistyrelsen ligger varmeforbruget for et parcelhus på 140 m2, der har fjernvarme på 18.600 kWh/år, med energimærke c. Det svarer til 13.020 kr. årligt.

Energimærke d er et okay energimærke for et gennemsnitshus. Det kan for eksempel være parcelhuset fra 1970'erne eller en murermestervilla fra starten af 1900-tallet. Det vil være urealistisk at forestille sig, at husene vil kunne opnå et energimærke a eller b.

Mange tusinde parcelhusejere kan med økonomisk fordel energiforbedre deres bolig. Men i de fleste tilfælde vil det være realistisk at løfte en ældre bolig op til energiklasse c.

Færre end hver fjerde bolig har opnået energimærket a, b eller c, mens næsten en tredjedel af boligerne har energimærke d. Næsten halvdelen befinder sig i bunden med E, F eller G.

Har din bolig fået energimærke e, så ligger den fortsat i den nederste halvdel af skalaen. Det er meget normalt, at villaer fra 1970’erne ligger med energimærke d og e. 

Energiforbruget for energimærke e er ca. følgende ved en bolig på 140 m2:

 • 16.400-20.700 – Fjernvarme – 0,65 kr./kWh
 • 21.400-27.000 – Naturgas – 0,85 kr./kWh
 • 31.500-39.700 – Olie – 1,25 kr./kWh
 • 16.400-20.700 – Varmepumpe – 0,65 kr./kWh

Det er klart, at jo længere nede på skalaen din bolig befinder dig, desto mere energi bruger din ejendom. Og med energimærke f, så er du langt nede på denne skala.

Energiforbruget for energimærke f er ca. følgende ved en bolig på 140 m2:

 • 20.700-26.100 – Fjernvarme – 0,65 kr./kWh
 • 27.000-34.100 – Naturgas – 0,85 kr./kWh
 • 39.700-50.100 – Olie – 1,25 kr./kWh
 • 20.700-26.100 – Varmepumpe – 0,65 kr./kWh

Energimærke g er det dårligste energimærke på skalaen. Huse med energimærke g er ofte kendetegnet ved:

 • Det er ikke tæt, og man vil opleve betydelige kuldebroer og trækgener
 • Det har ofte vinduer med kun 1-lags glas (ikke termoruder)
 • Det har meget lidt isolering og ingen hulmursisolering samt meget lidt tagisolering
 • Det er typisk fra før 1960. Der kan f.eks. være tale om et hus med mere end 100 år på bagen
 • Varmekilde er ofte elvarme eller oliefyr af ældre dato og der er ingen supplerende varmekilde
energimærkning af boliger

Produkt

Få energimærket din bolig

Du skal bruge et energimærke, når din bolig skal sælges eller når du vil søge tilskud til energirenoveringer.