Termo­grafering

Termografering af hus. Med en termografisk undersøgelse af dit hus får du det fulde overblik over varmetabet og mulige besparelser.
Med en termografisk undersøgelse får du det fulde overblik over varmetabet i din bolig, mangelfuld isolering i vægge, lofter og mure, kuldebroer, utætte vinduer og døre mv.
  • Få overblik over varmetabet

  • Mulighed for termografirapport

  • Certificerede energirådgivere

Termografering – et godt sted at starte, når du vil spare på energien

Med en termografisk undersøgelse af din bolig får du et godt udgangspunkt, når du vil spare penge på opvarmningen. Måske har du allerede en mistanke om, at dit hus er utæt, fordi det trækker fra døre, vinduer eller gulv. En termografering er et godt første skridt på vejen til at vurdere, om du f.eks. skal udskifte dine vinduer, hulmursisolere ydervæggene eller efterisolere gulvet.

Hvad koster en termografi?

Du har mulighed for at vælge mellem to termografering priser hos EWII. Forskellen er om du vil have en termografirapport, der beskriver mulige fejl og mangler i klimaskærmen efter vores besøg eller om du blot vil have målingerne fra den termografiske undersøgelse.

Termografering Kr. inkl. moms
Med rapport 3.195,-

Uden rapport

Ikke fradragsberettiget

1.195,-

 

Vores termografering priser er som udgangspunkt gældende inden for en radius af 25 km fra Kolding, men da vi har energirådgivere både i og uden for Trekantområdet er dette udgangspunkt kun vejledende.

Hvad er termografering?

Termografering er en målemetode, der bruges til at afsløre temperaturforskelle.

Alle overflader udsender varmestråling. Når vores energirådgivere udfører en termografi, bruger de et infrarødt kamera til at måle bølgelængden på varmestrålingen.

De infrarøde billeder viser, hvor din bolig har sine svagheder i form af kuldebroer og utætheder, og dermed også, hvor du kan sætte ind for at mindske varmetabet. Ved at mindske varmetabet kan du både spare på varmeregningen og få et bedre indeklima.

For at få det bedste resultat er det vigtigt, at der er en temperaturforskel på 15°C mellem indvendig og udvendig væg. Derfor anbefaler vi, at termografiske undersøgelser kun udføres ved en udetemperatur under 5°C. Termografering af huse foregår derfor normalt i vinterhalvåret fra oktober til marts.

En termografi kan afsløre:

Trækker det fra et hjørne eller er der mørke striber på lofter og vægge? En termografisk undersøgelse kan af- eller bekræfte din mistanke om utætheder.

  1. Hvor der er kuldebroer og utætheder

  2. Kolde overflader, hvor dannelsen af kondens giver risiko for skimmelsvamp

  3. Om husets indeklima kan forbedres

  4. Ødelagt isolering, fra f.eks. skadedyr

Termografering bør udføres af fagfolk

Der er ingen, der forhindrer dig i at leje eller købe et infrarødt kamera og foretage en termografisk undersøgelse selv. Men det kræver specifik fagviden at tolke resultaterne af målingen.

Derfor er det en god idé at lade en certificeret energirådgiver udføre termograferingen. Vælger du samtidig en uvildig energirådgiver, kan vedkommende samtidig vejlede om, hvilke energiforbedringer, der bedst kan svare sig i forhold til besparelser og tilskud.   

Gavl på hus

Hvornår er termografering af mit hus nødvendigt?

Måske tænker du, at det kun er gamle huse, som har gavn af en termografering, og det giver da også god mening. Ældre huse er bygget med andre materialer og under andre regler end de energimæssige krav, der stilles til nye huse i dag. Derfor er det en god ide at starte en eventuel energirenovering med at få lavet en termografi.

Men vi udfører også termografering af nye huse, hvor ejeren oplever, at byggeriet ikke lever op til forventningerne. Med en termografirapport i hånden har du god mulighed for at påpege fejl og mangler over for entreprenøren.

energimærkning af boliger

Produkt

Få energimærket din bolig

Du skal bruge et energimærke, når din bolig skal sælges eller når du vil søge tilskud til energirenoveringer.