Vindstrøm kan være med i din elaftale

Strøm fra vindmøller er en naturlig del af de grønne elaftale hos EWII. Fra os til dig, som sender miljøet en kærlig tanke.
Vindstrøm fra vindmølle. Skift til vindenergi og køb strøm fra vindmøller.

Fra vindmøllen på marken til grøn strøm i dit hjem

For at forstå strømmens rejse fra vindmøllen til dit hjem, kræver det en længere forklaring. Vi har forsøgt os med en kort en af slagsen, men det kræver, at du i et minuts tid holder tungen lige i munden.

Den grønne vindstrøms rejse starter ved, at en vindmølle producerer strøm ved at omdanne kinetisk energi fra vinden til elektrisk energi.

Derefter transporteres strømmen fra møllen ind i det danske elnet. Her bliver den grønne strøm fra vindmøller blandet og udbudt sammen med alle andre produktionsformer for el. Det er ikke muligt at adskille de forskellige energikilder fra hinanden i elnettet. Du kan sammenligne det med et badekar, hvor du blander lidt koldt vand i for ikke at blive skoldet, eller at du blander varmt vand i, for at det ikke bliver for koldt.

På elbørsen bliver al strømmen udbudt til markedspris - uanset hvordan strømmen er produceret. Den udbudte strøm køber de forskellige leverandører af el og sælger den videre til kunderne.

Grøn Fremtid er til dig, der foruden den timeafregnede grønne strøm, også ønsker at gøre noget mere for klimaet. Med dit elforbrug følger en løbende donation til klimaforbedrende projekter.

GoO-certifikater: Din vej til grøn strøm og mere miljøvenlig energi

Vindstrømsproducenterne udsteder efterfølgende oprindelsesgarantier – også kaldet GoO-certifikater, der står for Guarantees of Origin. De sælges sammen med strømmen.

Formålet med GoO-certifikatet er at dokumentere, at du har købt grøn strøm, som blandt andet er produceret af vindmøller. Certifikaterne er introduceret for at fremme den grønne bølge af vindstrøm og andre former for vedvarende energi.

På den måde er du ved dit tilvalg af grøn strøm fra blandt andet vindmøller med til at øge andelen af vindstrøm og el fra andre vedvarende energikilder i hele elnettet. 

Når du vælger en elaftale med grøn el hos os, er du med til at skubbe vindenergien og den grønne omstilling godt på vej. Samtidig sender du et signal om, at fossil brændsel ikke skal være en del af vores samfund.

Så nemt skifter du til EWII

Nok er elaftaler ikke det mest spændende – det ved vi. Men det er faktisk hverken besværligt eller særlig tidskrævende at skifte leverandør af el. 1-2-3 trin - og så er EWII din fremtidige leverandør. Læn dig tilbage - vi sørger for at det praktiske - også opsigelsen hos din nuværende leverandør.

 1. Indtast din adresse

  Priserne på el varierer afhængigt af, hvor i landet du bor. Derfor er vi nødt til at kende din adresse og dit årlige elforbrug, for at vise dig den korrekte pris.
 2. Tast oplysninger

  Indtast dine kontaktoplysninger og en eventuel anden faktureringsadresse, hvis du er så heldig, at en anden betaler for din strøm.
 3. Bekræft dit køb

  Se din samlede pris og bekræft dit køb. Og læn dig så tilbage, for vi sørger for alt det praktiske herfra - også opsigelsen hos din nuværende leverandør.
Find din pris og bestil

Godt at vide

De største udfordringer ved at bruge vindstrøm som en primær energikilde er dets variable og uforudsigelige produktion. Vindstrøm er afhængig af vejrforholdene, så produktionen kan variere fra dag til dag og time til time. Derudover kan lokal modstand mod vindmøller og begrænset infrastruktur til at overføre energi fra vindmølleparken til forbrugerne også være udfordrende.

Vindstrøm kan integreres i et energisystem med andre kilder ved at have fleksible produktionsteknologier, der kan justere produktionen baseret på efterspørgslen. Vindturbiner kan også parres med energilagringsteknologier som batterier og pumpelagre, hvilket gør det muligt at gemme overskudsenergi til senere brug.

Vindstrøm anses for at være mere klimavenlig end mange andre energikilder af flere grunde:

Vedvarende og uudtømmelig kilde
Vind er en vedvarende og uudtømmelig kilde til energi. Så længe solen skinner og jorden drejer sig, vil vinden blive genereret.

Reduceret CO2-udledning
Produktionen af vindenergi genererer meget lavere niveauer af luftforurening og drivhusgasemissioner sammenlignet med fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. De bidrager til at mindske den menneskeskabte påvirkning af klimaet.

Mindre miljøpåvirkning
Sammenlignet med andre vedvarende energikilder, som solenergi og vandkraft, har vindenergi en relativt mindre miljøpåvirkning. Opførelse og vedligeholdelse af vindmølleparker kræver mindre plads sammenlignet med store vandkraftanlæg, og de skaber ikke lige så meget jordanvendelseskonflikter som nogle solenergiprojekter.

Hurtig implementering
Opførelse af vindmølleparker kan være relativt hurtig sammenlignet med opførelsen af andre typer kraftværker. Det gør det muligt at reagere mere fleksibelt på behovet for øget energikapacitet.

Lav vandforbrug
Vindmøller kræver ikke store mængder vand til drift, som nogle andre energikilder gør, såsom konventionelle kraftværker og visse former for bioenergi.

Faldende omkostninger
Teknologiske fremskridt og skalafordele har medført en betydelig reduktion i omkostningerne ved vindenergiproduktion, hvilket gør det mere konkurrencedygtigt med andre energikilder.

Selvom vindenergi har disse fordele, er det vigtigt at bemærke, at det stadig er nødvendigt at håndtere nogle udfordringer, såsom landskabsforstyrrelser og potentielle påvirkninger på fugle og flagermus, for at sikre en bæredygtig implementering af vindenergi.

Den grønne strøm du kan vælge hos EWII leveres fra vedvarende energikilder. Det betyder dog ikke, at du får 100 % grøn strøm i din stikkontakt. Men du er med til at øge andelen af vedvarende energi i det danske elnet.

Sådan foregår det:

 1. Den vedvarende energi kommer fra ikke fossile energikilder, der producerer strøm. Det kan f.eks. være fra vindmøller, solceller eller vandkraft.
 2. Strømmen transporteres herefter ind i det danske elnet.
 3. Den grønne strøm bliver blandet og udbudt sammen med alle andre produktionsformer for el, så det ikke er muligt at skille ad længere.
 4. På elbørsen bliver strømmen så udbudt til salg - altså uanset hvordan strømmen er produceret.
 5. Strømmen køber de forskellige leverandører af el, herunder også EWII, og sælger den videre til dig.
 6. Mængden af sort strøm, der uundgåeligt leveres i din stikkontakt, kompenserer vi for ved køb af oprindelsesgarantier udstedt af Energinet.

Selvom den strøm du bruger lige nu er et blandingsprodukt, så kompenserer vi dit sorte forbrug. Og derfor kan vi kalde vores strøm for grøn. 

Ved tilkøbet af grønne oprindelsesgarantier bidrager vi til, at produktionen af grøn strøm forøges. Jo flere, der køber el fra de vedvarende energikilder, jo mere af det samlede el i elnettet vil være grønt.

Læs mere om vores grønne strøm

Priser og produkter på elmarkedet kan være uigennemskuelige. Vores er nemme at forstå.

Som kunde hos EWII får du, hvad du ser. En fair og gennemskuelig elpris, hvor alle omkostninger er inkluderet i den pris, du ser. Vi gemmer ikke noget væk i ”det med småt”. 

Foruden en stabil og ansvarlig leverandør af el med mere end 150 år på bagen, får du blandt andet:

 1. Frihed til at vælge...
  Lige præcis den elaftale der passer til dig og dit behov. Måske er du til en fast elpris, måske du hellere vil have en variabel elpris eller er du faktisk til en kombinitation af disse to? Og måske vil du gerne betale lidt ekstra for, at din strøm kommer fra vedvarende energikilder. Valget er dit.

 2. Personlig og tilgængelig kundeservice
  Vi giver dig anbefalinger til at vælge det produkt, der bedst matcher dit forbrug, og har udvidet vores åbningstider.

 3. Altid fair elpriser 
  Se en oversigt over vores elpriser her. Vores elaftaler kan også findes på elpris.dk. Og du kan få el hos EWII uanset, hvor i landet du bor. 

 4. Hjælp til at skifte leverandør af el
  Du skal ikke selv gøre noget – vi klarer skiftet for dig. Du skal dog være opmærksom på, at nogle leverandører i kontrakterne kræver, at opsigelsen sker skriftligt direkte fra dig som kunde. Derfor anbefaler vi, at du sender en skriftlig opsigelse til din tidligere leverandør.

 5. Ingen binding eller skjulte gebyrer 
  Hos EWII er du ikke bundet af en elaftale i eksempelvis 6 måneder. Du kan opsige, når du vil. Når du vælger os som din elleverandør, slipper du for skjulte gebyrer. Se vores gebyroversigt.

 6. Kun forbrugsafregnet el - hver måned
  Ingen aconto opkrævning hos os på el, du ikke har brugt endnu. Og ingen regning på flere måneders forudbetalt elforbrug. Det bliver et klart nej til aconto hos os.

  Har du solceller med nettoafregning i gruppe 6, kan du læse mere om muligheden for månedsafregning her: Opgørelse af solceller

 7. 24/7/365 online service på selvbetjeningen
  Hold øje med dit forbrug døgnet rundt.

 8. God rådgiving
  Vi giver dig gode råd til at optimere dit energiforbrug blandt andet i nyhedsbreve.

 9. Erfaring der tæller
  EWII er en stabil leverandør, som har mere end 150 års erfaring med energiforsyning.

 10. Branchens bedste samlede service
  Konsulentvirksomheden Wilke målte EWII til at have forsyningsbranchens bedste samlede kundeservice i 2022. Og i 2023 modtog vores kundeservice prisen for "Årets højdespringer".

Det er nemt og hurtigt at skifte til os, som din nye leverandør af el. Du skal blot foretage en bestilling på vores hjemmeside. Så klarer vi resten. Vi sikrer, at der ikke bliver en overgangsfase mellem dit gamle og nye selskab. 

Her kan du se hvilke elaftaler, du kan vælge fra EWII.

 

​El med variabel pris: Prisen varierer og følger markedsprisen på el

Med en variabel elaftale betaler du en variabel pris, der følger elprisens udvikling time for time. Du vil derfor i nogle perioder betale en højere elpris end den faste elpris, mens andre vil være billigere. Over de seneste år har vores variable produkter været den billigste løsning.

Hos EWII er vores variable elaftaler Grøn timepris og Timepris

En variabel elaftale er et godt valg til dig, som tænker over, hvornår du bruger din strøm eller kan flytte dit elforbrug til de billigste timer på døgnet f.eks. ved at sætte vaskemaskinen til at vaske om natten.  

Fastpris: Du kender din pris på el

Med fastpris på el låser du din pris og betaler en fast kWh-pris i hele perioden. Med en fast pris ved du præcist, hvad du kommer til at betale i perioden. I et marked med stigende priser vil der være en besparelse over tid, mens der i et faldende elmarked i gennemsnit betales en lidt højere pris.

Grøn Prisloft: Få et prisloft på dit el

Med en aftale om grøn el med et prisloft får du grøn strøm, der varierer i pris time for time, men samtidig med et prisloft, der tager over, hvis elprisen time for time pludselig skulle stige meget. 

 • Når elprisen falder, så følger din elpris med ned, så du får fordel af de lavere elpriser.
 • Når elprisen time for time stiger, følger din pris kun med op til en grænse. Her ligger din elpris sig fast, indtil elpriserne igen falder.

Er du i tvivl om, hvilken elaftale du skal vælge, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig på 70 55 55 55 - eller tag vores eltest.

Se elaftaler og priser

En smilende Lasse Madsen på vej i vandkraftværk i badekåbe

Underholdende strøm

Vi vil sikre, at vores kunder kan vælger el, der er 100 % certificeret grøn strøm fra vedvarende energikilder.

Sammen gør vi en større forskel i den grønne omstilling i energibranchen, der bestemt er vigtig i forhold til klimamålene i 2030. Men måske er det også en smule kedeligt.

Hvem siger, at det behøver at være det?

Det vil vi da gerne prøve at ændre på med en ... lad os kalde den en lidt anden vinkel på den grønne strøm. 

Grøn strøm på den ikke kedelige måde

Fra vind til toast: Sådan omdannes vinden til grøn energi i dit hjem

Processen begynder med vindfang, hvor vindmøllens rotorblade fanges af vinden, hvilket starter deres rotation. Disse rotorblade, monteret på en vandret aksel, overfører den roterende energi til en generator, hvor elektricitet genereres ved hjælp af magnetiske kobberledninger.

Den resulterende elektricitet, normalt i form af vekselstrøm, gennemgår en konverteringsproces ved hjælp af en omformer for at tilpasse sig det almindelige jævnstrømsnet. Fra generatoren sendes elektriciteten gennem kabler til et strømnetværk, hvorfra den distribueres til husholdninger og virksomheder.

For at minimere energitab øges spændingen ved en transformer, før strømmen sendes gennem ledningsnettet. Når elektriciteten når dit hjem, bruges en anden transformer til at reducere spændingen, så du kan nyde den grønne strøm fra vindmøller i din stikkontakt - måske til at lave en lækker varm toast.

Vindmøller spiller en central rolle i at levere miljøvenlig og vedvarende energi ved at undgå luftforurening og reducere drivhusgasemissioner. Dette bidrager positivt til globale bestræbelser på at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og bremse klimaændringer.

Du bidrager til CO2 udledning via dit elforbrug i dit hjem.

Dit grønne aftryk

Vidste du, at dit elforbrug udleder CO2?

Vi bidrager alle til CO2 udledning – det sker blot ved, at vi trækker vejret. Men hvad er CO2 egentlig, og hvor meget af det udleder vi gennem vores daglige elforbrug?

Vandkraft

Dit grønne aftryk

Sol, vind og vand

Hvad er vedvarende energi egentlig for noget - og hvordan kan du tænke det ind i dit hjem?