Se aktuelle elpriser fra EWII

Stikkontakt på turkis baggrund. Elpriser fra EWII. El oversigt med el priser.
Din elpris afhænger især af, om du vælger en elaftale med fast eller variabel pris på el

Her på siden kan du få et overblik over, hvad el koster hos EWII, hvordan din pris på el bliver fastsat, og hvad der påvirker udviklingen på prisen for el.

Svar på tre spørgsmål og vi kvitterer med priseksempler på vores elprodukter.

* Grøn Indkøbspris: Grøn Indkøbspris er begrænset til kunder med et forbrug op til 15.000 kWh/år. Overstiger dit forbrug 15.000 kWh/år,  kan EWII Energi vælge at flytte dig over på produktet Grøn Standard. Prisen er beregnet ud fra en gennemsnitsprofil for forgående måned. Abonnementet for Grøn Indkøbspris udgør 348,00 kr. pr. år.   

I øvrigt gælder:

  • Tillæg for certificeret grøn strøm udgør 0,65 øre/kWh ekskl. moms (0,8125 øre/kWh inkl. moms). Tillægget er indeholdt i den oplyste pris for produkterne Grøn Standard, Grøn El til Indkøbspris og Grøn Fastpris.

  • Det årlige abonnement udgør pt. 180,00 kr. pr. installation inkl. moms for Grøn Fastpris og Grøn Standard. For Grøn Indkøbspris og Grøn Fremtid udgør abonnement 348,00 kr. pr. år.

  • Ovenstående EWII elpriser er gældende for elforbrug op til 100.000 kWh/år, Grøn Introstrøm og Grøn Indkøbspris undtaget.

  • Balancegebyret til Energinet.dk fremgår som en særskilt linje på din regning. I 2020 udgør balancegebyret 0,23 øre/kWh inkl. moms, hvilket svarer til 9,35 kr. årligt ved et elforbrug på 4.000 kWh. Balancegebyret dækker Energinet.dk's omkostninger til at opretholde den til enhver tid nødvendige balance mellem elproduktion og forbrug.
  • Ved køb af el hos EWII har du altid 14 dages fortrydelsesret.

  • Elhandel er omfattet af Forbrugerbeskyttelsesloven med maksimal bindingsperiode på 6 måneder. Hos EWII har du ingen binding på din elaftale.

  • Den endelige leveringsperiode fremgår af kontrakten, som du vil modtage pr. brev eller e-mail. 

Se vores gebyrer

Graf over prisudvikling på el til indkøbspris på elbørsen Nord Pool

Hvorfor er elprisen så høj lige nu?

Ligesom på aktiemarkederne går det op og ned priserne på el på elbørsen. De historisk høje priser skyldes den gamle sang om udbud og efterspørgsel, men med et nyt omkvæd om vejret, årstiden, EU politik, infrastruktur og vedvarende energi i vores nabolande. Alt sammen noget der øger prisen på el.

De største årsager til prisstigningerne på el finder vi i den tørre sommer i Norden, og de vindfattige måneder i Europa. Det påvirker prisen på vedvarende energi fra vand- og vindkraft. Også den sorte del af dit el stiger i pris, og det primært grundet råvaremangel og EU’s CO2-kvoter.

For ja – selvom du køber grøn strøm, så vil noget af din el blive leveret som sort strøm. Det gælder for alle elhandlere. Hævdes andet passer det ikke. Forskellen ligger i om udbyderen ved årets udgang kompenserer den sorte del via køb af oprindelsesgarantier på 100 % certificeret vedvarende energi, og dermed kan kalde sig leveringsdygtig af den grønne strøm.

Det kan vi.

Værd at vide om din elpris

Prisen fastsættes på elbørs

Har du undret dig over, hvem der bestemmer, hvad din strøm koster? Faktisk afhænger prisen på el af udbud og efterspørgsel, og elprisen bliver fastsat på elbørsen Nord Pool Spot. Når priserne afhænger af udbuddet og efterspørgslen betyder det, at elprisen typisk er lav, når der ikke er mange, der bruger strøm.

Ofte er det om natten, hvor de fleste af os jo sover. Modsat om dagen - særligt mellem kl.17-20, hvor vi er kommet hjem fra arbejde. Her vasker vi tøj, laver mad, streamer serier eller bruger computeren til enten lektier eller måske en jagt på zombier. 

Det du betaler for den rene el er faktisk kun ca. 1/5 af den samlede pris på strøm. Derfor kan det være lidt vanskeligt at finde din præcise elpris, men følg med her, så fortæller vi hvordan prisen på dit el er sammensat.

Hjælp til den rette elpris

For at finde den rette elaftale for dig, skal du først kende dit forbrug. Vi ønsker, at du får en pris på el, der passer til dig og dit forbrug af strøm, så du ikke betaler for meget for din el. Derfor bør du overveje:

Ønsker du at sammenligne prisen på dit el i forhold til en elpris hos EWII, har vi gjort det let for dig at finde rundt i den labyrint, som elmarkedet er.

Hvilken elaftale skal jeg vælge?

Fast pris. Variabel pris. Grøn strøm. Vindstrøm. Valgene er efterhånden mange, når du skal vælge dit el.
 
Få hjælp til at vælge den rigtige elaftale med udgangspunkt i dit energiforbrug.
 
Storebæltsbroen set fra vandet

Hvorfor er der forskel på elprisen i Vest- og Østdanmark?

Elselskabernes fælles markedsplads for el opdeler Danmark i to. Vestdanmark - vest for Storebælt og Østdanmark - øst for Storebælt.

Vestdanmark har stærke strømforbindelser til Norge, og elprisen bliver derfor særligt påvirket af vind- og vandforhold i Norge.
Østdanmark er knyttet til Sverige, og derfor har svenske vind- og vandforhold særligt indflydelsen på den østlige elpris.

Som udgangspunkt er elpriserne for de to landsdele ret ens, men kan variere nogle øre pr. kWh.

Hvad har betydning for din pris på el?

Elpriser har historisk set haft store udsving over årene. Nogle gange går de op, og nogle gange falder de. Men hvorfor? 

Det skyldes, at prisen på el er afhængig af andre ting, der kan være meget svære at forudse. De tre vigtigste områder er:

Vindmøller i vinterlandskab

Brændsels- og CO2-priser er noget af det, der har størst betydning for pris på el. Falder priserne, så falder omkostningerne til kul- og gasfyrede elværker også, og det medfører en billig pris på el. Stiger de, går det den modsatte vej med prisen på el. 

Vejr- og vindforhold 
har i takt med den grønne omstilling bestemt også betydning for den variable pris på strøm. Er det et tørt år eller er de nordiske vandmagasiner opfyldte af nedbør, så vandkraften kan udnyttes til fulde? Har det blæst meget, eller har solen skinnet meget? For så er produktionen af vindstrøm og el fra solceller i top og dermed også billig.

El-netværket til nabolandene har også indflydelse på elpriserne i Danmark. Udbygningen af elnettet i Danmark til Sverige, Norge og Tyskland spiller i dag en rolle på prisen, og vil i fremtiden grundet klimaforandringerne få en mere væsentlig betydning for prisen på dit el. Feks. spås de våde år at blive mere våde. Det giver en overskudsproduktion af el i Norden. Modsat spås storme at bliver hyppigere og kraftigere. Og i storm er det nødvendigt at slukke for vindmøllerne, så de ikke løber løbsk.

Så lidt ligesom aktiekurser kan det være svært at spå om prisudviklingen på grøn el til indkøbspris. Men en ting er sikkert. Det er altid en god idé at spare på strømmen, hvis du vil have lavere pris på din el.