Se elpriser i 2023 fra EWII

Stikkontakt på turkis baggrund. Elpriser 2022 - elpris inkl afgift - få overblik over el priser hos EWII.
Din elpris afhænger især af, om du vælger en elaftale med fast eller variabel pris på el
  • Ingen forudbetaling

  • Ingen binding

  • Oprettelse til 0 kr.

Her på siden kan du blandt andet læse om, hvorfor elpriserne pludselig er blevet så høje, hvorfor der er forskel på prisen i Øst og Vestdanmark og hvad der påvirker elprisen.

Du kan også få hjælp til at vælge den rette elaftale for dig.

Ønsker du en oversigt over elpriserne, kan du klikke her

Oversigt over priser

Ung mand støvsuger på et tidspunkt, hvor el prisen er lav.

Værd at vide om elpriser 2023

Prisen på el fastsættes på en elbørs.

Har du undret dig over, hvem der bestemmer, hvad din strøm koster? Som mange andre priser afhænger også prisen på el af udbud og efterspørgsel. Den fastsættes på elbørsen Nord Pool Spot. Når priserne afhænger af udbuddet og efterspørgslen betyder det, at elprisen typisk er lav, når der ikke er mange, der bruger strøm.

Ikke mange bruger strøm om natten, så her er efterspørgslen på el typisk lav. Når vi kommer hjem fra arbejde, laver vi mad. Det øger efterspørgslen på el sidst på eftermiddagen og først på aftenen. Der vaskes tøj, streames serier eller computeren bruges til enten lektier eller måske en jagt på zombier. Men at prisen så er høj i den periode, er ikke nødvendigvis tilfældet. Derfor er det en god ide at følge med i elprisen time for time, hvis du ikke har en fast pris på dit el.

Det du betaler for den rene el er faktisk en mindre del den samlede pris på strøm. Derfor kan det være lidt vanskeligt at finde din præcise elpris, men følg med her, så fortæller vi hvordan prisen på dit el er sammensat.

Storebæltsbroen har indflydelse på el priser, da priser på el er forskellige øst og vest for Storebælt.

Hvorfor er der forskel på elprisen i øst og vest?

Elselskabernes fælles markedsplads for el opdeler Danmark i to. Vestdanmark - vest for Storebælt og Østdanmark - øst for Storebælt.

Vestdanmark har stærke strømforbindelser til både Norge og Tyskland, og elprisen bliver derfor særligt påvirket af vind- og vandforhold i Norge, samt solcelleproduktionen og prisen på import af el i Tyskland.

Østdanmark er knyttet til Sverige, og derfor har svenske vind- og vandforhold særligt indflydelsen på den østlige elpris.

Som udgangspunkt ender elpriserne for de to landsdele med at bliver ret ens, men kan variere nogle øre pr. kWh. Men kigger du på elprisen time for time i de to landsdele, kan der være store forskelle. Bruger du strømmen på de billigste tidspunkter, kan der være en del at spare.

Graf over prisudvikling på el. El priser svinger op og ned afhængig af om du har en fast eller variable pris

Hvordan kan en elpris pludselig stige så meget?

Ligesom på aktiemarkederne går det op og ned med priserne på el på elbørsen. De historisk høje priser skyldes den gamle sang om udbud og efterspørgsel, men med et nyt omkvæd om krig, vejret, årstiden, EU politik, infrastruktur og vedvarende energi i vores nabolande. Alt sammen noget der øger prisen på el.

Læs mere om hvad din elpris afhænger af

De største årsager til prisstigningerne på el finder vi i konflikten i Ukraine. Det påvirker gaspriserne, der igen påvirker prisen på strøm. En tør periode i Norden, og de vindfattige måneder i Europa spiller også ind, da det påvirker prisen på vedvarende energi fra vand- og vindkraft. 

Også den sorte del af dit el stiger i pris, og det primært grundet råvaremangel og EU’s CO2-kvoter. For ja – selvom du køber grøn strøm, så vil noget af din el blive leveret som sort strøm. Det gælder for alle elhandlere. Hævdes andet passer det ikke. Forskellen ligger i om udbyderen ved årets udgang kompenserer den sorte del via køb af oprindelsesgarantier på 100 % certificeret vedvarende energi, og dermed kan kalde sig leveringsdygtig af den grønne strøm. Det kan vi.

Hvad har betydning for din pris på el?

Elpriser har historisk set haft store udsving over årene. Nogle gange går de op, og nogle gange falder de. Men hvorfor? 

Det skyldes, at prisen på el er afhængig af andre ting, der kan være meget svære at forudse. De tre vigtigste områder er:

Brændsels- og CO2-priser er noget af det, der har størst betydning for pris på el. Falder priserne, så falder omkostningerne til kul- og gasfyrede elværker også, og det medfører en billig pris på el. Stiger de, går det den modsatte vej med prisen på el. 

Vejr- og vindforhold 
har i takt med den grønne omstilling bestemt også betydning for den variable pris på strøm. Er det et tørt år eller er de nordiske vandmagasiner opfyldte af nedbør, så vandkraften kan udnyttes til fulde? Har det blæst meget, eller har solen skinnet meget? For så er produktionen af vindstrøm og el fra solceller i top og dermed også billig.

El-netværket til nabolandene har også indflydelse på elpriserne i Danmark. Udbygningen af elnettet i Danmark til Sverige, Norge og Tyskland spiller i dag en rolle på prisen, og vil i fremtiden grundet klimaforandringerne få en mere væsentlig betydning for prisen på dit el. Feks. spås de våde år at blive mere våde. Det giver en overskudsproduktion af el i Norden. Modsat spås storme at bliver hyppigere og kraftigere. Og i storm er det nødvendigt at slukke for vindmøllerne, så de ikke løber løbsk.

Så lidt ligesom aktiekurser kan det være svært at spå om prisudviklingen på el. Men en ting er sikkert. Det er altid en god idé at spare på strømmen, hvis du vil have lavere pris på din el.

Læs mere om hvad din elpris afhænger af

Ung kvinde brygger kaffe, og nyder sin kaffe på et tidspunkt, hvor el priser er lav.

Hjælp til den rette elpris

For at finde den rette elaftale for dig, skal du først kende dit forbrug. Vi ønsker, at du får en pris på el, der passer til dig og dit forbrug af strøm, så du ikke betaler for meget for din el. Derfor bør du overveje:

Ønsker du at sammenligne prisen på dit el i forhold til en elpris hos EWII, har vi gjort det let for dig at finde rundt i den labyrint, som elmarkedet er.

Hvilken elaftale skal jeg så vælge?

Få hjælp til at vælge den rigtige elaftale med udgangspunkt i dit energiforbrug, og tag en test for at finde ud af, hvilken eltype - og dermed hvilken elaftale - der passer dig bedst.
 

Betyder det noget, hvem der leverer din el?

Når du har valgt om den strøm, du skal bruge, skal være grøn eller ej, betyder det så noget, hvem elleverandøren er? Det korte svar er ja. For der er stor forskel på, hvilken service og rådgivning du kan forvente. Om du blot er én i mængden, eller du føler dig hørt og hjulpet godt på vej.

EWII giver dig:

  • Lave og grønne elpriser, der er til at forstå
  • En personlig og tilgængelig kundeservice
  • Indsigt i dit elforbrug via selvbetjeningsløsning
  • God rådgivning til besparelser og forbedringer

Spørgsmål om elpriser

En stor del af din samlede elpris går til afgifter til staten, moms og transportudgifter, som er ens, uanset hvilken elaftale og elleverandør du vælger.

Det er kun den del, der betales til din elleverandør, som du selv kan påvirke.

Elpris og abonnement - til dit elselskab

Betaling for el til din elleverandør er fordelt på dit elabonnement, som er en fast månedlig ydelse, og på din kWh-pris. Vi har en lav abonnementspris og nogle af markedets laveste elpriser på grøn strøm – uden binding og uden ekstra gebyrer.

Læs mere om elprisens sammensætning

Overvejer du at skifte elleverandør, er det vigtigt, at du ikke kun sammenligner kWh-prisen, men også din abonnementspris og de forskellige gebyrer, som du betaler i dag.

Det er altid svært at give en præcis pris på 1 kWh, fordi det afhænger af dagsprisen på strøm og hvor meget du betaler til dit elnetselskab i skatter, afgifter og transport.

Det afhænger i høj grad også af hvilken elaftale du har valgt, og størrelsen af på dit abonnement.

Mange tror, at prisen på el er den samme uanset hvilken leverandør du vælger. Det er ikke rigtigt. Der er forskel på el - både i pris og i indhold. F.eks. kan du vælge at få din strøm som grøn strøm fra de vedvarende energikilder. Med den beslutning følger et tillæg. 

Se vores priser på en kwh

Mand kigger på sin elregning i sit køkken, og undre sig over hvorfor den er blevet så høj.

Dit forbrug

Slut med acontoopgørelser

Det er bøvlet. Du lægger ud. Du forudbetaler for flere måneder i forvejen. Listen med ulemper ved en acontobetaling for dig som kunde er så lang, at vi har valgt at fakturere dig fremadrettet for dit faktiske forbrug. Og det på månedsbasis. Det synes vi kun er fair. Hvad synes du?