Samfundsansvar og bæredygtighed

Gåtur med familien
Stort set alle virksomheder ønsker at gøre en forskel for miljøet. Nogle også for samfundet. Så hvordan er det lige, at EWII skiller sig ud fra mængden?

“Be the chance you wish to see”. “There is no planet B”

Vi har hørt dem før. De populære og måske lidt poppede statements i strategier for den grønne omstilling og i debatter om bæredygtighed. Måske er vi lidt trætte af dem. Måske lugter det lidt af varm luft eller lånte fjer. Ikke desto mindre er de vigtige – og rigtige - når samtalen omhandler miljø og klima.

Hvordan gør EWII en forskel i den grønne omstilling?

Et energiselskab er en helt naturlig del af den grønne omstilling. Skal vi i mål med CO2-reduktionerne, skal samfundet elektrificeres. Benzin- og dieselbilerne skal med tiden helt væk fra vejene, og i stor stil erstattes af elbiler. Varmen i stuerne skal komme fra varmepumper eller fjernvarme, og ikke fra den sorte olie eller den dyre gas.

Skal vi i mål med CO2-reduktionerne, skal samfundet elektrificeres

Med rødder i Trekantområdet har EWII et særligt ansvar over for det samfund, vi er en del af. Derfor arbejder vi med at fremme bæredygtighed og skabe positive påvirkninger i samfundet.

Vi vil spille en vigtig rolle i udviklingen af et bæredygtigt samfund. Med fremsyn, viden og kapacitet vil vi sætte høje standarder og stille vores energiløsninger, viden og indsigt til rådighed til dem, der har brug for den.

Salat skylles i vand

Vi vil heller ikke hjem. Vi vil også videre

At stå bagerst i køen har aldrig rigtig passet til os. Vi vil stå forrest. Og gå forrest - som det fremsynede eksempel.

Vores viden, produkter, investeringer, partnerskaber og løsninger skal gøre det muligt for andre at bidrage positivt til mere bæredygtighed, og mindske påvirkningen på vores klima og miljø. Så du som virksomhed eller privatperson kan mindske din miljøbelastning.

Naturligvis arbejder vi også selv på at mindske vores eget klimaaftryk. Det har vi gjort i et stykke tid. Vores jyske aner gør det svært for os at prale, men siden 1990, og frem til i dag, har vi neutraliseret hele 95 % af vores klimagasser.

Det er vi stolte af – selvom de sidste 5 % er en torn i øjet, som vi arbejder på at få væk. 

Dyk ned i vores grønne mangler

 

EWII og biodiversitet

Også vores arealer er vigtige. Derfor arbejder vi på at fremme biodiversitet på egne arealer. Som leverandør af drikkevand baseret på grundvand ønsker vi at gå forrest i den grønne omstilling. Vi passer på vores arealer med respekt for natur og dyreliv.

Læs om vores biodiversitetsindsats

Siden 1990 og frem til i dag har vi neutraliseret 95 % af vores klimagasser

2 rustne gasflasker skal være fortid i det klimagasfrie samfund.

Det 100 % klimagasfrie energisystem

Vi vil bidrage til udviklingen af et 100 % klimagasfrit energisystem. 

Et markant spadestik i det kald var, da vi i 2019 overdrog vores portefølje af naturgaskunder. Vi ønskede i stedet, at varmen fra EWII skulle være grøn og komme fra enten varmepumper eller fra miljøvenlig fjernvarme.

Grøn varme er en lige så naturlig del af den grønne omstilling, som den elektriske fremtid er det.

Ved tilvalget af de grønnere varmekilder gjorde vi vores varmekunder mere uafhængige af gas. Et vigtigt skridt på vejen mod det helt fossiltfrie energisystem, der er én af vores i alt tre store missioner.

Se vores tre største missioner

Solceller på en mark

Kun grøn strøm på hylden

I det hele taget blev 2019 et grønt år for EWII. Foruden varmepumper, i stedet for naturgas, besluttede vi også helt at fjerne alt sort strøm fra vores sortiment for el. Alt el fra EWII blev til grøn strøm fra de vedvarende energikilder.

Og sådan er det stadig. Ønsker du ikke grøn strøm, må du - slet og ret - gå et andet sted hen og købe el. Det er sjældent vi stiller os på bagbenene, men den sorte strøm fra gas og olie er ikke en miljøholdbar løsning.

Vi opnår den største klimavirkning i fællesskab med vores kunder. Langt de fleste danskere er interesserede i at nedbringe deres CO2-aftryk, og når alle elkunder hos EWII står sammen, forbliver vores priser på grøn strøm konkurrencedygtig i forhold til den sorte el.

Læs mere om vores grønne strøm

Åbning i en skov

EWII og FNs verdenmål

EWII støtter op om FNs klimamål og vil drive bæredygtig forretning. 

Det rene drikkevand. Beskyttelsen af grundvandet. Et bæredygtigt energisystem. Den vigtige infrastruktur og reducering af eget klimaaftryk. Det er alle områder, som EWII har et specielt højt fokus på.

Og som vi med viden og kapacitet kan sætte nye og høje standarder for.

Læs om arbejdet med verdensmål

Fokus på bæredygtige investeringer

Den grønne omstilling kan ikke lade sig gøre uden store investeringer.

Vi køber alene børsnoterede aktier gennem de såkaldte ESG-screenede fonde, ligesom vi er kommet med tilsagn til en ny, dansk investeringsfond med fokus på grøn energiinfrastruktur. 

Afkast og investeringer skal ud at arbejde til gavn for kunder og forbrugere i Trerkantområdet.

Sådan investerer vi

EWII støtter børn og unge i lokale sportsklubber, teaterforeninger og andre foreninger i Trekantområdet med blandt andet holdtøj.

Samfundsansvar er fællesskab

Samfundsansvar og bæredygtighed handler også om fællesskab. Et fællesskab vi kan give videre til de mange sportsklubber, teaterforeninger og andre foreninger i vores forsyningsområde, vi støtter, når vi blandt andet klæder dem på til en ny sæson, hvor sammenholdet skal dyrkes.

Vi støtter op om lokale initiativer og tiltag, der styrker fællesskabet, skaber lokal værdi og er til glæde og gavn for mange.

Vi støtter: 

  • Klubber og foreninger med nyt holdtøj til deres børn og unge.
  • Grønne initiativer som støtter op om den grønne omstilling.
  • Aktiviteter og begivenheder der styrker fællesskabet inden for kultur, kunst, motion og fritid.
  • I vores forsyningsområde som er Bornholm, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Læs om vores sponsorater

En energimærkerapport giver en forklaring på din boligs energimærke fra A til G. Brug en energimærkningsrapport til boligforbedringer.

Ti ting, der haster for den grønne omstilling

I Danmarks grønne omstilling er der for meget fokus på langsigtede initiativer, som først har effekt efter 2030. Og mange gode tiltag sander til i selvmodsigende lovgivning.

Der skal ske noget nu.

Derfor har en grøn erhvervsgruppe offentliggjort ti konkrete tiltag, der kan igangsættes med det samme.

Grøn handling nu