Samfundsansvar og bæredygtighed

Gåtur med familien
Vi bidrager til FNs verdensmål og har fokus på en grøn og bæredygtig fremtid.

Samfundsansvar der giver god mening

Med lokale rødder i Trekantområdet har EWII et særligt ansvar over for det samfund, vi er en del af.

Derfor arbejder vi med at fremme bæredygtig udvikling og skabe positive påvirkninger i samfundet.

Det er vores ambition at spille en vigtig rolle i udviklingen af et bæredygtigt samfund. Med fremsyn, viden og kapacitet vil vi gå forrest og sætte de højeste standarder og stille vores energiløsninger, viden og indsigt til rådighed, for dem som har brug for den.

Ansvar og samfundssind

Ansvarlighed og samfundssind handler for os om at vise respekt for vores omverden, og bevise at moderne selskaber kan drives på tillid, dialog og gode relationer.

Og samtidig bakke op om det samfund vi er en del af ved at gå forrest med tiltag, som styrker et lokalt erhvervsliv og corona-ramte virksomheder.

Samfundsansvar og fællesskab

Samfundsansvar handler også om fællesskab. Et fællesskab vi kan give videre til de mange sportsklubber, teaterforeninger og andre foreninger i Trekantområdet, vi støtter, når vi bla. klæder dem på til en ny sæson, hvor sammenholdet skal dyrkes.

Her tager vi ansvar

En energimærkerapport giver en forklaring på din boligs energimærke fra A til G. Brug en energimærkningsrapport til boligforbedringer.

Ti ting, der haster for den grønne omstilling

I Danmarks grønne omstilling er der for meget fokus på langsigtede initiativer, som først har effekt efter 2030. Og mange gode tiltag sander til i selvmodsigende lovgivning.

Der skal ske noget nu.

Derfor har en grøn erhvervsgruppe offentliggjort ti konkrete tiltag, der kan igangsættes med det samme.

Handling nu

Pige drikker vand fra vandhanen

FNs verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Vi arbejder målrettet på at sikre vores kunders adgang til rent drikkevand både nu og i fremtiden.

Derfor er grundvandsbeskyttelse, bæredygtig indvinding og reducering af vandtab et stort fokus for os. Vi arbejder med certificerede processer, høje kvalitetskrav og et højt kompetenceniveau indenfor drikkevand.

Dit drikkevand

Efterår i skoven

FNs verdensmål 7: Bæredygtig energi

Den grønne omstilling er et centralt tema for os, da energisystemet hovedsageligt skal være mere elbaseret og 100 % grønt.

Herunder kan du høre en af vores rådgivere fortælle, hvordan vi bruger vores viden om bæredygtige energiløsninger til at hjælpe vores kunder til grønnere profiler.

Samtidig tager vi også del i grøn forskning via Center Danmark og støtter Flexible Energy Denmark for at fremme fleksibilitet i energiforbruget.

Vi bidrager til FNs verdensmål og har fokus på en grøn og bæredygtig fremtid.

Video

Hør Martin fortælle om arbejdet med bæredygtig energi

Kenneth undersøger varme

FNs verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Infrastruktur er forudsætningen for fremtidens samfund, og derfor anser vi også fibernet som infrastruktur på niveau med el, vand og varme.

Vi udvikler og udbygger elnettet i takt med, at samfundet elektrificeres. Udvikler og udbygger varmeinfrastrukturen i takt med øget produktion af overskudsvarme og lavere temperaturer, ligesom vi udvikler og udbygger vandinfrastrukturen i takt med øget efterspørgsel og skærpede krav til drikkevand.

Frost på landskab

FNs verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

EWII har fokus på at reducere sit eget CO2-aftryk, og hvordan og hvornår vi kan blive CO2-neutrale.

Vi reducerer negative påvirkninger på miljø og klima fra vores aktiviteter. Måden vi gør det på er ved at effektivisere vores energianvendelse, reducere tab i vores forsyningsnet og øge bæredygtig og vedvarende energi i vores kerneaktiviteter.

Og det er skam ikke bare varm luft, når vi siger det. Helt konkret har vi nemlig implementeret en varmepumpeløsning på vores kontorbygning.