Hus om natten med lys i vinduerne - Hvornår er el billigst? Kan man få billigere strøm om natten? Se hvordan du får billigere el.

Billigere strøm om natten

Strøm er både billigst og grønnest om natten, hvor forbruget i Danmark generelt er lavt. Men den billige og klimavenlige strøm kommer ikke af sig selv.

Strømmen, som bliver brugt om natten, kommer primært fra vedvarende energikilder. Om natten bliver der brugt mindre strøm generelt, fordi de fleste af os sover, så i de sene timer følger produktionen af strøm fra vedvarende energikilder ret godt med forbruget.

Strømmen om natten er tilmed ofte billig, idet efterspørgslen efter strøm er mindre, mens udbuddet af strøm er mere konstant. Det giver typisk en lavere pris på strøm end på andre tider af døgnet.

Du får ofte billig og grøn strøm om natten

For at du vil kunne få glæde af, at strømmen ofte er billigere om natten, skal 3 forudsætninger være opfyldt:

 1. Du skal flytte dit strømforbrug til om natten
 2. Dit elnetselskab skal via din fjernaflæste elmåler kunne rapportere dit elforbrug time for time
 3. Din el-leverandør skal kunne afregne dit elforbrug time for time med et variabelt elprodukt 

Som privatkunde kan du hos mange af landets elnetselskaber og elleverandører få dit elforbrug afregnet på timebasis.

En anden måde at spare på pris og dit CO2 aftryk er at spare på dit energiforbrug. Under billedet har vi samlet et par tips til, hvordan du på en nem måde kan ændre dine energivaner.

Sådan er elprisen sammensat

Lejligheder med lys i natten

Hvordan kan jeg ændre mine energivaner?

”Kogespidsen” er tidsrummet mellem kl. 17-20, hvor flest danskere bruger strøm til madlavning, tøjvask, osv. Det er her danskernes elforbrug har sit spidspunkt – og elnettet sin maksimale belastning.

Hvad kan du gøre for at ændre dine vaner i ’kogespidsen’:

 1. Sæt opvaskemaskinen i gang, når du går i seng, eller programmér den til at starte om natten.
 2. Sortér dit vasketøj om aftenen og start tøjvasken om natten. 
 3. Sæt gerne stikket til elbilen i kontakten, når du kommer hjem fra arbejde, men vent med at lade bilen op til nattetimerne. 
 4. Skru ned for dit jordvarmeanlæg eller varmepumpe i tidsrummet mellem kl. 17-20

Det hjælper dog kun, hvis du har en elaftale, der honorerer dig for at lægge dit energiforbrug om. Nemlig en elaftale med flexafregning.

Tjek om du har den rigtige elaftale

Ungt par kigger på iPad ved vindue om aftenen

Hvad er flexafregning?

Alle danske private elkunder skal kunne afregnes fleksibelt time for time. Det kaldes flexafregning.

Som forbruger har du mulighed for at betale det, din strøm koster i den time, du bruger den.

Med flexafregning får du en økonomisk motivation til at bruge strømmen, når den er billigst eller grønnest.

2 måder at få mere fleksibilitet i dit elforbrug

 1. Dit elnetselskab kan have fleksible transportudgifter, sådan at transporten for strøm er dyrere i den periode, hvor elnettet oplever størst belastning.
 2. Din el-leverandør kan tilbyde dig et variabelt elprodukt, hvor prisen svinger i takt med efterspørgslen på el. Dermed er elprisen billigere udenfor 'kogespidsen'.

Er en elaftale med variende priser på timebasis noget for dig, er Grøn el til Indkøbspris noget for dig. Ønsker du tilmed at gøre noget ekstra for klimaet, skal du vælge Grøn Fremtid, der foruden flexafregning indeholder både energirådgivning og donation til klimaforbedrende projekter.

Ofte stillede spørgsmål

For en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn er et almindeligt elforbrug på cirka 4.500 kWh om året. 

Kun cirka 19 % af din samlede elregning, går til din elleverandør

De resterende 81 % består af afgifter til staten, moms og transportudgifter, som er ens, uanset hvilken elaftale og elleverandør du vælger.

Diagram elprisens sammensætning.JPG

Elpris og abonnement - til dit elselskab

De ca. 19 % der går til din elleverandør er fordelt på dit elabonnement, som er en fast månedlig ydelse, og på din kWh-pris. Vi har en lav abonnementspris og nogle af markedets laveste elpriser – uden binding og uden ekstra gebyrer.

Udgifter til netselskab og afgifter til staten

Resten af udgifterne på din elregning består af moms, transport, offentlige serviceforpligtigelser (PSO), energiafgifter til staten og abonnement hos netselskab. Disse udgifter er de samme, uanset hvilket elselskab du vælger.

 

Oversigt over udgifter til netselskab og afgifter:

 • Moms: Du er pålagt at betale 20 % moms af den samlede elregning.
 • Transport: Transportudgiften udgør 19 % af prisen på elregningen og dækker de omkostninger, der er forbundet med at få strømmen transporteret ud til dig. Transportudgiften går til dit elnetselskab. Udgiften består af et netabonnement og en nettarif, som varierer afhængigt af, hvilket netselskab, der ejer kablerne til din adresse. Elnetselskaberne bruger transportudgifterne til vedligeholdelse og reparation af elnettet.
 • Offentlige serviceforpligtigelser (PSO): De offentlige serviceforpligtelser udgør 1 % af udgiften på din elregning og omfatter de omkostninger, som det offentlige transmissionsselskab Energinet.dk afholder.
 • Energiafgifter til staten: De sidste 42 % af udgifter på elregningen består af lovpligtige afgifter til staten.

Læs mere om elprisens sammensætning

Prisen for el dækker over elprodukt og abonnement samt gebyrer til elleverandøren. Overvejer du at skifte elleverandør, er det vigtigt, at du ikke kun sammenligner kWh-prisen, men også din abonnementspris og de forskellige gebyrer, som du betaler i dag.

Nej, det er som udgangspunkt gratis at skifte leverandør. Der er ingen oprettelsesgebyrer, og vi klarer overflytningen for dig.

Vi oplever dog, at enkelte eludbydere kan finde på at opkræve dig et gebyr for ikke personligt at opsige dit abonnement. Vi anbefaler derfor, at du selv opsiger dit abonnement hos din nuværende elleverandør. Og gerne skriftligt, så du har dokumentationen for din opsigelse.

Kontakt os på 70 55 55 55 og hør nærmere.

Lys i stue - hvad koster 1 kWh?

Dit forbrug

Hvad koster en kWh el

Hvad er en kWh, og hvad betaler jeg egentlig for?

Dit forbrug

Sammenlign din elpris

Elpriser kan virke uigennemskuelige. Vi kan hjælpe dig