Hvordan er elprisen sammen­sat?

Hvad er det egentlig, du betaler for, når du betaler din elregning? Måske vil du blive overrasket over hvor lille en del af din regning, der tilfalder din leverandør af el.
Elstik. Hvordan er elprisen sammensat og hvad består elprisen af? Bliv klogere på elpris sammensætning.

Så lille en andel af elprisen kan du selv påvirke

Er du nysgerrig på, hvordan din elpris er sammensat?

Den rene betaling for el til din elleverandør udgør kun ca. en femtedel af din samlede elpris. Det er kun denne pris, du selv kan påvirke. Det gør du, når du vælger, hvem du vil have som leverandør af el.

Det er kun denne femtedel af din regning, som udbyderne af el kan konkurrere på.

Resten er afgifter til staten og moms, der til sammen udgør lidt over 60 %, og små 20 % er udgifter til transport af el, der betales til dit netselskab.

Det er for øvrigt også din leverandør af el, som fakturerer dig for udgiften til netselskabet. Så undgår du at få tilsendt to regninger på din el.

Diagram der viser elprisens sammensætning

Det koster transport af din strøm

Før du får strøm ud af din kontakt, skal det transporteres frem til din bolig. Du er sikkert kørt forbi både elmaster og transformerstationer uden at tænke over, at du faktisk betaler for, at en del af din elregning går til at vedligeholde begge dele. Det er blandet andet udgifter til vedligeholdelse og udbygning af elnettet.

Det er netselskabet, der via din leverandør af el opkræver betaling for transport. Betalingen dækker omkostninger til udbygning, forrentning og vedligeholdelse af elnettet. Du betaler desuden abonnement til dit lokale netselskab, som blandt andet dækker vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af forbrugsdata, der anvendes til at afregne dig.

Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet, som ejer det overliggende elnet i Danmark.

Det var alligevel ikke så lidt, som du - uanset hvilken eludbyder du vælger - skal punge ud for.

Og så er du ikke engang færdig med at betale endnu. 

Afgifter til staten

På vegne af Energinet og staten opkræver din elleverandør en række afgifter og gebyrer. Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som vi alle skal betale til.

Mest kendt er nok afgiften Public Service Obligations - forkortet PSO. Den vil dog gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset.

Og så er der endelig momsen, for ligesom så mange andre varer, skal du også betale moms af din strøm.

Godstog kører i solopgang

Det koster din el

Betaling for el er den del af elprisen, der bliver handlet på det frie elmarked, og som du kan lave en individuel aftale om med din elleverandør. Så det er reelt set kun her, at elleverandørerne kan adskille sig fra hinanden. 

Prisen for el dækker over dit elprodukt, samt abonnement og gebyrer til elleverandøren.

Så hvis du overvejer at skifte elleverandør, skal du ikke blot sammenligne kWh-prisen, men også din abonnementspris og de forskellige gebyrer med det, som du betaler i dag.

I takt med den grønne omstilling er der i højere grad forskel på strøm. Er det for eksempel grøn strøm, der kommer ud af din stikkontakt i dag?

Du skal være særlig opmærksom på, at enkelte leverandører af el tilbyder abonnementsordninger, hvor du betaler et fast månedligt beløb for betaling af el. Dette kan i de fleste tilfælde ikke betale sig, da dit rene elforbrug er mindre end det månedlige beløb.

Sådan sammenligner du din elpris

Er du i tvivl, om du skal skifte til et månedligt fast abonnement, kan du altid kontakte os. Det koster ikke noget, andet end din tid, at ringe og spørge.

Også hvis du skulle være så uheldig at være blevet kontaktet af en uærlig elsælger.

Så nemt skifter du

Det er hverken besværligt eller tidskrævende at skifte elleverandør. 1-2-3, og du har strøm fra en anden udbyder i dine stikkontakter.

 1. Indtast din adresse

  Priserne på el varierer afhængigt af, hvor i landet du bor. Derfor er vi nødt til at kende din adresse og dit årlige forbrug, for at vise dig den korrekte pris.
 2. Tast oplysninger

  Indtast dine kontaktoplysninger og en eventuel anden faktureringsadresse, hvis du er så heldig, at en anden betaler for din strøm.
 3. Bekræft dit køb

  Se din samlede pris og bekræft dit køb. Og læn dig så tilbage, for vi sørger for alt det praktiske herfra - også opsigelsen hos din nuværende leverandør.
Find din pris og bestil

Ofte stillede spørgsmål

I princippet er strømmen billigere om natten, da vi sover og derfor generelt har et lavere forbrug.

For at du vil kunne få glæde af, at elprisen er billigere om natten, skal 3 forudsætninger dog være opfyldt:

 1. Du skal flytte dit strømforbrug til om natten
 2. Dit elnetselskab skal kunne rapportere dit elforbrug time for time, via din fjernaflæste elmåler
 3. Din elleverandør skal kunne afregne dit elforbrug time for time med et variabelt elprodukt

Tjek om du har den rigtige elaftale

Elprisen svinger hele tiden. Derfor kan du ikke ud fra den nuværende elpris vurdere, hvilken elaftale der kommer til at koste dig mindst i det lange løb. Du bør i stedet vælge din elaftale ud fra, om du tror på prisstigninger på elmarkedet, og hvor vigtigt det er for dig at kende din månedlige pris.

​Grøn el til indkøbspris: Prisen varierer og følger markedsprisen på el

Med Grøn Indkøbspris betaler du en variabel pris, der følger markedsprisens udvikling time for time. Du vil derfor i nogle perioder betale en højere elpris end den faste elpris, mens andre vil være billigere. Over de seneste år har vores variable produkt været den billigste løsning.

Produktet er et godt valg til dig, som tænker over, hvornår du bruger din strøm eller kan flytte dit elforbrug til de billigste timer på døgnet f.eks. ved at sætte vaskemaskinen til at vaske om natten. 

Grøn Fastpris: Du ved altid, hvad du skal betale

Med Grøn Fastpris låser du din pris og betaler en fast kWh-pris i hele perioden. Med en fast pris ved du præcist, hvad du kommer til at betale i perioden. I et marked med stigende priser, vil der være en besparelse over tid, mens der i et faldende elmarked i gennemsnit betales en lidt højere pris.

Grøn Standard el: En blanding mellem Grøn Fastpris og Grøn el til indkøbspris

Grøn Standard el er vores mest populære elaftale. Den er til dig, som gerne vil have en variabel pris, der følger markedet, men som også gerne vil vide, hvad du skal betale hvert kvartal. Her følger elprisen fortsat elmarkedets udvikling, men prisen fastsættes hvert kvartal, så du ved, hvad du skal betale tre måneder frem i tiden. Standard el er en god løsning, hvis du ikke ved, hvad du skal vælge eller ønsker en mellemting mellem Grøn Fastpris og Grøn indkøbspris.

Er du i tvivl om, hvilket elprodukt du skal vælge, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig på 70 55 55 55.

Se mere om vores elprodukter og elpriser.

Hos EWII er alle elaftaler med grøn el. Vi sørger for, at din mængde af el bliver leveret fra vedvarende energikilder. 

Læs mere om vores grønne elprodukter

Dit forbrug

Elsælgernes beskidte tricks

Sådan undgår du dem og kommer ud af din aftale