Ofte stillede spørgsmål om el

Har du spørgsmål vedrørende vores produkter, priser eller andet, kan du måske finde svarene herunder. Du er også altid velkommen til at kontakte kundeservice på 70 55 55 55 eller sende en mail på ewii@ewii.dk

Hjælp til bestilling

Du kan bestille el fra EWII online eller ved at kontakte vores kundeservice på 70 55 55 55.

Det er naturligvis meget forskelligt hvad en husstand bruger af strøm. Hvor mange bor i husstanden? Har du elbil? Får du din varme fra en elradiator eller en varmepumpe? Mødes du med vennerne og køre med modeltog i kælderen hver mandag aften? Den slags spiller ind på elforbruget.

Vores bedste svar er, at en voksen bruger gennemsnitligt 1.600 kWh om året. For en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn er et almindeligt elforbrug cirka 4.500 kWh om året. 

Læs mere om elforbruget i en husstand

Ja, EWII kan levere el til hele landet, da elmarkedet i Danmark er frit. Dog kan du opleve, at der kan være forskel på prisen i Vest- og Østdanmark. Vest for Storebælt kommer meget af strømmen fra Norge og Tyskland, hvor elprisen i Østdanmark er meget knyttet til Sverige. Det påvirker elprisen.

Læs mere om hvad der påvirker elprisen

Dit elnetselskab, altså det selskab der ejer det fysiske elnet, hvor du bor, kan du dog ikke frit vælge. Det vil være det samme, uanset hvilken leverandør af el du vælger.

Se EWIIs aktuelle priser og bestil online eller kontakt vores kundeservice på 70 55 55 55 for råd og vejledning. 

Aftagenummeret er det unikke nummer, der identificerer din elmåler. Det bruges til at udveksle leverandørskifte- og forbrugsoplysninger.

Du finder aftagenummeret på din elregning.

Produkter og priser

Her kan du se hvilke elaftaler, du kan vælge fra EWII.

 

​El med variabel pris: Prisen varierer og følger markedsprisen på el

Med en variabel elaftale betaler du en variabel pris, der følger elprisens udvikling time for time. Du vil derfor i nogle perioder betale en højere elpris end den faste elpris, mens andre vil være billigere. Over de seneste år har vores variable produkter været den billigste løsning.

Hos EWII er vores variable elaftaler Grøn timepris og Timepris

En variabel elaftale er et godt valg til dig, som tænker over, hvornår du bruger din strøm eller kan flytte dit elforbrug til de billigste timer på døgnet f.eks. ved at sætte vaskemaskinen til at vaske om natten.  

Fastpris: Du kender din pris på el

Med fastpris på el låser du din pris og betaler en fast kWh-pris i hele perioden. Med en fast pris ved du præcist, hvad du kommer til at betale i perioden. I et marked med stigende priser vil der være en besparelse over tid, mens der i et faldende elmarked i gennemsnit betales en lidt højere pris.

Grøn Prisloft: Få et prisloft på dit el

Med en aftale om grøn el med et prisloft får du grøn strøm, der varierer i pris time for time, men samtidig med et prisloft, der tager over, hvis elprisen time for time pludselig skulle stige meget. 

 • Når elprisen falder, så følger din elpris med ned, så du får fordel af de lavere elpriser.
 • Når elprisen time for time stiger, følger din pris kun med op til en grænse. Her ligger din elpris sig fast, indtil elpriserne igen falder.

Er du i tvivl om, hvilken elaftale du skal vælge, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig på 70 55 55 55 - eller tag vores eltest.

Se elaftaler og priser

En stor del af din samlede elpris går til afgifter til staten, moms og transportudgifter, som er ens, uanset hvilken elaftale og elleverandør du vælger. Læs mere om elprisens sammensætning

Det er kun den del, der betales til din elleverandør, som du selv kan påvirke.

Elpris og abonnement - til dit elselskab

Betaling for el til din elleverandør er fordelt på dit elabonnement, som er en fast månedlig ydelse, og på din kWh-pris. Vi har en lav abonnementspris og nogle af markedets laveste elpriser på strøm – uden binding og uden ekstra gebyrer.

Overvejer du at skifte elleverandør, er det vigtigt, at du ikke kun sammenligner kWh-prisen, men også din abonnementspris og de forskellige gebyrer, som du betaler i dag.

Nej, hos EWII er der ingen oprettelsesgebyrer på din elaftale.

Bestil din el her

Din opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned.

Opsigelse kan ske på 70 55 55 55, skriftligt ved at skrive til ewii@ewii.dk eller ved at udfylde formularen "Skriv til os".

• Fortrydelsesret: Du har 14 fortrydelsesret på din bestilling af el. Dog skal du være opmærksom på, at du ved ønsket om levering af din aftale af el inden for 14 dage efter din bestilling, samtidig frasiger dig retten til at gøre brug af din fortrydelsesret.

• Opsigelse af produkt: Du kan opsige med et varsel på løbende måned + en måned. Husk at sikre, at du ikke er i binding ved din nuværende elleverandør. Ved opsigelse anbefaler vi, at du retter henvendelse til dit elselskab. 

• Skifte af podukt: Du kan ændre dit elprodukt per dags dato +7 dage. 

• Modtagelse af regning: Vi anbefaler, at du tilmelder dig digitale beskeder, så du modtager din regning og anden vigtig information direkte i selvbetjeningen. Ved tilmelding til digitale beskeder har du mulighed for gebyrfri betaling ved tilmelding til MobilePay betalingsaftale eller automatisk kortbetaling. Betaling via Betalingsservice koster 6,50 kr. pr. regning og betaling med girokort koster 49 kr. pr. regning.

• Rykkergebyrer: Hvis betalingen sker efter sidste rettidig indbetalingsdato, er EWII berettiget til at pålægge rykker- og inkassogebyrer. Se vores gebyrliste her.

Se vores aftalevilkår her

 

Nej, det skal du ikke. Vi ved godt, at nogle elleverandører opkræver aconto opgørelser på flere måneders forudbetalt forbrug el på baggrund af et estimat.

Men det mener vi ikke er fair. Vi opkræver derfor altid:

 • Det forbrugte el
 • Med tilbagevirkende kraft
 • På månedsbasis

Læs mere om bagudrettet betaling

Flexafregning betyder kort fortalt, at du vil blive afregnet på baggrund af den aktuelle elpris på elbørsen Nord Pool.

Det betyder, at dit forbrug af el fremover bliver aflæst og afregnet på timebasis. Alle andre vilkår er uændrede, og du vil stadig som i dag kun modtage din regning én gang hver måned for dit faktuelle forbrug.

Du vil med flexafregning få mulighed for at påvirke din afregning. For eksempel kan du flytte brugen af f.eks. vaskemaskine, tørretumbler og opladning af elbil til de timer i døgnet, hvor strømmen er billigere eller grønnere, end i de timer, hvor alle andre bruger strøm.

Se udviklingen af elpriserne i løbet af et døgn

Det er svært at svare på, da det både afhænger af dit forbrug af el og tidspunktet, du bruger strømmen på.

Hvis størstedelen af dit forbrug ligger i de dyre timer, vil flexafregning måske have indflydelse på din pris i en opadgående retning. Ligeledes vil din pris måske falde, hvis meget af dit forbrug ligger i de billigere timer.

Se den aktuelle elpris

Meld flytning

For el gælder det, at til- og fraflytning skal meddeles til EWII senest senest 7 hverdage før flyttedatoen - og gerne så tidligt som muligt, dog tidligst 2 måneder før flyttedatoen. Du kan melde flytning herunder eller du kan kontakte vores kundeservice på 70 55 55 55.

Meld flytning til EWII

Hvis du skal flytte, vil vi meget gerne vide besked. Når du flytter fra én adresse til en anden, skal vi opgøre det samlede elforbrug for den adresse, som du fraflytter – og sende en endelig regning, som kun vedrører den adresse, som du er flyttet fra.

Det er vigtigt at melde din flytning, så vi kan sørge for, at din strøm bliver flyttet til din nye adresse.

Meld din flytning her

Fuldmagt

For at en anden person kan rette henvendelse på dine vegne, skal EWII modtage en fuldmagt for at overholde Persondataloven.

Du giver en anden person fuldmagt ved at logge på selvbetjeningen.

Når du er logget ind, så tryk på ”Min profil” og vælg derefter ”Mine oplysninger.” Under ”Tildel andre adgang” vælger du at give fuldmagt ved trykke på ”Giv fuldmagt”. Når du har udfyldt de oplysninger, der kræves, så har du givet fuldmagt til personen.

Du kan også oprette en fuldmagt ved at klikke på dette link, udfylde fuldmagten og sende den til ewii@ewii.dk eller til Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

Når du logger dig ind på selvbetjeningen, kan du vælge ”Min profil”, og herefter "Tildel adgang og fuldmagt" - og derefter har du mulighed for at give adgang til andre. Her giver du fuldmagt til, at andre kan se dine oplysninger og handle på dine vegne.

Det kan de - men kun ved at udfylde fuldmagt for tilmelding af el fra tredjepart.

Som udganspunkt vil fuldmagtsgiver få produktet Grøn Standard, der er en elpris der følger elmarkedet, men fastsættes kvartalvis - så du ved hvad du skal betale.

For at opfylde Persondataforordningen, er det nødvendigt, vi modtager en fuldmagt, før vi kan foretage en flytning af el for en anden.

Du kan nemt oprette en fuldmagt ved at klikke på dette link, udfylde fuldmagten og sende den til ewii@ewii.dk eller Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

Grøn strøm

Grøn strøm er elaftaler, hvor strømmen er produceret på vedvarende energikilder. Vedvarende energikilder er f.eks. vindmøller, solceller og vandkraft. Vedvarende energikilder adskiller sig fra fossile brændstoffer, som f.eks. kul, gas og olie, ved at udlede markant mindre CO2.

Læs mere om vedvarende energi

Forbrugerombudsmanden godkendte i efteråret 2020, at man må kalde el baseret på vedvarende energikilder for grøn strøm

Privat 
Merprisen for grøn strøm er 6 øre inkl. moms pr. kWh for elprodukterne Grøn Timepris og Grøn Prisloft.

En gennemsnitlig dansk husstand bruger ca. 4.500 kWh på et år, så grøn el vil stå i ca. 22,5-25 kr. pr. md. ved et gennemsnitsforbrug afhængig af dit elprodukt. 

Erhverv 
Merprisen for grøn strøm er 4,8 øre ekskl. moms pr. kWh.

Er du erhvervskunde og har et årligt forbrug på mere end 50.000 kWh om året, så har du mulighed for at vælge vindstrøm i stedet for grøn strøm, og har desuden mulighed for at få et certifikat tilsendt, som kan printes og udstilles.

Ja, og nej. Forvirret?

Ingen kan garantere, at strøm er grønt i din stikkontakt i det øjeblik, du bruger det. Man kan nemlig ikke sortere i strøm i det danske elnet. Den strøm der kommer ud af din stikkontakt er den samme ligemeget hvilken elaftale eller leverandør af el, du bestemmer dig for at have.

Hos EWII kan du selv vælge, om du vil købe certificeret grøn strøm eller en elaftale uden grønt tillæg. Det vigtigste for os er, at du finder en elaftale, som passer til dig og din hverdag. 

Strømmen i stikkontakten er typisk grønnest, når solen skinner og det blæser meget. Så kommer strømmen primært fra vedvarende energikilder som solceller og vindmøller, og så udleder produktionen af strøm mindst CO2

Når elforbruget er lavt, skal der heller ikke produceres så meget strøm, da der skal mindre sol og vind til at dække elforbruget. Der bliver typisk brugt mest strøm mellem kl. 17- 20, og mindst strøm om natten.

I efteråret 2020 trådte nye retningslinjer for mærkning af grønne elprodukter i kraft. Det er ikke længere nok at kalde sin strøm for grøn. Udbyderen skal kunne dokumentere den grønne strøm.

Betegnelsen grøn strøm er underlagt dokumentationskrav fra Forbrugerombudsmanden, og er derfor din garanti for klimavenlig el. Mærkningen består af grønne blade.  

 • 1 blad betyder, at strømmen er baseret 100 % på vedvarende energikilder.
 • 2 blade betyder, at foruden at strømmen leveres 100 % fra vedvarende energikilder, så foretager udbyderen yderligere klimatiltag med en ikke ubetydelig klimaeffekt.

Flere af elaftalerne fra EWII har 1 blad. Men du har også mulighed for at vælge en elaftale, hvor du ikke betaler grønt tillæg.

Læs mere om vores elaftaler

Grønne certifikater er et andet ord for de oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. 

Når en producent f.eks. producerer 1000 kWh solenergi fra solceller, får producenten udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator). De har bl.a. til opgave at sikre og dokumentere, at leverancen af strøm kommer fra vedvarende energikilder.  

I Danmark udstedes disse garantier af Energinet. Certifikaterne kan så tilkøbes af leverandøren af el.

Energinet dokumenterer certifikatets ægthed, og EWIIs revisor dokumenterer, at antallet af købte certifikater er korrekt i forhold til den solgte mængde el. 

Ved at EWII indkøber oprindelsescertifikater svarende til hele dit elforbrug, udligner vi den udledning af CO2, som dit strømforbrug skaber. Og det i en mængde, der berettiger os til at gøre brug af forbrugerombudsmandens bladmærkningsordning for grøn strøm.

Hvis du i dag modtager en specificeret regning, vil prisen for grøn strøm fremgå på en separat afregningslinje. Hvis du ønsker specificeret regning, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 70 55 55 55.

Når du laver en elaftale hos EWII med certificeret grøn strøm, så kommer din grønne strøm fra de vedvarende energikilder.

Vedvarende energi er de energikilder, der ikke er baseret på energi fra de fossile energikilder. Hos EWII har vi valgt, at den grønne strøm baseres på el fra vindmøller, vandkraftværker, solcelleanlæg eventuelt suppleret af biomasse. 

EWII køber og dokumenterer den leverede mængde el med oprindelsescertifikater, de såkaldte GoO eller Guarantees of Origin certifikater. Disse sikrer, at din strøm er grøn strøm.

Den grønne strøm du kan vælge hos EWII leveres fra vedvarende energikilder. Det betyder dog ikke, at du får 100 % grøn strøm i din stikkontakt. Men du er med til at øge andelen af vedvarende energi i det danske elnet.

Sådan foregår det:

 1. Den vedvarende energi kommer fra ikke fossile energikilder, der producerer strøm. Det kan f.eks. være fra vindmøller, solceller eller vandkraft.
 2. Strømmen transporteres herefter ind i det danske elnet.
 3. Den grønne strøm bliver blandet og udbudt sammen med alle andre produktionsformer for el, så det ikke er muligt at skille ad længere.
 4. På elbørsen bliver strømmen så udbudt til salg - altså uanset hvordan strømmen er produceret.
 5. Strømmen køber de forskellige leverandører af el, herunder også EWII, og sælger den videre til dig.
 6. Mængden af sort strøm, der uundgåeligt leveres i din stikkontakt, kompenserer vi for ved køb af oprindelsesgarantier udstedt af Energinet.

Selvom den strøm du bruger lige nu er et blandingsprodukt, så kompenserer vi dit sorte forbrug. Og derfor kan vi kalde vores strøm for grøn. 

Ved tilkøbet af grønne oprindelsesgarantier bidrager vi til, at produktionen af grøn strøm forøges. Jo flere, der køber el fra de vedvarende energikilder, jo mere af det samlede el i elnettet vil være grønt.

Læs mere om vores grønne strøm

 1. Grøn strøm: Grøn strøm, også kendt som vedvarende energi eller klimavenlig energi, refererer generelt til elektricitet, der produceres ved hjælp af vedvarende energikilder. Det kan omfatte energi fra solen, vinden, vandkraft, geotermisk varme og biomasse. Fordelen ved grøn strøm er, at den ikke udleder betydelige mængder drivhusgasser eller andre forurenende stoffer under produktionen.

 2. Vindstrøm: Vindstrøm er en specifik form for grøn strøm, der genereres ved hjælp af vindenergi. Vindmøller eller vindturbiner omdanner kinetisk energi fra vinden til elektricitet. Denne proces er klimavenlig og har en relativt lav miljøpåvirkning sammenlignet med fossile brændstoffer. Vindenergi er blevet en væsentlig kilde til grøn strøm i mange lande verden over. Når du indgår en aftale om el fra vindmøller, får du et certifikat som garanti for, at den mængde strøm du bruger på et år, reserveres og produceres af vindmøller.

Kvinde sidder foran pc

Regning

Forstår du din regning?

Se eksempler på de regninger du kan modtage fra EWII. Vi forklarer udtryk og informationer.